• FMC
 • Results
 • Links
 • Results of contest #278 (Sep 24, 2021)

  Scrambles

  • R' U' F D' L2 F2 D2 B2 U' R2 U F2 D L B' U' L2 D L2 R' B' F U2 R' U' F
  • R' U' F U F2 R2 F2 U' R2 B2 R2 F2 D2 R B D2 R' B2 L2 U L D U2 R' U' F
  • R' U' F L2 D' L2 B2 U' B2 D2 B2 F2 L2 F L2 U' L D2 U' L' R' F' U' R' U' F
  1 Korakot Inkaew (กรกฎ อิ่นแก้ว) 20.33 (21, 21, 19) 1. R' U' F D' L2 F2 D2 B2 U' R2 U F2 D L B' U' L2 D L2 R' B' F U2 R' U' F
  D B L' F L R D L' B2 U2 R' F2 R2 B2 L F2 L U2 L' U R2 (21)
  D B L' F // EO (4/4)
  (R2 U') L R D // DR (5/9)
  (L U2) // sq (2/11)
  L' B2 U2 R * B2 // 223 (5/16)
  L' F2 L // 2e2e (3/19)
  * = R2 F2 R2 B2 L2 B2 // (6-4/21)
  2. R' U' F U F2 R2 F2 U' R2 B2 R2 F2 D2 R B D2 R' B2 L2 U L D U2 R' U' F
  R D L' D' U' F L' F U2 R2 L2 F' L2 B2 R2 B2 U2 B2 L D2 L2 (21)
  R D L' D' U' // EO (5/5)
  F L' (L2 D2 L') // DR (5/10)
  F U2 R2 L2 F' // HTR (5/15)
  L2 B2 R2 B2 U2 B2 // finish (6/21)
  3. R' U' F L2 D' L2 B2 U' B2 D2 B2 F2 L2 F L2 U' L D2 U' L' R' F' U' R' U' F
  D B' F2 R L2 F2 U' L F2 U L2 F2 U L2 D2 F2 L2 D' R2 (19)
  D B' // EO (2/2)
  F2 R L2 F2 U' L // DR (6/8)
  (R2 D) F2 U L2 F2 U // HTR (7/15)
  L2 D2 F2 L2 // finish (4/19)
  2 Guest 27.33 (27, 27, 28) 1. R' U' F D' L2 F2 D2 B2 U' R2 U F2 D L B' U' L2 D L2 R' B' F U2 R' U' F
  D B2 L' R' D' B' R' F2 L2 B2 L2 U2 B' U2 L2 F R2 F L2 D2 R' B' D2 L2 B' U2 B' (27)
  D B2 L' R' D' // EO
  B' R // DR-4E4C (7)
  (B U2 B L2 D2 B R) // DR (7/14)
  (D2 L2 F' R2 F' L2 U2 B U2 F2) // 2E2E (10/24)

  D B2 L' R' D' B' R F2 * U2 B' U2 L2 F R2 F L2 D2 R' B' D2 L2 B' U2 B'

  * = F2 R2 F2 L2 B2 L2 // solved (6-3/27)
  2. R' U' F U F2 R2 F2 U' R2 B2 R2 F2 D2 R B D2 R' B2 L2 U L D U2 R' U' F
  F' B L2 F B' U' R D2 U L U' B2 D' B U2 F' U' F' U F' L F2 L' F R F R' (27)
  • U R D2 U L U' B2 D' B U2 // diamond (10)
  F' U' F' U F' L F2 L' // F2L-1 (8/18)
  F R F R' // 3E (4/22)

  • = F' B L2 F B' U2 // solved (6-1/27)
  3. R' U' F L2 D' L2 B2 U' B2 D2 B2 F2 L2 F L2 U' L D2 U' L' R' F' U' R' U' F
  D B D2 F2 R F2 R' D' L' U2 L D L' U L2 U' L U F2 U F' R2 F L F' R2 F U' (28)
  D B // EO
  D2 F2 R F2 R' // 222 (7)
  • L' U' L2 U' L U F2 // F2L-1 (7/14)
  U ^ L U' // 5C (3/17)

  • = D' L' U2 L D L' U2 L // 3C (8-3/22)
  ^ = F' R2 F L F' R2 F L' // solved (8-2/28)
  3 Serhii Mormul (Сергій Мормуль) 30.67 (30, 29, 33) 1. R' U' F D' L2 F2 D2 B2 U' R2 U F2 D L B' U' L2 D L2 R' B' F U2 R' U' F
  B' R L2 D' L D' F R2 U' F U F2 D' F2 D R F L' F' R' F L D' F2 D F' D F D' F (30)
  B' R L2 D' L // EO (5/5)
  D' F R2 // 2x2x2 (3/8)
  U' F U // 2x2x3 (3/11)
  F2 D' F2 D F * D' F2 D // F2L-1 + square (8/19)
  F' D F D' F // to L3C (5/24)

