Results of contest #141 (Jan 25, 2019)

Scrambles:
 1. R' U' F L2 U' F2 L2 D' F2 L2 U' B2 U' F D' R' B D' U2 F2 R D' F' R U' R' U' F 
 2. R' U' F U' L2 U' B2 L2 U' R2 F2 R2 U' L' B' F L2 D' F D' L2 R' D' R' U2 R' U' F 
 3. R' U' F B2 F2 D2 R2 U F2 U' B2 L2 F2 L' D B U' R D L D2 B' R2 U' R' U' F 

Pos MO3 Participant Solution Explanation
🥇 23.00
Kirill Litvinov 1. F L2 F' B2 D' L U' F' U F R F D2 R U' B U R' D2 F' B2 (21)

2. U' B' D2 R' D B L U' L' R2 F L' D R F L F' R' F' D R' D R F D (25)

3. U' B2 R' B' R B R D' R' D L F2 L D B L' B' L F R2 B F2 U' (23)

1.
F L2 F' B2 D' R //blocks
(B2) //now, it's pre-move
L //almost XXXcross
(F D2 R U' B' U R' D2 F') //F2L
(R' F' U' F U R) //1LLL


2.
prosto izi za polchasika

U' B' D2 R' D B L U' L' R2 F L' D L //XXXcross
z2 M' U R U' Rw' //preRLS
F' U L' U L F U //RLS


3.
U' //2 pairs
(U F2 B' R2 F' L' B L B' D' L' F2 L') //F2L
(D' R D R' B' R' B R B2) //1LLL

🥈 26.33
Sergey Lahno 1. D' L' D F' D' L2 U' L U2 L' U L U' L' D L' B2 D' B U' F2 U B U' F2 U2 (26)

2. U' B R' B2 D' B' R D' R' B R2 B D B' D' R F' R2 D R D R' D' R D' F2 D F2 (28)

3. U' L' U2 L U2 D2 R D' R2 D L' R' B R' F2 B2 L B F2 R2 U' F L U' R (25)

1.
i U' B2 D B2 L D'
s D' L' D F' D' L2 U' L U2 L' U L U' L'


D' L' D F' D' L2 U' L U2 L' U L U' L' D L' B2 D' B2 [@1] U
Insert at @1: B' U' F2 U B U' F2 U
Fewest moves: 26. 2 moves cancelled
The final solution: D' L' D F' D' L2 U' L U2 L' U L U' L' D L' B2 D' B U' F2 U B U' F2 U2


2.
s U'
i F2 D' F2 D F
s U' B R' B2 D' B' R D' R' B R2 B D B' и доделываем


3.
U' L' U2 L2 U2 D R2 D L' R U' F L U' R

U' L' U2 L2 [@1] U2 D R2 D L' R U' F L U' R
Insert at @1: L' U2 D2 R U2 D2
After the 1st insertion: U' L' U2 L U2 D2 R D' R2 D L' R [@2] U' F L U' R
Insert at @2: R F2 B2 L F2 B2 R2
After the 2nd insertion: U' L' U2 L U2 D2 R D' R2 D L' R2 F2 B2 L [@3] F2 B2 R2 U' F L U' R
Insert at @3: L' F2 B2 R B R' F2 B2 L B'
Fewest moves: 25. 13 moves cancelled
The final solution: U' L' U2 L U2 D2 R D' R2 D L' R' B R' F2 B2 L B F2 R2 U' F L U' R

🥉 27.00
Korakot Inkaew 1. B2 F' R' B2 F' L2 F2 L2 U F2 L F' L' F2 L F2 L2 U L U' L F2 L2 (23)

2. R2 D' L B U' F R F2 U' R U L U2 R' F' L2 F L' U' L F L' F' L' U L U' F' U (29)

3. F2 L D L' B U2 D L' D F2 D L2 D F L F' R' D R' D' F' B R2 F B' D' R2 D U' (29)

1.
Inv: L //premove
Sol: B2 F' R' B2 //2x2x2
Sol: F' L2 F2 L2 U //2x2x3 + F2L
Sol: F2 L F' L' //F2L
Sol: F2 L F2 L2 U L U' L F2 L' //OLL


