Results of contest #54 (May 26, 2017)

Scrambles:
 1. R' U' F U2 R2 B2 D B2 D B2 F2 D' U2 R' U' F2 L' D' R' B F' U' L' B' U2 R' U' F 
 2. R' U' F U' F2 D L2 D' L2 B2 U B2 U2 B D2 R' F2 D L2 U2 B F D' L2 R' U' F 
 3. R' U' F R2 D' U' B2 R2 B2 U' B2 D' U' B D F U' L D2 B F2 L B F2 R' U' F 

Pos MO3 Participant Solution Explanation
🥇 31.00
Sergey Koksharov 1. F2 D F U' F D' F' B L D L D L2 B2 L2 D' L D B' D' L' D2 F' L D L' D' L' F L' (30)

2. U' B U B' R U R U' R' B L B' R B L' U L' B L B U2 B' L U' L' D B2 F L B' R' B (32)

3. D R D' R D R2 D' U' B U' B' U R' U2 B' R B R' B' R B R' D2 L2 D' B U2 F2 R F L' (31)

1.
F2 D F U' F D' F' (7) - 2x2x2
B L D L D L2 B2 (7/14) - плюс 2 квадрата
L2 D' L D B' D' L' D2 (8/22) - последние 3 пары
F' L D L' D' L' F L' (8/30)


2.
Решение с конца
B' R B L' F' B2 D' (7) - 2x2x2
L U L' B U2 B' L' B' L U' B' (11/18) - f2l-1
U R' U' R' B U' B' U (8/26) - l3c

Записываем решение:
U' B U B' R U R U' * B U L' B L B U2 B' L U' L' D B2 F L B' R' B
* = R' B L B' R B L' B' (8-2/32)


3.
Все с конца
L F' R' F2 U2 B' D L2 D2 (9) - 2x2x3
R B' R' B R B' R' B (8/17) - трипл
U2 R U' B U B' U (7/24) - f2l
D R2 D' R' D R' D' (7/31) - скиповая рыбка

🥈 32.00
Konstantin Solovyov 1. L2 U' R B2 R' L2 F' R U F' U L F U' F' U L2 F2 D F D' R F2 R2 D R D' R F2 R' L2 U (32)

2. D F' L F2 L' R' D2 B2 R' D B' D' R' D R2 B R' B' D R' B R B2 D B D' B U2 F' U' F U' B' R L2 (35)

3. R' U B' U2 B2 D' R D2 F2 D' R2 D2 R2 B R B' R B' D B D' B U R U' R' B' R2 F (29)

1.
L2 U' / (2/2) sq
R B2 / (2/4) 2*2*2
R' L2 F' R U2 / (U') (6/10) 2*2*3
U' F' U L F U' F' U L2 // (L2) (10/19) F2L-1
F2 D F D' // (4/23) F2L
R F2 R2 D R D' R F2 R' // (9/32) OLL
// PLL - skip


2.
D F' L F2 // (4/4) sq
L' // (L2) (2/6) 2*2*2
R' D2 B2 R' D B' // (6/12) 2*2*3
D' R' D R2 B R' B' D // (8/20) F2L-1
R' B R B2 D B D' // (7/27) F2L
B U2 F' U' F U' B' //(7/34) OLL
R // (1/35) AUF


3.
R' U //(2/2) sq
B' U2 B2 // (3/5) 2*2*2
D' R D2 F2 // (F') (5/10) 2*2*3
D' R2 D2 // (3/13) F2L-1
R2 B R B' R B' D B D' // (9/22) F2L
B U R U' R' B' // (6/28) OLL
//PLL - skip
R2 // (1/29) AUF

🥉 33.33
Glib Vedmid 1. L2 U' B L2 B' R B L2 B F' U' F' U L' U L2 U' L2 F' L F L' R' F' R U2 F' L2 U L (30)

2. U L U F U F D' F2 U F' U' F2 U D L' F' L F B' U' L' U L' B F' L F L' F' L F R' U' L' R F U F' (38)

3. B' R' B R B' R B U' F R2 F L2 F' R F L2 F2 D R D R' U R L2 D' R' B F' L' F' R F (32)

1.
sol: L2 U' R B2 - 2x2x2 (4/4)
inv: L' U' L2 F U2 R' F R - petrus + square (8/12)
sol: F' U' F' U - triple + EO (4/16)
inv: L F' L' F L2 U L2 U' - F2L (8/24)
L - L3C (1/25)

skeleton: L2 U' R @1 B2 F' U' F' U L' U L2 U' L2 F' L F L' R' F' R U2 F' L2 U L

@1: R' B L2 B' R B L2 B' (8-3/30)


2.
Sol: U L U F U2 F - 2x2x2 (6/6)
Inv: F U' F' R' L U R - double (7/13)
F' L' F L F' L' F - triple + pairs (7/20)
B' L U' L U B - F2L + EO (6/26)
F' L' F L - OLL (4/30)
Sol: U F D' F2 U F' U' F2 U D - J-perm with 2 moves canceled (10-2/38)


3.
inv: F' R' F L F - 3x2x1 (5/5)
B' D L2 D2 - petrus (9/9)
U' F R F' U - triple + EO (5/14)
B' R' B R' B' R B - L4C + twisted corner (7/21)

skeleton: B' R' B R B' R B U' F R' F' U D2 L2 D' B
F' L' F' R F

B' R' B R B' R B U' F R' @1 F' U D2 L2 D' B F' L' F' R F
@1: R' F L2 F' R F L2 F'

B' R' B R B' R B U' F R2 F L2 F' R F L2 F2 U D2 @2 L2 D' B F' L' F' R F
@2: D' R D L2 D' R' D L2

B' R' B R B' R B U' F R2 F L2 F' R F L2 F2 U D R @3 D L2 D' R' B F' L' F' R F
@3: R' U' R D R' U R D'

(24-13/32)

4 DNF
Vladimir Okenchits 1. L2 U' R B2 L D F D' F2 L U L2 U' L U L2 F R' F' L F R F' U' L' U2 L U' F U R' F' R B2 R' F2 R B2 U2 (39)

2. DNS

3. DNS

1.
sol: L2 U' R B2 // 2x2x2
inv: U2 R' F' R U' F' U L' U2 // 2x2x3
sol: L D F D' F2 // F2L-1
L U L2 U' L U L' U' L' // дособирал рёбра, пришёл к L5C

skeleton: L2 U' R B2 L D F D' F2 L U L2 U' L U L' @ U' L' U2 L U' F U R' F R # U2
@ - L' F R' F' L F R F'
# - R' F2 R B2 R' F2 R B2