• FMC
 • Results
 • Links
 • Pavel Galaktionov

  Best result: 24
  Mean: 26.33 (σ=2.05)
  Score (total): 6
  Best МО3: 25.00
  Last МО3: 27.67
  Solves total: 6

  Submitted solves

  115 28 R' U' F U B2 D' B2 R2 F2 R2 D R2 D' L' B U' B' R' F' L' D' L D' F' R' U' F F' L' R' U D B' D R2 D' F L B' L' U' L2 U L' U' L' U B2 L2 B' L D' L' D F2 (28) F' L' R' U D B' D R2 D' F -sol
  L B' L' U' L2 U L' U' L' U B2 L2 B' L D' L' D F2 -inv
  115 30 R' U' F U R2 D L2 U' L2 B2 L2 R2 D' F R D R F' L D2 B' U F' R2 U R' U' F F B D F' L' B U2 D B2 D' F2 D B2 D L2 U' L' U R U' L' U R' L' F2 U' L' B' U' B (30) запутался пока решал)

  SOL
  F B D F' L' B U2 F2 D2

  L2 U' L' U R U' L' U R' L'

  INV
  B' U B L U F2

  F B D F' L' B U2 [1] F2 D2 L2 U' L' U R U' L' U R' L' F2 U' L' B' U' B
  1: D B2 D' F2 D B2 D' F2

  F B D F' L' B U2 D B2 D' F2 D B2 D L2 U' L' U R U' L' U R' L' F2 U' L' B' U' B
  115 25 R' U' F D L2 D B2 L2 B2 D' U' R2 D R' D B F U2 F2 D R2 U B' L' R' U' F L2 U L U' R' U L2 U2 R D' R' U R D L' U' R D2 R' D B' R D R' D (25) SOL
  L2 U L' U' L' U' - 2X3 блок
  R D2 R' D B' R D R' D - ну тут и так понятно

  L2 U L' [1] U' L' U' R D2 R' D B' R D R' D
  1: L2 U' R' U L2 U' R U
  L2 U L U' R' U L2 U' [2] R L' U' R D2 R' D B' R D R' D
  2: U' R D' R' U R D R'

  L2 U L U' R' U L2 U2 R D' R' U R D L' U' R D2 R' D B' R D R' D
  61 26 R' U' F D' B2 U' B2 L2 D' F2 L2 F2 D F U' L2 B2 F2 U B2 U F R' U' F D' L2 D2 B2 D' B L R' D' R D' R' D2 R B' D B D' B' D' B R' U' R' D B2 (26) Inv B2 D' R U R блок 2х2
  Sol D' L2 D2 B2 D' B L трипл
  Inv B' D B D B' D' B собрал пару вышел на скиповую рыбку
  51 24 R' U' F B2 D F2 L2 F2 U' F2 R2 D' U' B' F2 U L B' U2 R2 U B' R' U' F B L D2 R2 D R' F' R2 F R F' R' F D R F' D' F' L D' L2 F' R L (24) B L /2 блок с начала

  L' R' F L2 D L' F D F /9 какая-то хрень с конца

  D2 R2 D R' F' R2 F R F' R' F D R //13 перешел в начало, слил ходы с ванллом

  B L D2 R2 D R' F' R2 F R F' R' F D R F' D' F' L D' L2 F' R L //24
  26 25 R' U' F R2 B2 U' L2 D B2 D2 R2 F2 L' F R F2 U2 F2 D' L2 B D' R' U' F L D' B R D' R' B' D' L B L' F L B2 L' F' U' L' U2 B2 U' L' B' F' L (25) Inv - L' F B L U B2 U2 L U L B L' (12) трипл
  Sol - L D' B R D' R' B' D' (8) упорото загнал последнюю пару
  L D' B R D' R' B' D' L B' (1) L' U' L' U2 B2 U' L' B' F' L
  (1) B2 L' F L B2 L' F' L

  L D' B R D' R' B' D' L B L' F L B2 L' F' U' L' U2 B2 U' L' B' F' L (25)