Results of contest #153 (Apr 19, 2019)

Scramble:  R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F 

Pos Moves Participant Solution Explanation
🥇 21 Svetlana Skachkova 1. F' R2 F' L' D B2 R B L2 F L' B' L F' L R B' D B R2 L (21)

F' R2 F' L' / Ps 2X2X3 (4/4)
(L )/СИНЕ-КРАСНО-БЕЛЫЙ БЛОК 1X2X3 (1/5)
(F' U' F) / СТАВИМ КРАСНО-БЕЛОЕ РЕБРО НА МЕСТО(3/8)
(B L' B )/почти все собралось, но как всегда противный паритет(3/11)
(D' )/решаем паритет и выходим на L3E4C
Insert at @1: B' R B L B' R' B L'
After the 1st insertion: F' R2 F' L' D B2 R B L [@2] B' R' F' U F L'
Insert at @2: L F L' B' L F' L' B
After the 2nd insertion: F' R2 F' L' D B2 R B L2 F L' B' L F' L' R' F' [@3] U F L'
Insert at @3: F R2 L2 B' D B R2 L2 F' U'
Fewest moves: 21. 17 moves cancelled

бонусом красивое решение без формулы алгоритмов за 24 хода.
F' R2 F' L' / Ps 2X2X3 (4/4)
(B' R2 B' ) 2X2X3 (3/7)
(D' R' D' R')/F2L-1(4/11)
(L D2 L' )/сине-бело-оранжевый квадрат , но выгнали зелено-оранжево-белую пару(3/14)
(F' R F R')/переворачиваем ее(4/18)
(D' F' D F ) / загоняем её (4/22)
(F' R F R' )/загоняем зелено-красно-белую пару и все собралось(4-2/24)

🥈 23 Kirill Litvinov 1. F2 L2 D2 F' L B2 R' L2 F L' U R2 L F' R' F' R' F2 R2 F L' U L' (23)

F2 L2 D2 F' //1x2x3 with saved pair
L B2 R' //square
L2 F //line on green
(L U' L) L' U L //2-gen reduction
x' z2 L2 U' L' U' L' U2 L2 U //finish

🥉 25 Korakot Inkaew 1. F2 B U B U R B L2 D F' U' R' D2 R U R' D2 F D2 R' D B R2 B' L (25)

(L') //premove (1/1)
F2 B U B U R B L2 //2x2x3 (8/9)
D F' R' * F D2 R' D B R2 B' //F2L (10/19)

* = R U' R' D2 R U R' D2 //(8-2/25)

🥉 25 Sebastiano Tronto 1. F' R2 F' L' B R' B' R D2 R' F' R B' R' F B R2 B' R2 D' R D2 B D' B2 (25)

F' R2 F' L' (B2) //223 (5/5)
B R' B' R D2 //F2L-1 + pair ready (5/10)
(D B' D' B) //F2L-1 (4/14)
(B' D' R' D R B) //OLL (6-3/17)
(B' R B R2 B' F' R B R' F R) //PLL - I'm so good at CFOP! (11-3/25)

5 26 holyrubik 1. F' R2 F' L' D R' D' R B R2 B' R D2 R2 D B' D' B R' B R2 B' R' B R' B (26)

F' R2 F' L' //2x2x2 [4/4]
convert 2x2x2 block to a premoves
L F R2 F //2x2x2 [4/4]
B2 [2x2x3]
back to normal
B2 [1/1] //premove
F' R2 F' L' [4/4]
D R' D' R B R2 B' R D2 R2 D B' D' B //F2L [14/18]
R' B R2 B' R' B R' B' //Skip PLL [8/26]
B2 //Premove [1/27]
Cancel move : 27 - 1 = 26

5 26 KitClement 1. F2 B2 U2 B' D B U' B' D' U' B' L' D' L F2 L' B2 L F2 L2 F2 R' F L2 U L' (26)

F2 //square
(L U' L2) //2 squares
(F' R F2) //222
(L B2 D L) //F2L-1.5
B U B' U' B2 //good 6c

F2 B2 U (1) B' U' B' L' D' B2 (2) L' F2 R' F L2 U L'
1: U B' D B U' B' D' B
2: B2 L F2 L' B2 L F2 L'

7 28 Laurent 1. F2 L2 F' R' L' F2 R' F' L2 B D' R' L2 D R D' L2 D2 B' D' R D B' D' B2 R2 B R' (28)

F2 L2 F' // 3x2x1 (3/3)
R' L' F2 R' F' L2 // 3x2x2 (6/9)
(R B2) // F2L-1 (2/11)
(B R2 B2 D B D' R') // EO (7/18)
(D B D' R' D' R D B') // AB3C (8-1/25)
Skeleton = F2 L2 F' R' L' F2 R' F' L2 B D' R' D R (*) D B' D' R D B' D' B2 R2 B'
3C cycle in (*) : R' D' L2 D R D' L2 D (8-3/28)

7 28 Konstantin Solovyov 1. F2 U2 B U2 L2 F' B R' U' F B' R2 F' B U' F B' R D' R' D R D' R2 D R L B2 (28)

F2 U2 B
(B2 L')
U2 L2 F' B R' @ F B'
(R' D' R2 D R' D' R D R') // L3E - 21
@ - U' F B' R2 F' B' U' // 21+7 = 8

7 28 Valeriy Sluchek 1. F' R2 F' L' D2 F D F2 R F R' D2 B R2 B' D B R2 B2 L D2 B' U' B D2 B' U L' (28)

sol F' R2 F' L'
inv L B L' B2 R2 B' D' B R2 B' D2 // R F' R' F2 D' F' D2

L3C

F' R2 F' L' D2 F D F2 R F R' D2 B R2 B' D B R2 B2 L B' * L'
*: B D2 B' U' B D2 B' U

10 31 Samuel Knoll 1. F2 B U2 B L' U' B2 U D' R D R B' F' R B' R' F R2 B R' U R2 U' R' L' D L D' R2 D (31)

F2 B U2 B L'//222
U' B2 U
D' R D R B'
R B' R B R' U R2 U' R
(L' D L)//25 to 4c

Cancelled 10

11 33 Vladimir Okenchits 1. F2 L2 F' L' R' F2 R' F' L2 D' R D B R2 B' D R B R' B' D' U' R D' R2 U R' U' R2 U D B2 R' (33)

sol: F2 L2 F' // 123
L' R' F2 R' F' L2 // 322
inv: R B2 // F2L-1
sol: D' R D B R2 B' // F2L
D R B R' B' D' // OLL
U' R D' R2 U R' U' R2 U D // PLL