• FMC
 • Results
 • Links
 • Results of contest #326 (Aug 26, 2022)

  Scrambles

  • R' U' F R2 B2 L2 D' L2 D U R2 U' R D2 U2 F2 U' B' D2 B' D' F U R' U' F
  • R' U' F B2 U2 F2 L2 D2 U' R2 B2 U' B L D' L' R2 F2 R' F U' B' L2 R' U' F
  • R' U' F L2 D U F2 D' F2 R2 F2 D' U' L B2 U F' D' R2 B2 D B L R' U' F
  1 Korakot Inkaew (กรกฎ อิ่นแก้ว) 21.33 (22, 20, 22) 1. R' U' F R2 B2 L2 D' L2 D U R2 U' R D2 U2 F2 U' B' D2 B' D' F U R' U' F
  F' D2 F2 L2 B R2 U2 F2 U2 B U2 R' B' F2 L2 B' R U' B2 D L' F' (22)
  (F L D' B2 U) // EO (5/5)
  (R' B L2 F2 B R) // DR (6/11)
  F' (U2 B' U2 F2 U2 R2 B') // HTR (8/19)
  (L2 F2 D2) // finish (3/22)
  2. R' U' F B2 U2 F2 L2 D2 U' R2 B2 U' B L D' L' R2 F2 R' F U' B' L2 R' U' F
  L2 D L2 U2 B2 R2 F2 L2 U' L2 U R' D2 B2 D' R2 D B R2 D (20)
  (D' R2 B') // EO (3/3)
  (D' R2 D B2 D2 R) // DR (6/9)
  L2 D (U' L2 U) // HTR (5/14)
  (L2 F2 R2 B2 U2 L2) // finish (6/20)
  3. R' U' F L2 D U F2 D' F2 R2 F2 D' U' L B2 U F' D' R2 B2 D B L R' U' F
  R' B R2 F2 D' B2 D' R2 B2 D2 F2 B2 L2 F' D' L2 B2 D2 R' L' U' R (22)
  R' (R' U L R) // EO (5/5)
  B (D2 B2 L2 D F) // DR (6/11)
  R2 F2 D' B2 D' // HTR (5/16)
  R2 B2 D2 F2 B2 L2 // finish (6/22)
  2 Alaric Pouchain 24.67 (25, 23, 26) 1. R' U' F R2 B2 L2 D' L2 D U R2 U' R D2 U2 F2 U' B' D2 B' D' F U R' U' F
  D B' R L2 D2 R2 D2 F2 D2 L2 B2 U' F2 D L2 U F2 D F D2 F' U D F' U (25)
  D B' R // EO (3/3)
  (U' F U' D' F D2 F') // DR (7/10)
  L2 U2 L2 U2 // 222 (4/14)
  (D' F2) F2 // 223 (3/17)
  (D2 L2 D L2 D2) // 3C (5/22)

  S // D B' R L2 U2 L2 U2 F2 D2 L2 D' # L2 D2 F2 D F D2 F' U D F' U
  # U R2 U' L2 U R2 U' L2 // Finish (8-2/28)

  First solution : D B' R L2 U2 + L2 U2 + F2 D2 L2 D' U @ R2 U' L2 U @ R2 U' D2 + F2 D F D2 F' U D F' U
  @ U' D y (4-6/26)
  + U2 D2 y2 (6-7/25)
  2. R' U' F B2 U2 F2 L2 D2 U' R2 B2 U' B L D' L' R2 F2 R' F U' B' L2 R' U' F
  D B2 D2 R2 D B2 D2 R2 U2 R2 D' F2 B2 R D U' B2 U R2 D B R2 D (23)
  (D' R2 B') // EO (3/3)
  (D' R2 U' B2 U D' R') // DR (7/10)
  (B2 F2 U F2) // SQ+blocks (4/14)
  (U2 F2 U' D') // 223 (4/18)
  (B2 D' R2 D2 B2 D') // Finish (6/24)