  * F' R F L' F' R' F L // (8-2/30)
  2. R' U' F U F2 R2 F2 U' R2 B2 R2 F2 D2 R B D2 R' B2 L2 U L D U2 R' U' F
  L R2 U R B' U2 B2 F D' F' B D2 B' D B2 D B2 D2 B' D2 L' B D B' D' B' L B2 D' (29)
  L R2 U R // EO (4/4)
  B' U2 // 2x2x2 (2/6)
  B2 F D' F' // 2x2x3 (4/10)
  B D2 B' D B2 D B2 D2 B' D2 B // blocks building to last three pairs (12/22)
  * L' B D B' D' B' L B // (8-1/29)
  3. R' U' F L2 D' L2 B2 U' B2 D2 B2 F2 L2 F L2 U' L D2 U' L' R' F' U' R' U' F
  F2 B D' F R2 L F R F' L F R2 L F R' F' R2 U2 R F' R' F' U2 R D2 R' U2 R D2 R F R' F (33)
  F2 B D' // EO (3/3)
  F R2 L2 F * L // 2x2x2 (5/8)
  R' F R' F' R2 U2 // 2x2x3 (6/14)
  R F' R' F' @ R2 F R' F // F2L-1 and edges to L5C (8/22)

  * F' L' F R F' L F R (8-4/26)
  @ U2 R D2 R' U2 R D2 R' (8-1/33)
  4 Yurii Riabov (Юрій Рябов) 32.67 (35, 34, 29) 1. R' U' F D' L2 F2 D2 B2 U' R2 U F2 D L B' U' L2 D L2 R' B' F U2 R' U' F
  B' L' D' F' R' L2 U L' U2 L2 U L' U2 R U' R' U' L' U' L U' R U' R' U' R' U2 R F U2 F' U' F U' F' (35)
  Just a straightforward ZZ solution I found in 10 minutes and didn't come up with sth better

  B' L' D' F' // EO(4/4)
  R' L2 // F2L-4(2/6)
  U L' U2 L2 U L' // F2L-3(6/12)
  U2 R U' R' U' L' U' L // F2L-2(8/20)
  U' R' U2 R // F2L-1(4/24)
  U' R' U2 R // F2L(4/28)
  F U2 F' U' F U' F' // LL(7/35)
  2. R' U' F U F2 R2 F2 U' R2 B2 R2 F2 D2 R B D2 R' B2 L2 U L D U2 R' U' F
  L R2 U L2 U2 R D R' U2 R D' U2 L2 B' D' F D F' D2 B R2 D2 B2 U2 B D' B' U2 B' D B D' B2 U2 (34)
  L R2 U R // EO(4/4)
  L2 # U2 L2 (U2) // 222(4/8)
  (
  B2 D B' D' B' // 223(5/13)
  B' D @ B D2 R2 B' // ps F2L-1(6-1/18)
  D2 F D' F' D B // L5C(6/24)
  )
  @ = B' U2 B D' B' U2 B' D(8-4/28)
  # = R' U2 R D R' U2 R D'(8-2/34)
  3. R' U' F L2 D' L2 B2 U' B2 D2 B2 F2 L2 F L2 U' L D2 U' L' R' F' U' R' U' F
  D B D2 B2 L2 B2 U R' U' R2 U R2 D R' U' R D' R F2 U L D R' D' L' D R' D' L (29)
  D B // EO(2/2)
  D2 B2 L2 B2 (L') // 222(5/7)
  (
  D R2 @ D' U' F2 // F2L-2(5/12)
  R2 U R' U' R2 U # R U' // L5C(8/20)
  )
  # = R D R' U' R D' R' U(8-4/24)
  @ = D' L D R' D' L' D R'(8-3/29)
  5 Louis Sarthou DNF (27, 31, DNS) 1. R' U' F D' L2 F2 D2 B2 U' R2 U F2 D L B' U' L2 D L2 R' B' F U2 R' U' F
  R U2 B' L2 D L F' D2 L D L F' D' F L2 F L F' L' F L F' L' F L F D (27)
  1. R' U' F D' L2 F2 D2 B2 U' R2 U F2 D L B' U' L2 D L2 R' B' F U2 R' U' F

  R U2 B' // 222
  (D' F2) // random stuff
  L2 D L F' // 223+pEO+pair
  ( # L F' D F L' D' L' D2) // 2C2C (17)

  #: L' F L F' *3 (12-2)(27)
  2. R' U' F U F2 R2 F2 U' R2 B2 R2 F2 D2 R B D2 R' B2 L2 U L D U2 R' U' F
  U R D2 U L F2 U L U L U' F L F2 L' F' R2 U' D B2 U' D R2 B' R2 B D2 B' R U2 F' (31)
  R' U' F U F2 R2 F2 U' R2 B2 R2 F2 D2 R B D2 R' B2 L2 U L D U2 R' U' F

  U R D2 // sq + p
  U L // sq
  (F U2 R' B') // p223 + pairs
  F2 U % L2 U2* B2 // 3c2e2e1f (14-1)

  % : L' U L U' F L F2 L' // DR (21-1)
  F' # L2 F' L2 F // 2e2e (25)
  * : E2 (2-2)
  # : R2 U' D B2 U' D y2 (6-0)

  I shouldn't have commited to this skeletton, instead I had :

  U R D2 // sq + p
  U L // sq
  (F U2 B' R) // EO/PDR

  Which could have given:

  * F2 U L2 U2 B2 R2 // 2e2e4c

  * : U2 L2 U2 // 3C (17) (8-2) for 23
  3. R' U' F L2 D' L2 B2 U' B2 D2 B2 F2 L2 F L2 U' L D2 U' L' R' F' U' R' U' F
  DNS