2.
Inv: U' //premove
Sol: R2 D' L B U' F R //2x2x2
Sol: F2 U' R U L U2 R' F' L2 F L' U' //F2L
Sol: L F L' F' L' U L U' F' //OLL


3.
Inv: U //premove
Sol: F2 L D L' B U2 //2x2x2
Sol: D L' D F2 D L2 D F L F' R' D R //F2L
Sol: R2 D' F' B R2 F B' D' R2 D //PLL

4 27.00
TehKengFoo 1. D F' D' U F' L R2 F L' F' R2 U' F2 L' U' F' D F U2 F2 D' L' B2 D' B2 (25)

2. U' R2 B' R2 F' R F D R2 F' R2 F D2 L D' R' D L' D' R2 D' R2 B R' L' D F2 L F (29)

3. B2 R2 B D2 L' U' D F' D' B D F D' U B U' R' B2 U' B L' U R' U' L U B' (27)

1.
(B2 D B2) // 2x2x2 (3/3)
F L' U // 2x2x3 (3/6)
(L D F D' F) // 5C5E (5/11)

Skeleton: * F L' U F' D' *** F' D' L' B2 D' B2
* = D F' D' U F' L ** F L' F' U' F (11-1/21) to 2C
** = R2 F L' F' R2 F L F' (8-6/23)
*** = D' F U2 F' D F U2 F' (8-6/25)


2.
U' (F' L' F2 D' L) // 2x2x2 + square (6/6)
(R B') // p2x2x3 (2/8)
R2 B' R2 F' R F D // F2L-1 (7/15)
R2 F' R2 F D R D' R2 // 3C (8/23)

Skeleton: U' R2 B' R2 F' R F D R2 F' R2 F D * R D' R2 B R' L' D F2 L F
* = D L D' R' D L' D' R (8-2/29)


3.
B2 R2 B D2 L' // 2x2x2 (5/5)
U' B U B U' // 2x2x3 (5/10)
(B R) // pF2L-1 (2/12)
R' B2 U' B U // 5C (5/17)

Skeleton: B2 R2 B D2 L' U' * B U B U' R' B2 U' B U ** R' B'
* = D F' D' B D F D' B' (8-2/23)
** = U' L' U R' U' L U R (8-4/27)

5 27.67
Konstantin Solovyov 1. L2 F' L B' R' B F2 L2 U2 L' D' B' D R' L D2 B' U B D2 R F' L F L' F2 U (27)

2. U' L' D F2 L B' U' B D B' U B' D' R' B' R B' U R' U' R F' R B' R' F2 D (27)

3. U' F2 B R2 L D R' U2 D2 B2 D F' D' B2 D2 R' U' R U F D' R B2 R' F2 R B2 R' U' (29)

1.
Inv: U' // 1/1
L2 F' L B' R' B F2 // 7/8
Inv: F2 L F' L' F U2 L2 // 7/15 - L3C3E
Skel : L2 F' L B' R' B F2 L2 U2 @1 F' L F L' F2 U //15
@1 - L' D' B' D R' L @2 B' U B R // 10/25
@2 - D2 B' U B D2 B' U' B // 8-6=2/27

L2 U2 L' D' B' D R' L D2 B' U B D2 R F' L F L' F2 U


2.
U’ L’ D F2 L // 5/5 - 1*2*3 + pair
inv: D’ F’ // 2/7 - 2*2*3 + pair
inv: R B R2 U R U’ //6/13 - F2L-1 +pair
inv: B R’ B R D B2 D’ // 7/20 L4C

Skel: U' L' D F2 L @1 D B2 D' R' B' R B' U R' U' R2 B' R' @2 F D // 20
@1- B' U' B D B' U B D' //8-3=5/25
@2 -R B R' F' R B' R' F //8-6=2/27


3.
U’ F2 // 3/3 pairs
B R2 L D R’ U2 // 6/9 ps 2*2*3 +pair
Inv: U F2 D// 3/12 2*2*3 + pair
D’ F’ D F // F2L
F’ R’ U’ R U F // L4C