  First solution : D B2 D2 R2 D B2 U # D F2 U2 F2 U' @ F2 B2 R D U' B2 U R2 D B R2 D
  # U' D y (2-3/23)
  @ U D' y' (2-2/23)
  3. R' U' F L2 D U F2 D' F2 R2 F2 D' U' L B2 U F' D' R2 B2 D B L R' U' F
  F2 U' D2 R D' B2 D R D' L' D R' F D B D' F D B' D2 L2 R' B' R' D2 F (26)
  (F' D2 R B) // EO (4/4)
  F2 U' // 123 (2/6)
  (R) // SQ (1/7)
  D2 R D' B2 // 223 (4/11)
  L' D F2 D' L2 // 3C1T (5/16)

  S // F2 U' D2 R D' B2 # L' D F2 @ D' L2 R' B' R' D2 F
  # D R D' L' D R' D' L // 3C (8-4/20)
  @ F' D B D' F D B' D' // Finish (8-2/26)
  3 Artem Boiko (Артем Бойко) 26.00 (24, 25, 29) 1. R' U' F R2 B2 L2 D' L2 D U R2 U' R D2 U2 F2 U' B' D2 B' D' F U R' U' F
  L2 D B' R' F' U2 F2 D2 U R2 D L2 D B2 D L2 B2 F' D2 F2 L2 D' B2 U' (24)
  L2 D B' R' // EO 4/4
  F' // DR-2E4C 1/5
  (U B2 D L2 F2 D2 F) // DR 7/12
  (B2 L2 U' L2 U D R2 U D2) // 3E 9/21
  SKELETON: L2 D B' R' F' U' D2 * R2 D' U' L2 U L2 B2 F' D2 F2 L2 D' B2 U'
  * D L2 D' R2 D L2 D' R2 8-4/25
  SOL: L2 D B' R' F' [U' D' L2 D' R2 D L2 D2 U' L2 U] L2 B2 F' D2 F2 L2 D' B2 U'
  []=U2 F2 D2 U R2 D L2 D B2 D // 12-13/24
  2. R' U' F B2 U2 F2 L2 D2 U' R2 B2 U' B L D' L' R2 F2 R' F U' B' L2 R' U' F
  F U' B R D R D' B' L D' L B D' L' D2 L2 D L2 D L' R' B2 R L2 B (25)
  F U' B R D R // 222 6/6
  D' B' L2 // 223 3/9
  L' D' L // EO 3-1/11
  B // PF2L-1E // 1/12
  (B' L D2 L2 D' L2 D' L2 D2 L D) // 3E 11/23
  SKELETON: F U' B R D R D' B' L D' L B D' L' D2 L2 D L2 D L2 D2 * L' B
  * = D2 L R' B2 R L' // 6-4/25
  3. R' U' F L2 D U F2 D' F2 R2 F2 D' U' L B2 U F' D' R2 B2 D B L R' U' F
  U' B' L' F2 D B' R2 L D2 B R2 F B' L' F' L B R2 D2 F' U' F D2 F' U F2 B' U2 B (29)
  U' B' L' F2 D // EO 5/5
  B' L // DR- 2/7
  (B' U2 F' B R2 B' L' F L) // DR 9/16
  (F' B R2 B' D2 R2) // 3C 6/22
  SKELETON: U' B' L' F2 D B' R2 L D2 B R2 F B' L' F' L B R2 * F B' U2 B
  * = D2 F' U' F D2 F' U F // 8-1/29
  4 Marius Rombout Ferreira van Riemsdijk 33.33 (37, 29, 34) 1. R' U' F R2 B2 L2 D' L2 D U R2 U' R D2 U2 F2 U' B' D2 B' D' F U R' U' F
  D2 F2 D' L2 D' U' B' U B2 U2 B L' U' D L U L' D' L U2 L' U2 L U' F2 D B2 F' L' R2 B' L B R2 B' L B2 (37)
  (B2 L2 @B L) // T [4/4] 25'
  (F B2 D' F2) // 1X2X3 [4/8] 27'
  D2 F2 D' L2 D' // 2X2X3 [5/13] 29'
  U' B' U B2 U2 B // F2L-1 [6/19] 30'
  L' U' L* U' L' U2 L U' // AB4C [8/27] 35'
  @ B R2 B' L B R2 B' L' // solves a corner [8-3/32] 45'
  * L' D L U L' D' L U' // solves all remaining corners [8-3/37] 48'
  2. R' U' F B2 U2 F2 L2 D2 U' R2 B2 U' B L D' L' R2 F2 R' F U' B' L2 R' U' F
  B2 L2 B2 U L2 U' R D R2 D' U2 L' D L U2 D F' R B R' U' F D F' U F D' R' D (29)
  (D' R2 B') // EO [3/3] 19'
  (@R' D') // 1X2X2 [2/5] 35'
  B2 L2 B2 U L2 // 1X2X3 [5/10] 40'
  (U2 L' D' L U2 D R2 D' R' U) // AB4C [10/20] 48'
