Results of contest #123 (Sep 21, 2018)

Scramble:  R' U' F U R2 F2 U R2 F2 L2 R2 U B U' F2 D' L' D2 B D' F' D R' U' F 

Pos Moves Participant Solution Explanation
🥇 26 Sergey Lahno 1. D2 B' D2 B D' L2 B2 U' R' L' B' R2 B F' L B L' F' L B2 L' F2 L R2 B2 D' (26)

i: D B' R U B2 L2 D B' D2 B D2


D2 B' D2 B D' L2 B2 U' R' [@1] B D'
Insert at @1: L' B' R2 B L B' R2 B
After the 1st insertion: D2 B' D2 B D' L2 B2 U' R' L' B' R2 B L B' [@2] R2 B2 D'
Insert at @2: B2 L' F2 L B2 L' F2 L
After the 2nd insertion: D2 B' D2 B D' L2 B2 U' R' L' B' R2 B L B L' [@3] F2 L B2 L' F2 L R2 B2 D'
Insert at @3: L B' L' F' L B L' F
Fewest moves: 26. 9 moves cancelled
The final solution: D2 B' D2 B D' L2 B2 U' R' L' B' R2 B F' L B L' F' L B2 L' F2 L R2 B2 D'

🥇 26 Svetlana Skachkova 1. F2 D R B R2 L' U' R U R' L F' R2 B' R L2 D L2 R' B' D2 L2 B L' B' L' (26)

F2 D R2 # F' L2 D L2 // 2 квадрата + пара (7/7)
R' // 2х2х2 (1/8)
B' D2 // F2L-1 (2/10)
L2 B L' B' L' // L3с3е (5/15)
# -- R' B R F' @ R' B' R F (8-3/20)
@ -- F R L' U' R U R' L F' R' (10-4/26)

🥇 26 Kirill Litvinov 1. F2 D R2 F' R' B' L2 D L2 D L' D L U' L' U F' D F D B D B' L D L2 (26)

F2 D R2 F' R' //блок 2х2х2
B' L2 D L2 D L' D //F2L-2
L U' L' U //F2L-1
F' D F D B D B' L D L2 //доделываешь 1LLL и доворот

4 27 Sergey Koksharov 1. L' B2 U2 F2 R' F2 U2 B2 L2 R' B' L2 B R B' L2 D' B' U' R2 U R B2 L' D' L2 B' (27)

Сначала нашел такое решение на 29 ходов, но когда начал проверять, то решил не переходить в конец и нашел скелет на 4 хода короче.

-------------- 1 решение --------------
L2 B' D' B' U' (5) - 2 квадрата

продолжаю с конца
(B2 D B2) (3/8) - третий квадрат
(R' U' B' R D2 R) (6/14) - F2L-1
(F D' F') (3/17) - L3E3C

L2 B' D' B' U' F ** D F' R' D2 R' B * U R B2 D' B2
* = B' D B F' R2 F B' D B (8-2/23)
** = F' R' B' R F R' B R (8-2/29)

-------------- 2 решение --------------
* L2 B' ** D' B' U' (5) - 2 квадрата
R2 U R (3/8) - 2х2х2
B2 L' D' (3/11) - псевдо F2L-1 и куча интересного
L2 B' (2/13) - L3E3C

* = L' B2 U2 F2 R' F2 U2 B2 (8/21)
** = B R' B' L2 B R B' L2 (8-2/27)

Но в час, конечно же, не уложился )