Results of contest #133 (Nov 30, 2018)

Scrambles:
 1. R' U' F D F2 U L2 D' F2 L2 U' R2 B L' D2 R2 B' F2 R2 D' U F U2 R' U' F 
 2. R' U' F L2 F2 D' L2 U2 L2 U2 F2 D' L F' U R' D L' F L' U2 R' U' F 
 3. R' U' F D' B2 R2 U L2 D B2 D' R2 U R B U2 F' R D L D U2 F' R' U' F 

Pos MO3 Participant Solution Explanation
🥇 26.00
Kirill Litvinov 1. L2 B' D R' B2 R F B' R2 B2 D2 B2 F U' F' U L U' L U2 L2 U' L' B L B' (26)

2. D B' U2 B2 R D' B D2 F2 R2 L2 U2 F2 L D' L' F' R' D' L D L' D2 R D2 F' (26)

3. R2 L2 R F' U R2 D2 L2 F' R' B' L D' F2 R' D' R D F2 L' U' L D L' U L (26)

1.
L2 B' D R' B2 R F B' R2 B2 D2 B2 //XXXcross
(x' z R U' R' U F U2 F2 U' F U' F' L F L') //4 пара


2.
D B' U2 B2 R D' B D2 F2 R2 L2 U2 //XXXcross
z2 L' U L //4 пара
L' U' L F2 R U' R' F' L' U' R U R' U2 L U2 F' //1LLL


3.
R' L2 F' U R2 D2 L2 F' R' B' L //XXXcross
D' F2 R' D' R D F2 D //L3C
D' L' U' L D L' U L //решаем и -2 хода

в итоговом решении используем вредные советы и добавляем что-то типа такого:
[R2 L2 R] F' U R2 D2 L2 F' R' B' L D' F2 R' D' R D F2 L' U' L D L' U L
итого: все решения контеста за 26!

🥈 31.33
Konstantin Solovyov 1. L2 R B2 F2 U2 F R U' R' U R' F R F' B' R' U2 B F2 U B U' F2 U B' F2 D2 B2 D2 R2 (30)

2. B' D' F B L2 R F D2 F' R F R F' D' F' D' F' L2 B' L F L' B L2 D2 R D F L' (29)

3. U' F U' F' U L' U L' U' L2 U2 B' U' B L' R' F2 R B' R' F2 R L2 D L' D2 L2 D2 B' L U' B F U' F' (35)

1.
L2
(R2 D2 B2 D2 B’ F2)
R B F’
(B U’ B’ U2 R B)
B F’ U2 F R U’ R’ U R’ F R F’ // L3C

L2 R B2 F2 U2 F R U' R' U R' F R F' B' R' U2 B U @ F2 D2 B2 D2 R2
@- U’ F2 U B U’ F2 U B’


2.
B’ D’ F B L2
(L F’)
R F D2
(D’)
F’ R F R F’ D’
(R’ D’)
(D’ L’ F’ L F D F)// L3C

B' D' F B L2 R F D2 F' R F R F' D' F' D' F' L’ F @ L D2 R D F L'
@ - F’ L’ B’ L F L’ B L


3.
(F U F’ B’ U)
(L’ B D2 L2)
(D2 L D’ L2 B)// 14 F2L-1
U’ F U’ F’ U
L’ U L’ U’ L2 U
U B’ U’ B L’ //29 L3C

U' F U' F' U L' U L' U' L2 U2 B' U' B L' B' @ L2 D L' D2 L2 D2 B' L U' B F U' F'
@-R' F2 R B' R' F2 R

🥉 40.67
Vladimir Okenchits 1. L2 B' U2 D' B' L' U2 R' U2 F D2 F' U2 F D2 R F2 L D' L D L' F L' B' R B L2 B' R' B F' L F' D F D2 B L2 B' D L2 (42)

2. B2 L' U B' D' R U2 L' D B' D' B' D' B' D B D B2 L' B L2 B' L D B' L' D' L D' B D' L D L' D2 L D2 L' (38)

3. D' R D L2 D' R' D R' F' R2 D2 F U' F' D2 F U F2 R' F' R D2 R' F L2 D L D' L D L D' B' U B2 U' B2 D' B D' B2 L2 (42)

1.
sol: L2 B' U2 D' B' // 2X2X2
L' U2 R' F R F2 // 2 PAIRS F2L
inv: L2 D' B L2 B' D // F2L-1
D F' D' F L' F L' F' L D' L' D L' // сборка рёбер, переход к L5C

skeleton: L2 B' U2 D' B' L' U2 R' F # R F2 L D' L D L' F L @ F' L F' D F D2 B L2 B' D L2

# - F' U2 F D2 F' U2 F D2
@ - L2 B' R B L2 B' R' B


2.
sol: B2 L' U B' // kvadratik
D' R U2 // 2X2X2
L' B L' B L2 B' L // 2 PAIRS F2L
inv: L D2 L' // +2 PAIRS
D2 L D' L' // F2L-1
D B' D2 B // F2L
B' D' L' D L B D' // OLL, L3E

skeleton: B2 L' U B' D' R U2 L' B # L' B L2 B' L D B' L' D' L D' B D' L D L' D2 L D2 L'

# - B' D B' D' B' D' B' D B D B2


3.
sol: L2 R' F' R2 F' R' // 2X2X2
inv: L2 B2 D B' D // 322 + PAIR
B2 U B2 U' B // какой-то странный блок
sol: F' R D2 R' F // одну пару на место
inv: D L' D' L' D L' D' L2 // L5C

skeleton: L2 # R' F' R2 @ F' R' F' R D2 R' F L2 D L D' L D L D' B' U B2 U' B2 D' B D' B2 L2

# - L2 D' R D L2 D' R' D
@ - D2 F U' F' D2 F U F'

4 DNF
Aleksandr Beznogov 1. L2 D' R D2 R' D' R' D' R D R2 D2 B' D2 R' B2 R B' F D F U' F' D' R2 (25)

2. DNS

3. DNS

1.
Sol: L2 // пара (1/1)
Inv: R2 F U F2 // 2x2x2 (4/5)
Inv: B R' B2 R D2 B // 2x2x3 + EO (6/11)
Inv: D2 R2 D' R' D R // F2L-1 (6/17)
Inv: D R D2 R' D // вышел на L3C (5/22)

Skeleton: L2 D' R D2 R' D' R' D' R D R2 D2 B' D2 R' B2 R B' F2 @ U' F' R2 // L3C (22)

@ - F' D F U' F' D' F U (8-5=3/25)


5 DNF
Alexandros Fokianos 1. L2 B' U2 D' F2 L' B2 U' B F' L2 F D F' U2 F D' F2 B' U2 B U D F U' F' D' F U2 (29)

2. DNS

3. DNS

1.
L2 B' U2 D' F2 L' B'  //2x2 + EO 7/7
B' U' B // square 2/9
F' L2( U' F' U' B' U2 B) //f2l-1 8/17
(F U2) //4c 2/19

skel:
L2 B' U2 D' F2 L' B2 U' B F' L2 + U2 F' B' U2 B U F # U

+ F D F' U2 F D' F' U2 (5)
# F' D F U' F' D' F U (5)
29