• FMC
 • Results
 • Links
 • David Roche

  Best result: 23
  Mean: 30.71 (σ=3.46)
  Score (total): 8
  Best МО3: 26.33
  Last МО3: 26.67
  Solves total: 80

  Submitted solves

  364 23 R' U' F R2 U F2 R2 D' L2 D2 R2 D U2 L R2 B D' L2 R2 B R2 D2 B2 U' R' U' F R U L U' R U D2 R U2 R' L2 F2 D R' D' R D' R' D' B' U B2 F (23) (F' B2 U' B) // EO (4/4)
  R2 U L ^ D2 // 221 x 2 (4/8)
  R U2 R' L2 F2 // pF2L-1 (5/13)
  D R' D' R D' R' D' // 3c (7/20)
  ^ = [L', U' R' U] // 8-5/23
  348 29 R' U' F B2 L2 D2 R2 U R2 U2 B2 D' R2 F D' L2 D' L2 R2 U' L F R' U' R' U' F U' F' U' L2 U2 L D2 L' U2 L B2 D' B L F' L B2 L' F L B' U2 B U F U F' B' R (29) (R') U' F' U' L' // EO (5/5)
  D2 B2 D' // 222 (3/8)
  B L2 B U2 B // pF2L-1 (5/13)
  U F U F' B' // 5c (5/18)
  348 28 R' U' F R2 D R2 F2 U2 L2 F2 U' B2 L' U2 B L2 B' L U B L2 U' R' U' F R U R' U' R2 U' F2 R2 F2 U' R' B2 L2 U' B' R F R' B R B' F L B' L' F2 L B (28) (L’ B) // EO (2/2)
  (R' U L2 B2) // 222 (4/6)
  R U R' U' R2 U' // 322 (6/12)
  F2 R2 F2 U' R' // 5c (5/17)
  S: R U R' U' R2 U' F2 R2 F2 U' R' B2 L2 U' ^ R B' * L
  ^: [B', R F R'] // (8-3/22)
  *: [F2, L B' L'] // (8-2/28)
  348 27 R' U' F D' R2 D' L2 B2 L2 U' B2 R2 D R' B L R2 D L2 B U2 B L2 R' U' F B2 R B' R' B2 U2 B' R B' R' B' L U2 B2 L R D2 L D' L F R' F' L' F R2 F (27) (F' R' F' D) // EO + 221 (4/4)
  (L' D2 R') // 222 (3/7)
  (L' B2 L') // 322 (3/10)
  (L U2 L' B2) // pF2L-1 (4-2/12)
  B2 // F2L-1 (1/13)
  R B' R' B2 U2 B' R B' R' B // 3c (10-1/22)

  S: B2 R B' R' B2 U2 B' R B' R' B' L U2 B2 L R D2 L D' F ^ R F
  ^: [F' L F, R'] // (8-3/27)
  346 24 R' U' F R2 U F2 L2 D F2 D' R2 U2 F D2 U2 L' B2 R2 D' U L B D2 R' U' F F' U R' F R L F' B2 U' B' D2 B U F B2 U' L D2 L' U L F2 D' L' (24) F' U R' F // EO + 221 (4/4)
  R // 222 (1/5)
  (L D F2) D2 // 5c3e (4/9)

  S: F' U R' F R D2 ^ F2 D' L'
  ^: [D2, L' U' L] // 3c3e (8-2/15)
  S2: F' U R' F R L' * U' L D2 L' U L F2 D' L'
  *: L2 F' B D2 F B' // 3c (6-1/20)
  S3: F' U R' F R L F' B D2 # F B' U' L D2 L' U L F2 D' L'
  #: [D2, B U' B'] // (8-4/24)
  334 28 R' U' F U2 B2 D U2 R2 D2 L2 B2 L2 B2 R' F' U F D2 B' R U F2 L2 F R' U' F D' B2 U' F L2 U' F' U F' U D' B2 D F2 D' B2 D2 B2 D' F' D B2 D L D L2 R' U (28) (U' R L2 D' L') // EO (5/5)
  D' B2 (D2) // 222 (3/8)
  U' F L2 // 322 (3/11)
  U' F' // F2L-1 (2/13)
  U F' U F // 5c (4/17)

