Results of contest #240 (Dec 18, 2020)

Scramble:  R' U' F R2 D R2 F2 R2 U' B2 U L2 U2 F' U L F2 D B D F' U' B' R' U' F 

Pos Moves Participant Solution Explanation
🥇 22 Igor Aipkin 1. R B L U2 B' L F' R2 U2 F' D2 F2 R2 L2 F' L2 F U2 B2 U' R' B' (22)

(B R U') // EO
R B L U2 B' L // DR
F' R2 U2 F' D2 F D2 F' D2 F2 // Corners solved with center swap
Skeleton: R B L U2 B' L F' R2 U2 F' D2 * F D2 F' D2 F2 U R' B'
*: F2 R2 L2 B2 then swap centers (F <=$gt; B, U <=$gt; D)
Skeleton2: R B L U2 B' L F' R2 U2 F' D2 F2 R2 L2 B' U2 B' ** U2 B2 D R' F'
**: B2 U2 B2 U2 B2 U2 then swap centers (F <=$gt; B, U <=$gt; D)
Skeleton3: R B L U2 B' L F' R2 U2 F' D2 F2 R2 L2 *** B' U2 B U2 B2 U' R' B'
***: F' L2 F B' U2 B
Solution: R B L U2 B' L F' R2 U2 F' D2 F2 R2 L2 F' L2 F U2 B2 U' R' B'

🥇 22 Korakot Inkaew 1. D2 B' D' F R' L2 F D2 F' L' D2 L2 U2 D2 F2 D2 F2 B D2 L2 B' U (22)

(U') D2 B' D' // EO (4/4)
F R' L2 F D2 F' L' // DR (7/11)
(B L2 D2 B') // HTR (4/15)
(F2 D2 F2 D2 U2 L2 D2) // Finish (7/22)

🥉 24 Épicier 1. L R2 U2 F2 U2 B2 R D2 B2 U2 R2 F' D2 F2 U2 F2 B' L U2 B2 U' B2 R' B (24)

R' U' F R2 D R2 F2 R2 U' B2 U L2 U2 F' U L F2 D B D F' U' B' R' U' F

(B' R B2 U) // EO/DR-4c6e
(B2 U2 L' B D2 F) // DR (10)
(B2 R2 L U2 R2 L') // 5e (16)

L R2 U2 $ L' R2 B2 F' D2 % B' L U2 B2 U' B2 R' B

% : D2 B2 D2 F2 U2 F2 leave 3e (6-4)
$ : F2 U2 B2 R D2 B2 U2 L (8-2) for 24

Optimal finish for my DR was:

(F2 L' U2 F2 R') // HTR (15-1)
(B2 D2 B2) // 3e + M-slice (17)
6-3
8-6 for 22

4 25 Dawid Wójcik 1. B R' F' R' U' L' U2 B2 U2 F2 R2 F U2 L2 U2 R2 D2 F R U2 R' F2 B U2 F' (25)

B R' F' R' U' // EO (5/5)
L' // DR-1e4c (1/6)
(F U2 B' F2 R U2 R') // DR (7/13)
(F' R2 F' R2 D2 F2) // 2e4e (6/19)

skel: B R' F' R' U' L' F2 D2 @ R2 F R2 # F R U2 R' F2 B U2 F'
@ - D2 F2 U2 B2 U2 F2 (6-4)
# - R2 U2 L2 U2 R2 D2 (6-2)

4 25 Mauro Ortega 1. B' D' F' D' R' F2 D2 R2 B2 U2 F U' D2 L2 D2 F2 R2 B' D2 B R' L U2 R2 L (25)

(R) B' D' F' D' R'//EO+DR-4e4c (6/6)
F2 D2 R2 B2 U2 F U'//DR gc (7/13)
D2 L2 D2 F2 R2 B' D2 B//HTR (8/21)
R' L U2 R' L//finish (5-1/25)

That DR had a +9 finish lol

6 41 Melvin Alken 1. R' U' B F' U F L' D2 L2 B2 R2 B2 D2 R2 D2 R B D2 B' R' B R U' B D B' U B D' B2 U2 F2 D2 R' D2 F2 U2 B' L' B2 L' (41)

R' U' B F' U // eo, U layer on front (5/5)
F L' D2 L2 // 2x2x2 pseudo block (4/9)
(L) // 2x2x2 block (1/10)
B2 R2 B2 D2 R2 D2 R // 2x2x3 block (7/17)
B D2 B' R' B R // F2L-1 (6/23)
B' L B' L' B2 // 3C3E (5/28)

Skeleton:
R' U' B F' U F L' D2 L2 B2 R2 B2 D2 R2 D2 R B D2 B' R' B R @ B' # L B' L' B2 L'
@: U' B D B' U B D' B' // 3E (8-1/35)
#: U2 F2 D2 R' D2 F2 U2 L' (8-2/41)

Solution:
R' U' B F' U F L' D2 L2 B2 R2 B2 D2 R2 D2 R B D2 B' R' B R U' B D B' U B D' B2 U2 F2 D2 R' D2 F2 U2 B' L' B2 L' (41/41)