Skel- U' F2 B R2 L D R' U2 D' @1 F' D R' U' R U F D' F2 @2 U' //19
@1 - D' B2 D F' D' B2 D F //8-4=4/23
@2 - F2 R B2 R' F2 R B2 R'//8-2=6/29

6 28.00
Alexandros Fokianos 1. F' U' R U R' F L2 F R U' R2 F2 R U2 B' U2 B' D' B U2 B L' (22)

2. U' L' D F2 L B R B' D B' D' B R' B' R2 B R' F D2 L2 F2 R2 U R2 L' B2 L F2 L' B2 L' (31)

3. D' B' D B U' L U B2 R U B' R' F2 L' F' B D F2 L' D2 L' U' F' B L D R2 D U2 F' U' (31)

1.
L2 F /EO
( L B2 D B2 ) /223
R U' R2 F2 R U2 //3e3c in 12

* L2 F R U' R2 F2 R U2  B2 D' + B2 L'
* = F' U' R U R' F (6) /3c in 18
+=  D B U2 B' D' B U2 B' (4)


2.
U' L' D F2 L / Roux
B R B' D B' D' B / blocks
R' B' R2 B R' F D + /3e3c in 19

+ D L2 F2 R2 U R2 F2 ++ L2 (7)
++F2 L' B2 L F2 L' B2 L (5)


3.
(U F U2 L B) /EO
(D' L')/ Roux
+ U' L U B2 / 3tcorners6edges4centers (11)

+= D' B' D B / 6edges4centers
riscrivo:
U =D R =L

D' B' D B U' L U B2 R U B' R' @ D2 F' D' /first skeleton (15)

@: F2 L' F' B D F2 / solves 2 edges and shifts centers
now: D = R, R=U, U= L, L = D

D' B' D B U' L U B2 R U B' R' F2 L' F' B D F2 *
R2 F' R' /second skeleton. (21)

*: L' D2 L' U' F' B L D R2 D /solved
now: U= L, L= D, D= R , R= U

solution:
D' B' D B U' L U B2 R U B' R' F2 L' F' B D F2 L' D2 L' U' F' B L D R2 D U2 F' U' (31)

7 28.33
Anton Levshin 1. F' B2 R' B2 F' L2 F2 L2 U F2 L F' L' R F2 R2 D R D' R F2 R' F2 L' (24)

2. U' L' D F2 L U' B U F R' B2 R D2 R D R' L' D' F' L D L' D' L' F L2 D2 L' D2 L B (31)

3. D F' B2 U R U' B2 L' D R' D' R D' L D' L' F R' F' R L' F' L R2 B' U' F L' R' B' (30)

1.
F' B2 R' B2 - 2x2x2
F' L2 F2 L2 U - pseudo F2L-1
F2 L F' L' - pseudo F2L
R F2 R2 D R D' R F2 R' F2 - LL
L' - undo setup move


2.
U' L' D F2 L - Roux block
U' B U F - 2x2x3
R' B2 R - pseudo F2L-1
D2 R D R' - pseudo F2L
L' D' F' L D L' D' L' F L2 D2 L' D2 L - ZBLL
B - undo setup move


3.
everything from the inverse
B R L F' U B R2 - 2x2x2
L' F L R' F R - 2x2x3
F' L D F D' - L3EL3C
Skeleton: D F'(%) D' L' F R' F' R L' F' L R2 B' U' F L' R' B' (18)
%: B2(setup to G perm) U R U' B2 L' D R' D' R D' L B2(G perm) B2 - two moves cancelled. Pretty cool insertion

8 28.67
Sebastiano Tronto 1. L2 F' U2 L U2 L' U2 L' U2 L B' L B R' B' L' B D R D' L2 U (22)

2. D F' R U' L' F L' B L F' L' B' U R' U' L2 B U F U' R F U B2 U B2 U2 L U D2 F2 (31)

3. B' F2 L2 F R F' L2 F U L' F R2 F' L F R2 U' D2 R' L' B2 R' U F2 R' F2 U' F2 U' R D R D' (33)

1.
L2 F' //EO (2/2)
U2 L U2 L' U2 L' U2 L' * U //3e3c (9/11)

* = L2 + R' D R D' L2 //to 3c (5/16)
+ = B' L B R' B' L' B R (6)