  S: D' B2 U' F L2 U' F' U F' U * F ^ D2 L D L2 R' U
  ^: [F, D B2 D'] // (8-2/23)
  *: [D' B2 D, F2] // (8-3/28)
  333 29 R' U' F U L2 D' R2 U' F2 D2 L2 U' L2 F' R' D2 U' L' R2 U2 F' D L F2 U' R' U' F B F2 D B D' F2 D L' F L2 F2 B2 U B' U' F' U B' D' B' D B2 D' B D2 L2 D2 B' R' (29) (R) B D B L' // EO (5/5)
  F L2 F // p222 (3/8)
  B2 U // p322 (2/10)
  (B D2 L2 D') // F2L-1 (4/14)
  (D' B' D B2 D' B D B2) // 4c (8-1/21)

  S: B D B * L' F L2 F B2 ^ U B2 D' B' D B2 D' B D2 L2 D2 B' R'
  ^: [F, U B' U'] // (8-4/25)
  *: [B', D' F2 D] // (8-4/29)
  332 26 R' U' F U R2 B2 D F2 U L2 U' F2 U2 F L' F D L2 R U' F2 R D2 R' U' F B' L' F U' R' F2 D' B' D B' D' B2 D2 F' L2 B2 L' B' R2 B L B2 L2 B F D2 (26) B' L' F U' R' // EO (5/5)
  F2 // 222 (1/6)
  D' B' D B' D' B' // 322 (6/12)
  B' D2 B // pF2L-1 (3-1/14)
  F' R2 F D2 // 5c (4/18)

  S: B' L' F U' R' F2 D' B' D B' D' B2 D2 B F' ^ R2 F D2
  ^: [B' L2 B, R2] = B' L2 B R2 * B' L2 B R2 // (8-4/22)
  *: [R2, B L' B'] // (8-4/26)
  328 28 R' U' F D L2 R2 F2 D F2 U F2 L2 U' L D' L2 B' U F' L D R' F2 L2 R' U' F F' R D2 B' U B D2 B' U' B2 D2 L' B' D' R2 D' U2 R2 U' D' B' D2 F D B D' F' D' (28) F' R B D2 L' // EO +211 x lots (5/5)
  B' D' R2 D' U2 R2 U' D' B' D' B D2 // 5c (12/17)

  S: F' R * B D2 L' B' D' R2 D' U2 R2 U' D' B' D' B ^ D2
  ^: [B', D' F D] // (8-4/21)
  *: [D2, B' U B] // (8-1/28)
  311 29 R' U' F D' R2 U2 F2 U F2 U F2 U' R2 B' L2 U' B2 D' L B' U F' U R' U' F L' R' F L F' R F L F' L2 F' L' U2 D2 B2 D2 F' L R2 U B D2 B' U' B D' R U' B (29) (B' U R' D') // EO (4/4)
  (B' R2 L' F D2 B2 D2 U2) // 322 (8/12)
  L' F L2 F2 // F2L-1 (4/16)
  F L2 F' L' // 5c (4-1/19)

  L' F * L2 F' L2 F' L' U2 D2 B2 D2 F' L R2 ^ B D R U' B
  ^: [U, B D2 B'] // (8-3/24)
  *: [F' R' F, L] // (8-3/29)
  310 29 R' U' F L2 U R2 F2 D2 F2 D2 R2 U' L2 R D' B R2 B D U' L R' D' B' R' U' F F2 R2 D' B2 L' D' L' D2 L D' R L' D2 R' L D' L' U F' R U L U' R' U L' D R' B (29) (B' R D' U' F) // EO (5/5)
  (U') F2 R2 // 222 (3/8)
  D' B2 L' (L) // 322 (4/12)
  (D L' R D2 R' L) // F2L-1 (6/18)
  (D L' D2 L D) // 3c (5/23)