  @ R' F' R B R' F* R B' // solves a corner [8-5/23] 55'
  * F' U' F D F' U F D' // solves all remaining corners [8-2/29] 58'
  3. R' U' F L2 D U F2 D' F2 R2 F2 D' U' L B2 U F' D' R2 B2 D B L R' U' F
  F2 D' L D L' D R D R2 D' R2 D' L D R' D' L' R' D2 R D' F2 R2 F2 D2 U2 L U L U B R' D2 F (34)
  (F' D2 R B') // EO [4/4] 15'
  (U' L') // 1X2X2 [2/6] 30'
  (U' L' U2) // 2X2X2 + 1X2X2 [3/9] 35'
  (D2 F2 R2 F2) // F2L-2 [4/13] 40'
  F2 D' L D L' D R D R' // F2L-1 [9/22] 43'
  R' D' R D'@ R' D2 R D' // AB3C [8-1/29] 45'
  @ D R D' L D R' D' L' // solves all corners [8-3/34] 50'
  5 Arnau Tous Mateu 34.00 (34, 35, 33) 1. R' U' F R2 B2 L2 D' L2 D U R2 U' R D2 U2 F2 U' B' D2 B' D' F U R' U' F
  U2 R2 L2 F2 L2 B F' L2 U' F2 D2 L D L' D L D2 L' F D' F' B' D B D2 F D' F' R2 D' L' F2 B R2 (34)
  (R2 B' F2 L) // EO (4/4)
  U2 R2 L2 F2 L2 B F' L2 U' F2 // 2x2x3 (10/14)
  (D R2 F D F' D2 B' D' B F D F') // F2L (12/26)
  (L D2 L' D' L D' L' D2) // OLL + Finish (8/34)
  2. R' U' F B2 U2 F2 L2 D2 U' R2 B2 U' B L D' L' R2 F2 R' F U' B' L2 R' U' F
  U2 D L' D' F' L' D L D' L' D L D2 R D' R' D2 B2 D2 L2 U2 F L F' R2 F L' F' R2 D R U R2 U2 R (35)
  U2 D L' D' F' // EO (5/5)
  (R' U2 R2 U' R' U2) // 2x2x2 (6/11)
  (D' L2) // 2x2x3 (2/13)
  (D2 B2 D2 R D R') // F2L-1 (6/19)
  L' D L D' L' D L D2 // ALL-3C (8/27)
  Skeleton: U2 D L' D' F' L' D L D' L' D L D2 R D' R' D2 B2 D2 L2 U2 @ D R U R2 U2 R
  @ = F L F' R2 F L' F' R2 (8-0) :(
  3. R' U' F L2 D U F2 D' F2 R2 F2 D' U' L B2 U F' D' R2 B2 D B L R' U' F
  B U R L B' R2 F B U F' U F U2 F' U R2 B' R2 U' B' U F U' B' U F' B L2 F' L2 F2 U2 F2 (33)
  B U L R // EO (4/4)
  (F2 U2 F2 L2 F) // 1x2x3 (5/9)
  (L2 B' U' B2 U R2 B R2) // 2x2x3 (7/17)
  B' R2 B // F2L (3/20)
  F U F' U F U2 F' U // ALL-3C (8/28)
  Skeleton: B U R L B' R2 F B U F' U F U2 F' U R2 B' R2 U' B2 @ U B L2 F' L2 F2 U2 F2
  @ = B U F U' B' U F' U' (8-3)
  6 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) DNF (DNS, 24, DNS) 1. R' U' F R2 B2 L2 D' L2 D U R2 U' R D2 U2 F2 U' B' D2 B' D' F U R' U' F
  DNS
  2. R' U' F B2 U2 F2 L2 D2 U' R2 B2 U' B L D' L' R2 F2 R' F U' B' L2 R' U' F
  U2 D L2 U' F2 U F2 R2 U' R2 U B2 R D2 B2 D' R2 D B' R2 B2 R2 B2 D (24)
  (D' * R2 B') // EO (3/3)
  (D' R2 D B2 D2 R') // DR (6/9)
  (B2 U' R2 U R2) // make good corners (5/14)
  (F2 U' F2 U L2 D' U2) // 2e2e (7/21)
  * = (B2 R2 B2 R2 B2 R2) // (6-3/24)
  3. R' U' F L2 D U F2 D' F2 R2 F2 D' U' L B2 U F' D' R2 B2 D B L R' U' F
  DNS
  6 Louis Sarthou DNF (26, DNS, 24) 1. R' U' F R2 B2 L2 D' L2 D U R2 U' R D2 U2 F2 U' B' D2 B' D' F U R' U' F
  D B' R' U' F L2 U' R2 D F D' F' D' B2 U' F2 R2 D B2 R2 F2 R2 L2 D2 L2 D2 (26)
  D B' R' // EO
  U' F L2 U' R2 D F D' F' // DR (12)
  D' B2 U' F2 R2 D // HTR (18)
  B2 R2 F2 R2 L2 D2 L2 D2 // Done (26)