2.
D U' * B R F //EO + 2 pairs (5/5)
(F2 D2 U' L') //PDR3 (4/9)
(U2 B2 U' B2 U') //7c (5/14)

* = U F' + U' B U F U' B' (4)
+ = R U' L2 # U R' U' L2 U (6)
# = L F L' B L F' L' B' (7)


3.
B' F' * R U + F //EO + 2 pairs (5/5)
U' D2 R' L' B2 //222 (5/10)
R' U F2 R' F2 //Square (5/15)
U' F2 U' R D R D' //5c (7/22)

* = F' L2 F R F' L2 F R' (5)
+ = L' F R2 F' L F R2 F' (6)

meh

9 28.67
Fedeborg 1. L2 F R U' R D' L D R D' L' D F2 R U2 L' U' L U B2 D' B2 L' (23)

2. U' B2 D' B R D R2 D2 B R2 L' D F2 L R' D' U R D2 R' U' R D' F2 U' F' D F U F' D2 (31)

3. B' F D' F' U R' D' L2 U L U' L' D2 L R D' R2 D' L D2 R U2 R' D' R U2 D' L' R' D' R D2 (32)

1.
L2 F //EO 2/2
(B2 D' B2 L') //322 4/6
R U' R2 # F2 R U2 L' U' L U //AB3C 10/16

# R' D' L D R D' L' D // 7/23


2.
U' /2 pair
(F' L' F2 D' L R2 B') / p223 +pair
B2 D' B R D R2 D2 / AB(bad)3e5c

U' B2 D' B R D R2 D2 B R2 L' D F2 L F @ //skeleton
@ F' R' D' R D F D' //3TC

U' B2 D' B R D R2 D2 B R2 L' D F2 L R' D' R # D F & D' //3TC in 20
# R' U R D2 R' U' R D2 //5/25
& F U' F' D F U F' D // 6/31


3.
B' F D' F' /eo 4
U R' D' L2 U L U' L' D2 R L /blocks 15
D' R' @ D' R' D' R D2 /ab4c 22

@R' D' L D R & D' L' D /27
& R' D R U2 R' D' R U2 /32

10 29.67
Timo Norrkniivilä 1. U B L F R' D' R L D2 L2 D' R2 D L' D' R2 D2 L' U' L D2 L' U D L B' (26)

2. U' R' B' R' F' D' U2 L D2 L' U2 L D2 L D U R' U2 F' D F L2 D' L' D2 L2 D L2 D' L' (30)

3. U' F U' F' D F U F' L' R D' L D' R' D2 B U B' D B U' D R2 B' R' D' R L2 U' L U2 B' U (33)

1.
U B // P222 (2/2)
(B) // fix pseudo (1/3)
L F // green-blue EO (2/5)
R' D' R // 223 minus 1C (3/8)
L D2 // F2L-1-1C (2/10)
L D' L' D L // AB5C (5/15)


5C skeleton: U B L F R' D' R L D2 L D' * L' D L B'
*[D2, L' U' L] 8-3/20

3C skeleton: U B L F R' D' R L D2 L ** D L' U' L D2 L' U D L B'
**[L, D' R2 D] 8-2/26

Really nice


2.
U' R' B' R' F' // square (5/5)
D' * L2 D U R' U2 // 223 (6/11)
F' D F // green-blue EO (3/14)
L2 D' L' D2 L2 D L2 D' L' // AB3C (9/23)

*[U2, L D2 L'] 8-1/30


3.
U' // 2 pairs (1/1)
(U' B U2) // square (3/4)
(L' U L2 R' D R B R2 D' B') // F2L-2 (10/14)
D L' D' L // EO (4/18)
(D R D2 R' D') // all but 5C, 1 twisted (5/23)

Skeleton: U' D L' * D' L D R D2 R' D' B D R2 B' R' D' R L2 U' L U2 B' U
*[R2, D' L D] 8-7/24, turns it into good 5C