  S: F2 R2 D' B2 L' D' L' D2 L D' R L' D2 R' L D' L' U F' U ^ D R' B
  ^: [U' R U, L] // (8-2/29)
  309 26 R' U' F R2 D2 R2 U' R2 D' B2 D' B2 U2 R F U' R2 F2 U B' L B2 L' U2 R' U' F B2 R2 L B2 D F' D2 B2 L2 B2 D2 R F' R' B R F R' D' L B' R' B L B' R (26) B2 L // EO (2/2)
  R2 B2 D F' // 222 (4/6)
  (B L2 D B' D2 B2 L2 B2 D2) // 4c (9/15)
  S: B2 R2 L B2 D F' D2 B2 L2 B2 D2 B * D' L2 B' ^
  ^: [B L' B', R'] // (8-3/20)
  *: [B', R F' R'] // (8-2/26)
  309 30 R' U' F D B2 D F2 L2 U2 B2 F2 L2 U' R' U2 R2 F2 D U' F' L R2 U' B' R' U' F F2 L D2 F2 R' B' R B R' B U2 F B' R' F' U B' U F' U' B U B' R' F B D L F B' (30) (F' B L' D) // EO (4/4)
  F2 L D2 // 222 (3/7)
  (B' F' R F B) F2 // 322 (6/13)
  (U2 F R F' B U2 B') // (7/20)
  (R B' R' B R) // 3c (5/25)
  S: F2 L D2 F2 R' B' R B R' B U2 F B' R' F' U2 ^ F' B' R' F B D L F B'
  ^: [U' B' U, F'] // (8-3/30)
  309 26 R' U' F L2 D2 U B2 D U L2 B2 L2 B2 L' D' U2 F2 U B2 R2 F L B R' U' F F U2 R B' R2 U' L' D2 R2 U R U' R' U R U' R2 F' U B U' F U B' R' D' (26) F U2 R B' R2 U' L' D2 R2 U R U' R' U R U' R2 F' U B U' F U B' R' D' (26)

  F U2 R B // EO (4/4)
  R2 // 321 (1/5)
  (D U' R D2) // 322 (4/9)
  (R U' R') // pF2L-1 // (3/12)
  (R U R' U' R U R' U' R2) // 3c (9-1/20)
  S: F U2 R B' R2 U' L' D2 R2 U R U' R' U R U' R2 U ^ R' D'
  ^: [U' F' U, B] // (8-2/26)
  308 27 R' U' F D' F2 R2 U' R2 D2 B2 U' R2 D L R U L' R2 F U R2 F' L2 U2 R' U' F L2 B L2 F' U L' B' L F2 L' B L U2 F2 L2 B2 U F U' B2 U2 D' L U2 F' B R (27) (R' B' F U2 L') // EO + blocks (5/5)
  L2 B (D) // 222 (3/8)
  (U' F' U' L2) L2 // 322 (5/13)
  (F2 U) // F2L-1 (2/15)
  (U F2 U' F) // 4c (4-1/18)

  S: L2 B L2 F' U F2 * U2 F2 L2 ^ U F U D' L U2 F' B R
  ^: [B2, U F U'] // (8-5/21)
  *: [F2, L' B' L] // (8-2/27)
  307 28 R' U' F L2 U F2 D U2 R2 U R2 F2 L2 B F2 L2 D R' B' L R2 D2 R' U' F B2 R2 F L' F2 L' B L F2 L' B2 R2 F2 U' F' U' F2 U R U L U' R' U L2 B2 U L' (28) (L U' B2 L) // EO (4/4)
  B2 R2 F L2 B' R2 // 322 (6/10)
  F2 U' // pF2L-1 (2/12)
  F' U' F2 U2 // 5c (4/16)

