Results of contest #80 (Nov 24, 2017)

Scrambles:
 1. R' U' F L2 D2 R2 U2 B2 L2 D' U' L2 U2 R' U2 R' B' F L2 R' F2 D' B2 U R' U' F 
 2. R' U' F D2 U' B2 U' R2 F2 L2 R2 F R B R' D U R2 D L D F2 R' U' F 
 3. R' U' F U F2 D L2 D' L2 B2 U L2 R' D' F' U R' D2 F2 U' B D2 B2 U' R' U' F 

Pos MO3 Participant Solution Explanation
🥇 35.00
Sergiy Mormul 1. F' L' F' L B' L' F2 L B U2 B' U' L U B U' L2 B' L B L' U B U' B' F U2 B F2 L F R' B' R B2 R2 (36)

2. B' U L U2 D2 B' F' D F D' F2 L2 D' L' R' D' R D R' D' R D F2 D' F' D2 R F R' D2 R' D2 R (33)

3. R U R' F' U' F2 L' B L' B' L2 F B U' F U2 B' U B U2 B' F' U' R' F B U2 B' U L' B R' B D2 L' U' (36)

1.
1. INV: R2 B2 R' B R - 2х2х2
2. INV: F' L' F2 B' U2 F' B - псевдо 2х2х3
3. INV: U B' U' - псевдо F2L-1
4. SOL: F' L' F L U - F2L-1 + собранная последняя пара
5. INV: L B' L' B L2 U B' U' L' U B U' - сборка и перестановка блоков, выход на L3C
Sceleton: F' L' F (*) L U2 B' U' L U B U' L2 B' L B L' U B U' B' F U2 B F2 L F R' B' R B2 R2 - скелет "с начала"
(*) F2 L B' L' F2 L B L' - коммутатор -3 хода.

F' L' F' L B' L' F2 L B U2 B' U' L U B U' L2 B' L B L' U B U' B' F U2 B F2 L F R' B' R B2 R2 (36)


2.
1. SOL: B' U L U2 - 2х2х2 - 1 ход
2. SOL: D2 B' F' D F D' - 2х2х3 - 1 ход
3. SOL: F2 L2 D' L' - квадрат для F2L-1
4. SOL: R' D' R D R' D' R D F2 - сборка последней пары доворот до F2L-1
5. SOL: D' F' D2 R F R' D2 R' D2 R - последняя параб молния, PLL-skip

B' U L U2 D2 B' F' D F D' F2 L2 D' L' R' D' R D R' D' R D F2 D' F' D2 R F R' D2 R' D2 R (33)


3.
1. INV: U L D2 B' R B' L - 2х2х2 + блоки
2. INV: U' B U2 B' F' R - псевдо F2L
3. SOL: R U R' F' U' - дособрал F2L - 1 ход
4. SOL: F2 L' B L' B' L2 F - молния
5. SOL: B U' F U2 B' U B U2 B' F' U' - лямбда + доворот

R U R' F' U' F2 L' B L' B' L2 F B U' F U2 B' U B U2 B' F' U' R' F B U2 B' U L' B R' B D2 L' U' (36)

🥈 DNF
Sergey Koksharov 1. U L' D L D' L2 U D B' U' B D' B' U B2 U2 L' U2 L U2 L' U' F' L F R' B' R B2 R2 (30)

2. DNS

3. DNS

1.
Решение с конца:
R2 B2 R' B R (5) - блок 2х2х2
F' L' F U (4/9) - несколько доп. пар
L U2 L' U2 L U2 B' U' L2 D L' D' L U' (14/23) - блокбилдинг и L3C

Записываем решение и вставляем в середину коммутатор:
U L' D L D' L2 U * B U2 L'
U2 L U2 L' U' F' L F R' B'
R B2 R2
* = D B' U' B D' B' U B


🥉 DNF
Vladimir Filimonov 1. L' U R2 F' U' F R' U2 R' F U F' U L2 U B2 U2 R' U R Dw R U R' U2 y' z' L' U L U' F U F' R2 U' R' B U B' U' R U2 R2 D' F2 D B2 D' F2 D B2 (50)

2. B' x2 L D' F D' F2 B L' F U' F' y2 F Rw U Rw' U' Rw U2 Rw' U R U R2 F R F' R U2 L' B L2 U2 L' B' R B2 U2 F2 L2 B2 D2 L2 F2 (43)

3. DNS

1.
типа 50 ходов

2.
43