2nd skeleton: U' D L' R2 ** D' L D R' D2 R' D' B D R2 B' R' D' R L2 U' L U2 B' U
**[R', D' L D] 8-10/22, still 5C

3rd skeleton: U' D L' R D' L D' R' D' *** B D R2 B' R' D' R L2 U' L U2 B' U
***[D', B U B'] 8-3/27, all but 3C

4th skeleton: U' **** D L' R D' L D' R' D2 B U B' D B U' D R2 B' R' D' R L2 U' L U2 B' U
****[F U' F', D] 8-2/33

Not a good skeleton, it was hard to find anything good

11 29.67
holyrubik 1. F2 B L D' B' U2 L' B' R B U' L2 U' L2 F U2 F R' F' U' F' U F R F' U2 F U2 F' (29)

2. U' B R' B2 D' R' L U' L R' F L2 B D B' D2 F D' L D L' B' L2 F L F' L B D' (29)

3. L B' R' D' F D2 F D2 F D' B2 L B2 L' B2 R B2 L' B' L B2 R' B' L' B' L B' U B U' B2 (31)

1.
F2 B L D' B' U2 L' B' R B U' L2 U' L2 F U2 //Skip OLL
F R' F' U' F' U F R F' U2 F U2 F' //premoves from inverse scramble


2.
U' B R' B2 D' R' L U' L R' F L2 //tsudo block + 2x2x2
B D B' D2 F D' L D L' //F2L
B' L2 F L F' L B D' //Skip PLL


3.
L B' R' D' F D2 F D2 F D' //2x2x3
B2 L B2 L' //Pseudo block + F2L unfinished
B2 R B2 L' B' L B2 R' B' L' B' L B' U B U' B2 //premoves from inverse scramble WV

12 31.67
Natthaphat G. Mahtani 1. L B' F' R' F R U B' R2 B L2 B' R2 B L2 F U' R F R F2 U' R' F2 U' F' U' B (28)

2. R2 U R' D R U' D' F' R2 F' R2 D R' B R2 B' D2 U L' U2 L D L' U L U' R2 U L' U' R2 B D R F' D B' (37)

3. R' U' F2 R U B D2 R' B2 R' F' R F R2 D R D' F' R' F R' F' R2 F R2 B' D' B2 R B' (30)

1.
L B' // Pseudo 2x2x2
Premove B
( U F U F2 R U) // 2x2x3
(F2 R' F' R' U F' U' R' F' R F) // left with L3C
Skeleton:
L B' F' R' F R U [@1] F U' R F R F2 U' R' F2 U' F' U' B
[@1]= B' R2 B L2 B' R2 B L2 // Corner insertion


2.
(B D' F R' D' B' L) // 2x2x2
(D' L' U2 L U' D) // 2x2x3
R D R D' F' R2 F' // F2L-1
(D B R2 B' R D' R2) // EO & EP

Skeleton :
R [@1] D R D' F' R2 F' R2 D R' B R2 B' D2 U L' U2 L D L' [@2] B D R F' D B'
[@1]= R U R' D R U' R' D' //insertion 1
[@2]= U L U' R2 U L' U' R2 //insertion 2


3.
R' U' F2 R U // 2x2x2
B D2 R' B2 // 2x2x3
(B R' B2 D B') // F2L-1
R' F' R F R2 D R D' // F2L
F' R' F R' F' R2 F R2 // OLL forced PLL skip

13 33.00
Sergey Menshov 1. F L' R B' R' F R B R' F2 L' F' L2 F2 L2 F2 D' L2 D R F' U B' U' F U B R' B2 D' R B2 (32)

2. D' R F2 U' F' B R' L B' L' B' D' B D' R2 D B D B2 D2 B2 D B' D B2 U B' D' B U' B' D2 B' D B2 (35)

3. R' U' F2 R U B D2 R' B2 D' R F' R' F' U2 F' D2 F U2 F2 R2 D2 R B R' B' R D' B' D B D (32)

1.
sol':
B2 R' D B2 // 2*2*2
R U' R' // 2*2*3
D' L2 D // Norm.edges
F2 L2 F2 L2 F // F2L-1
L F L F' // L5C
U B2 U F2 U' B2 U F2 U2 // L3C