  S: B2 R2 F L2 * B' R2 F2 U' F' U' F2 U2 ^ L' B2 U L'
  ^: [U' R U, L] // (8-2/22)
  *: [L F2 L', B] // (8-2/28)
  306 24 R' U' F L2 D' F2 D' L2 U2 R2 B2 R2 D B F' R' U B D2 R2 D F2 L' U R' U' F R2 U' R U L' U L2 D R' D2 R' U2 L B' L U2 F D' B2 D F' D' B2 F (24) (F' D U2 L' B) // EO (5/5)
  (L' U2) // 321 (2/7)
  (R D2 R D' L2) L' // 322 (6/13)
  (U2 R' U R2) // 4c (4/17)

  S: L' R2 ^ U' R U2 L2 D R' D2 R' U2 L B' L U2 D' * F
  ^: [L, U' R U] // (8-7/18)
  *: [D F D', B2] // (8-2/24)
  305 28 R' U' F D' U L2 F2 U' B2 R2 B2 L2 U' B D' U2 L2 B' F U R' B D F R' U' F D F R F2 R2 D F' R2 B' F2 D' B D F2 D' B2 F L2 B D B D2 B' D' L2 U2 B2 L' (28) (L) D F R // EO (4/4)
  (B2 U2) // 221 (2/6)
  F2 R2 // 221 x 2 (2/8)
  D F’ R2 F B’ // 322 (5/13)
  F’ D’ B’ F L2 B // pF2L-1 (6-2/17)
  D B D2 B’ D’ L2 // 3c (6/23)

  S: D F R F2 R2 D F’ R2 B’ D’ ^ B’ F L2 B D B D2 B’ D’ L2
  ^: [D F2 D’, B] // (8-3/28)
  302 27 R' U' F D2 U B2 D B2 L2 F2 U L2 B' L2 D' B L' B R' B D2 R2 D' R' U' F U' F' U F' D2 R U R' D2 R U R L2 U R' D L' F2 L F2 L F2 U' F2 U L F2 (27) U' F' U F' // EO (4/4)
  R U2 // 221 (2/6)
  R L2 U R' D // 322 (5/11)
  L' F2 L F2 L2 // F2L-1 (5/16)
  L' F2 U' F2 U L F2 // 3c (7-1/22)

