Results of contest #60 (Jul 7, 2017)

Scramble:  R' U' F D F2 U' B2 L2 D' R2 U2 B2 D B' U2 F' R B2 U' F D2 U' L' F2 U2 R' U' F 

Pos Moves Participant Solution Explanation
🥇 26 Rodion Strizhakov 1. D' F' R' U' R' D' F L2 F D2 F' D L D L' D2 F' R' D' R D2 L' F' L F' D2 (26)

D' F' R' U' R' D' F L2 // 223 (8/8)
(D2 F L' F L D2) // EO+pairs (6/14)
F D2 F' // F2L-1 (3/17)
(R' D R F) // sq + pairs (4/21)
(D2 L D' L' D') // F2L-2

🥈 29 Sergey Koksharov 1. D' F' L2 U R U' L2 U R' U' L2 B2 L U R2 D' F' L2 D' F2 D2 F' R' F L' F' L R F (29)

D' F' L2 B2 L U R2 (7) - 2х2х2
D' F' L2 D' F2 D2 (6/13) - F2L

Переходим в конец:
F' R' L' F L F' R F (8/21) - L3C

Скелет решения:
D' F' L2 * B2 L U R2 D' F' L2
D' F2 D2 F' R' F L' F' L R F
* = U R U' L2 U R' U' L2

🥉 32 Viktor Danilov 1. D' F' R' U' R' D F2 D2 F U' R U L U' R' U D' F2 D L F D' F' D2 R' D R D2 R' D' R D (32)

D' F' R' U' R' (5/5) - 2x2x2
D F2 D2 F L @ D' F2 D L (9/14) - F2L-1
F D' F' D2 R' D R D2 R' D' R D (12/26) - L3C

Skeleton: D' F' R' U' R' D F2 D2 F L [*] D' F2 D L F D' F' D2 R' D R D2 R' D' R D (26)

* - L' U' R U L U' R' U (2 moves cancelled)

Solution: D' F' R' U' R' D F2 D2 F U' R U L U' R' U D' F2 D L F D' F' D2 R' D R D2 R' D' R D

🥉 32 Konstantin Solovyov 1. U' F L2 R2 U' B R2 U' B R B F2 L F L U2 L' U' L U2 L' F R' F' R U R U' R' U' L2 F (32)

U' F L2 // sq 3/3
R2 U' B R2 U' // sq*2 3/8
B R B F'// (F') 332 5/13
F' L F // (L2) F2L-1 3/16
L U2 L' U' L U2 L' // F2L 7/23
F R' F' R U R U' R' // OLL 8/31
U' // AUF 1/32

5 34 Vladimir Okenchits 1. D' F' R' U' R' D' F L2 D' F D F D' F2 L' F' L D L' F' L B D R D' R' B' L' D' L D' L' D2 L (34)

Всё решение с начала
sol: D' F' R' U' R' // 2 на 2 на 2
D' F L2 // 2 на 2 на 3
D' F D F D' // +2 пары
F2 L' F' L D L' F' L // сборка этих двух пар, F2L
B D R D' R' B' // привёл к скиповой рыбке
L' D' L D' L' D2 L // рыбка, PLL-скип