Insertions:
B2 R' D B2 R U' (U B' U' F' U B U' F) R' // 2*2*3
D' L2 D // Norm.edges
F2 L2 F2 L2 F // F2L-1
L F (F R B' R' F' R B R') L F' // L5C


2.
The first solution
D' R F2 U' F' // 2*2*2
D' B F' D' R2 D F R' // 2*2*3
D2 B' D' B2 D2 B' // F2L-1
B R' B' R // Norm.edges
R D2 R' D' R L' D R' D' L // L4C
R' U' R D' R' U R D // L3C

Insertions:
D' R F2 U' F' D' B F' D' R2 D F (F' L F R F' L' F R') R' // 2*2*3
D2 B' D' B2 D2 B' // F2L-1
B R' (R F' R' B2 R F R' B2) B' R // Norm.edges
R D2 R' D' R L' D R' D' L // L4C
------------------------
The second solution
D' R F2 U' F' // 2*2*2
//B2 R L B L' // Norm.edges
//B R L B' L' // Norm.edges
B R' L B' L' // Norm.edges
B' D' B D' R2 // 2*2*3
D B2 D2 B2 D' B' D2 B' // F2L-1
B' D B D B' D' B D // L3C

Insertion:
D' R F2 U' F' B R' L B' L' B' D' B D' R2 // 2*2*3
D B2 D2 B2 D' B' D2 (U' F2 U B2 U' F2 U B2) B' // F2L-1
B' D B D B' D' B D // L3C
------------------------
The third try
D' R F2 U' F' B R' L B' L' B' D' B D' R2 // 2*2*3
D B D B2 D2 B // ps.F2L-1
B D B' D B (B U B' D' B U' B' D) D B' D B2 // L3C


3.
R' U' F2 R U // 2*2*2
B D2 R' B2 // 2*2*3
D' R F' R' F2 D2 F' // Norm.edges
R2 D2 R // F2L-1
B R' B' R D' B' D B D // L3C

Insertion:
R' U' F2 R U B D2 R' B2 // 2*2*3
D' R F' R' F2 D2 (D2 F U2 F' D2 F U2 F') F' // Norm.edges
R2 D2 R // F2L-1
B R' B' R D' B' D B D // L3C

14 34.67
Vladimir Okenchits 1. F L' U F U F L F' D L' U' L F D' F L' F L F' L' F D F' D' L' B2 D' B2 (28)

2. U' L B2 D B' D' B' D' B' D B D B2 D B D' B' L' B' D' B D B' D' B R L' D' L R' D2 U R U' R F U2 F2 U2 (39)

3. U' B' D B' D' B2 R' B' R D B D' R' B2 L B L' R D R2 B' R' D' R L U' B2 L F L' B2 L F' L U2 B' U (37)

1.
inv: B2 D B2 // 222
sol: F L' U // 322
inv: L D F D' // F2L-1
F' L F L' F' L F2 L' // F2L
L F D F' D' L' U L F L' F' U' F' // OLL, L3C

skeleton: F L' U F U F L F' L' U' L # D F D' F L' F L F' L' F D F' D' L' B2 D' B2
# - L' U L D L' U' L D'


2.
sol: U' // pairs
inv: U2 F2 U2 F' // 222
R' U R' U' // 322
sol: L B' L' // double x-cross
inv: D2 R L' D L // F2L-1
R' B' D B D' B' D B // F2L
L B D B' D' L' // OLL, L3E

skeleton: U' L B' # D B D' B' L' B' D' B D B' D' B R L' D' L R' D2 U R U' R F U2 F2 U2
# - B' D B' D' B' D' B' D B D B2


3.
sol: U' // pairs
inv: U' B U2 L2 U L' // 222
R' D R B R2 // 322
D' // double x-cross
R' L B' L' // F2L-1
B2 R D B' D' R' B R B2 D B D' B // solving edges, L3C

skeleton: U' B' D B' D' B2 R' B' R D B D' R' B2 L B L' R D R2 B' R' D' R L U' # L2 U2 B' U
# - B2 L F L' B2 L F' L'

