Results of contest #76 (Oct 27, 2017)

Scrambles:
 1. R' U' F D R2 B2 D R2 U L2 U2 L2 R B2 F D' B D' B R2 F2 D' U2 R' U' F 
 2. R' U' F B2 F2 D L2 D2 R2 D F2 D2 U R' D2 B U' F R' D B' L2 D' F R' U' F 
 3. R' U' F D2 U F2 L2 D' L2 U' F2 L2 F2 L' D2 L D' R' D2 R2 F' D L F2 R' U' F 

Pos MO3 Participant Solution Explanation
🥇 26.33
Rodion Strizhakov 1. x' B U2 B' U2 R' U2 R U2 R U R' U R' U' R U' R U x F2 R' D L U L R B' R (27)

2. R' B' U' R U' L' F' B' R' U x U2 R' U2 R U L U' R U L2 U R U' L U2 R' (26)

3. D2 B U2 R2 F' L2 z2 F' L' R F' U2 R' F L F' R F L2 R U2 L R' U' F2 U F' (26)

1.
НА ИНВЕРТИРОВАННОМ:

R' B R' L' U' L' D' R F2 x' // 223 (9/9)
(D B2 D') // EO (3/12)
U' R' U R' U R U' R U' // пары + блок (9/21)
R' U2 R' U2 // ps-F2L (4/25)
R U2 // end (2/27)

ИТОГО НА ИНВЕРТИРОВАННОМ:
R' B R' L' U' L' D' R F2 x' U' R' U R' U R U' R U' R' U2 R' U2 R U2 B U2 B'


2.
R' B' U' R U' L' F' B' R' U x // 223 (10/10)
U2 R' U2 R2 // F2L-1 (4/14)
U @ L' U R U' L U2 R' // L3C (8/22)

@ = [U' R' U, L] // (8–4/26)


3.
R' B' U' R U' L' F' B' R' U x // 223 (10/10)
U2 R' U2 R2 // F2L-1 (4/14)
U @ L' U R U' L U2 R' // L3C (8/22)

@ = [U' R' U, L] // (8–4/26)

🥈 27.67
Glib Vedmid 1. R' L' U' L' D' F2 R F R' F L D2 L D2 L' D' R2 U2 L2 R B2 R B' (23)

2. R' D2 F' R2 B R B' R F R' B2 R D R D' R' L' D L' D2 F' L B2 L' F L B2 F U R' F D (32)

3. B D' B' U' L U' R D2 L2 D R U' R' D R2 U L U' R' U L R2 D R D' L D' L (28)

1.
Sol: R' L' U' - square (3/3)
Inv: B R' B2 R' L2 U2 R2 - petrus (7/10)
Sol: L' D' (F2 R F R' F) L - F2L-1 (3/13) - потом скиповый квадрат туда вставил
Inv: D L D2 L' - F2L (4/17)
D2 - AUF (6/23)


2.
Sol: R' - pair (1/1)
Inv: D' F' R U' F' - 2x2x2 (5/6)
L' D2 L D' L - petrus (5/11)
R D R' - something (3/14)
D' R' B2 R - F2l (4/18)
F' R' B R' B' R2 F D2 - L3C (8/26)

D' F' R U' F' [@1] L' D2 L D' L R D R' D' R' B2 R F' R' B R' B' R2 F D2 R
@1: B2 L' F' L B2 L' F L (8-6/32)


3.
sol: B D' B' - EO (3/3)
U' L U' R - x-cross-1 (4/7)
inv: L' D L' - block (3/10)
sol: D2 L2 D2 L2 - F2L-1 (4/14)
inv: D R' D' R - F2L (4/18)

B D' B' U' L U' R D2 L2 D2 [@1] L2 R' D R D' L D' L
@1: D' R U' R' D R U R'
B D' B' U' L U' R D2 L2 D R U' R' D R U [@2] R2 L2 D R D' L D' L
@2: U' R U L U' R' U L' (10/28)

🥉 29.33
Sergey Koksharov 1. L' R' U' R' U2 R D2 L B L2 B L2 B D L2 B' D L D F' D' F D F' D' F L' D' L (29)

2. R' L2 B' U' R L' B' U' F2 R2 F U F U' R U R' L F' L' F2 L F' L' U F U' F U F2 U' F2 (32)

3. B U2 R U L2 D U' F' L' F2 L F2 U' F' U2 L' U' L U' F2 U F' B' L' B D2 L' (27)

1.
L' R' U' R' U2 R (6) - 2x2x2
D2 L B L2 B L2 B D L2 B' (10/16) - F2L
D L D F' D' F D F' D' F L' D' L (13/29) - OLL


2.
R' L2 B' U' R L' B' (7) - 2x2x2
U' F2 R2 (3/10) - 2x2x3
F U F U' R U R' (7/17) - F2L-1
L F' L' F2 L F' L' (7/24) - F2L
U F U' F U F2 U' F2 (8/34) - OLL


3.
B U2 R (3) - 2х2х2

Продолжаю с конца:
L D2 B' L B (5/8) - какие-то блочки

Перехожу в начало
U L2 D U' F' L' F2 L (8/16) - пара
F2 U' F U (4/20) - F2L
U' F2 U2 L' U' L U' F2 U F' (10-3/27) - скиповый OLL

4 29.33
Konstantin Solovyov 1. L' R' U' R' U2 R D' L' B D' L' B2 L B D' B2 R' B2 U' B2 U2 R2 D' R' D R' U' B' R D2 (30)

2. D R U R' D' R U R2 B2 D' B' U2 B D B' U2 L B' F2 D' F' U B2 R' F B' D B (28)

3. U2 R D' F L2 F' R' U L U' R' D L D' R2 L' F' L' F U' D F2 L F2 L' F2 D' L' U L' (30)

1.
L' R' U' R' U2 R // 6/6 2*2*2
D' L' B D' (D') // 5/11 2*2*3
L' B2 L // 3/14 F2L-1
B D' (D')
B2 R' (R')
B2 U' B2 U // 9/23 F2L
U R2 D' R' D R' U' // 6/29 OLL + skip PLL
B' // 1/30


2.
@1 R U2 R2 B @2 L B' F2 D' F' U B2 R' F // 13/13 F2L-1
B' D B // 3/16 L5C

@1- D R U R' D' R U' R' // 8-3/21
@2- B D' B' U2 B D B' U2 // 8-1/28


3.
U2 R D' // 3/3 cross
F L2 F' // 3/6 1-st pair
R' U L U' R // 5/11 2-nd pair
R2 D L D' R2 // 4/15 3-th pair
L' F' L' F // 4/19 4-th pair
U' D F2 L F2 L' F2 D' L' U // 10/29 ZBLL
L' // 1/30