  I found about 5 different 26 but couldn't beat it. I had a lot of promising DRs so this attempt feels really bad

  Edit: Over time solution

  B' D R' // EO
  U' F (L2 R2 U' F2 U' F) // DR (11)
  (L2 U) L2 R2 D R2 D' // HTR (18)
  D F2 D2 B2 D' U' R2 U' R2 // Solved (27-2)

  Rewrite for 24.
  2. R' U' F B2 U2 F2 L2 D2 U' R2 B2 U' B L D' L' R2 F2 R' F U' B' L2 R' U' F
  DNS
  3. R' U' F L2 D U F2 D' F2 R2 F2 D' U' L B2 U F' D' R2 B2 D B L R' U' F
  U' R' B' L U B' F2 U' L2 U L2 F2 L2 R2 U Uw2 L2 B2 D2 R2 B' D' R2 U' y2 (24)
  I DNF'd the second solve but the website doesn't feature that option

  U' R' B' L // EO
  U B (U L2 B2 D F') // DR (10)
  F2 B2 U' L2 U L2 F2 L2 R2 U' // HTR (19)
  L2 B2 D2 R2 U2 D2 // Done (25)

  Slice for 24
  8 Ravi Mistry DNF (43, DNS, DNS) 1. R' U' F R2 B2 L2 D' L2 D U R2 U' R D2 U2 F2 U' B' D2 B' D' F U R' U' F
  x2 F' R' D2 U' F' R U R U R' U2 R L' U L U2 Fw' L Fw R' U' R U R' U F' U F R y R' U2 R2 U R' U R U2 R' U' R' U R U (43)
  white xcross = x2 F' R' D2 U' F' R U R
  ob pair = U R' U2 R L' U L
  og pair = U2 Fw' L Fw
  rg pair = R' U' R U R' U F' U F R
  ZBLL = y R' U2 R2 U R' U R U2 R' U' R' U R U
  2. R' U' F B2 U2 F2 L2 D2 U' R2 B2 U' B L D' L' R2 F2 R' F U' B' L2 R' U' F
  DNS
  3. R' U' F L2 D U F2 D' F2 R2 F2 D' U' L B2 U F' D' R2 B2 D B L R' U' F
  DNS