15 DNF
Attila Horváth 1. F2 R D U' B' R' L' D2 F' D U' R B R2 F' U2 L F L2 B R' B2 (22)

2. U' L' F2 D F2 D F2 L F2 L R F2 L F' R L' U L' U2 F2 U F B' R' D L2 U' (27)

3. DNS

1.
( B2 R B' L2 F' L' ) orient corners,
F2 R D U' B' 2 more edges,
R' L' D2 F' D U' R 2 more edges,
B R2 F' U2


2.
U' L' F2 D F2 D orient corners,
( U L2 D' R B F' U' ) 2 more edges,
( F2 U2 L U' L R' F ) 2 more edges,
( L' F2 R' L' F2 L' F2 )


16 DNF
Aleksandr Beznogov 1. F' U2 F2 L' F' D F' D' F L' F2 L' B' L F L' B U2 L2 U B2 D' B2 (23)

2. DNS

3. DNS

1.
Inv: B2 D B2 // 2x2x2 (3/3)
Sol: F' // pair (1/4)
Inv: U' L2 U2 // pseudo 2x2x3 (3/7)
Sol: U2 // 2x2x3 (1/8)
Sol: F2 L' // pseudo F2L-1 (2/10)
Sol: F' D F' D' F L' F' L' // L3C (8/18)

Skeleton: F' U2 F2 L' F' D F' D' F L' F' [@] L' U2 L2 U B2 D' B2 // L3C (18)

[@] - F' L' B' L F L' B L


16 DNF
Matěj Grohmann 1. L2 F2 L B L' F' L B' D2 R U2 R' D2 B2 D' R D R2 D' R2 D' B2 U' (23)

2. D R' D' U' R' B2 L2 F2 U' R2 U F2 R F2 L' R' U2 R2 U R B R' L' F D' (25)

3. DNS

1.
// 1X2X2
L2 F // EO
(U) R L U2 // 2X2X2
(B2) R' B2 // 2X2X3
D' R D R2 D' R2 D' // AB3C (twisted)

L2 F # R L % U2 R' B2 D' R D R2 D' R2 D' B2 U'

% R' D2 R U2 R' D2 R U2 // 6 move cancel
# F L B L' F' L B' L' // 3 move cancel


2.
(D F' L R B') // EO
D R' D' U' R' B2 // 1X2X3 + 1X2X2
(R' U L) // Domino
L2 F2 D' F2 D F2 // AB4E

D R' D' U' R' B2 L2 F2 D' F2 D @ F2 L' # U' R B R' L' F D

@ D F2 D' U' R2 U // 6 move cancel
# R L F2 L' R' U2 R2 U2 // 3 move cancel


18 DNF
Marius Rombout van Riemsdijk 1. L2 F' B2 R' B2 R U2 R' L' U2 L U L2 U' L2 U' R U L U' R' F2 D2 R U' R' D2 U' (28)

2. DNS

3. DNS

1.
L2 F' // EO [+2]
B2 R' B2 // 2X2X2 [+3: 5]
U2* L' U2 // pseudo 2X2X3 [+3: 8]
L U L2 U' L'@ // 1X2X2 [+5: 13]
U' F2 R U'# R' U' // AB3E5C [+6: 19] 9'
insertions:
* - U2 R U2 R' // leads to AB5C, cancels 2 [+2: 21] 36'
@ - L' U' R U L U' R' U // solves two corners, cancels 3 [+5: 26]
# - U R' D2 R U' R' D2 R // solves all remaining corners, cancels 6 [+2: 28] 53'


19 DNF
Roman Denisov 1. B' R F' R' B F' L2 F2 L U2 R U B U' B' R' L U' L' U2 F' U F U' R U R' L F2 L' U (31)

2. DNS

3. DNS

1.
B' R F' R' B // 2x2
F' L2 F2 L // восьмёрка не до конца
С конца( U' L F2 L' R U' R' U F' U' F U2 L U L' // F2L
R B U B' U' R' // Oll
U2 // Auf