  S: U' F' U F' R ^ U2 R L2 U R' D L' F2 L F2 L F2 U' F2 U L F2
  ^: [R' D2 R, U] // (8-3/27)
  272 30 R' U' F D2 F2 L2 R2 D F2 D' F2 U' L2 F L R' U2 B' L' F D' U R' U' F L2 D R L D2 L B R B' L2 B R' B' F' L' F2 L D L' D R D' L D L B D2 F2 L F2 (30) L2 D // EO (2/2)
  (F2 L' F2) // 221 (3/5)
  (D2 B' L' R') R // 322 (5/10)
  (D2 L' F2 L F L D2 L') // 5C (8/18)
  S: L2 D R L D2 L' * F' L' F2 L D2 R ^ L B D2 F2 L F2
  ^: [R', D' L' D] // (8-3/23)
  *: [L2, B R B'] // (8-1/30)
  S: L2 D R L D2 L' F' L' F2 L D2 R L B D2 F2 L F2
  ^: // (8-3/23)
  *: // (8-1/30)
  265 37 R' U' F U' R2 U R2 B2 D2 R2 U' R2 D F R2 U F R U' L D' F L U2 R' U' F L' F2 L' F D F2 D' F D F2 D' U' R' F' R F U F D L' D R U' L2 R' U2 B R' F2 R B' R' F' R' U B' U' (37) Lost my working on this one.
  265 32 R' U' F D U F2 R2 F2 D' L2 U F2 L2 B U B L B' D2 L' B' U' L R' U' F L U' L' F D L' D' L' B2 L' B2 U' L' U D' R' U' R B' D' F' D B D' F R' U B2 L U F2 D2 (32) L U' L' F // EO (4/4)
  (D2 F2 U' L' B2 R ^ D2) // 322 (7/11)
  (U' L U B2 L B2) // F2L-1 (6/17)
  (L D L D') // 5C (4/21)
  ^: D R' U' R D' * R' U R // (8-3/26)
  *: [D B' D', F'] // (8-2/32)
  265 33 R' U' F B2 U' R2 D F2 L2 U2 R2 F2 U R' B' F2 D2 L F2 D2 U' F2 U' R' U' F R' D L2 D' B' D' B2 D2 B' U' B D B' U D' B' D L2 U' F' U D2 F' L' R' U' L2 U R' U' L2 U2 D2 (33) R' (U' D2 ^ L) // EO (4/4)
  (R2 F) 221 // (2/6)
  (D2 U' F U) // 222 (4/10)
  D L2 (L2) // 322 (3/13)
  D' B' D' B2 D' * // (5/18)
  B' D' B' D // 5C (4/22)
  ^: [R, U' L2 U] // (8-2/28)
  *: [D', B' U' B] // (8-3/33)
  263 27 R' U' F D R2 D2 F2 U' R2 F2 D F2 U2 R' D F' D U R2 B' D' R2 B R' U' F R U2 F D F' U2 F B' U2 B' D B U2 B' L D2 F' D2 F2 L F' B L B' L' B2 R (27) R F // p222 (2/2)
  D B2 D // EO (3/5)
  (R') // 222 (1/6)
  (B2 L B L' B') // 322 (5/11)
  (F L' F2 D2 F D2 L') // F2L-1 (7/18)
  S1: R F D ^ B2 D L D2 F' D2 F2 L F' B L B' L' B2 R
  ^: [D', F' U2 F] // (8-4/22)
  S2: R U2 F D F' U2 F B2 D * L D2 F' D2 F2 L F' B L B' L' B2 R
  *: [D', B U2 B'] // (8-3/27)
  261 30 R' U' F D L2 D L2 F2 L2 D' R2 U2 B L' R' D L' B D2 U' B' R' U' R' U' F D2 B' R2 B L B' R2 B F' L2 U2 F U2 B R' F' R B R' F B2 R B' R B R' D F2 L' U2 (30) (U2 L F2 D') // EO (4/4)
  D2 L F' L2 U2 F U2 // 322 (7/11)
  B2 R' B2 R B' R B R' // 5C (8/19)
  S: D2 L * F' L2 U2 F U2 B2 ^ R' B2 R B' R B R' D F2 L' U2
  ^: [B', R' F' R] // (8-3/24)
  *: [L', B' R2 B] // (8-2/30)
  261 26 R' U' F R2 U' L2 D' F2 D F2 U R2 U' L B2 L2 F' L B2 R' B' U L2 F R' U' F B D2 F R2 D2 L U L B2 L' U R' U' L U R B2 R D' R' U' R D2 R' D' U (26) B D2 F // EO + 211 x 2 (3/3)
  R2 U (U') // 222 (3/6)
  (D R D' R') D2 // 322 (5/11)
  U' L U L // F2L-1 (4-2/13)
  B2 U B2 U' // 5C (4/17)
  S1: B D2 F R2 D2 L U L B2 U * B2 U' R ^ D R' D' U
  ^: [R' U R, D'] // (8-5/20)
  *: [U' L' U, R'] // (8-2/26)
  261 30 R' U' F D' B2 F2 L2 R2 U2 F2 D L2 F2 L U2 R' U R' F D B D L2 F R' U' F U2 F' D F' U2 F D' F' U R' U F2 L2 R2 D' L' D R D' L D2 R D' R D' R' U2 B D R' (30) (R D’ B’) // EO (3/3)
  (U2 R D L2) // 222 (4/7)
  U2 F2 U’ R’ U F2 // F2L-2 (6/13)
  L2 R’ D R D’ R L2 // 5c (7-2/18)
  S1: U2 ^ F2 U' R' U F2 L2 R’ * D R D' R D' R' U2 B D R'
  ^: [F D F’, U2] // (8-2/24)
  *: [R’, D’ L’ D] // (8-2/30)
  259 31 R' U' F D F2 D' L2 B2 R2 B2 U R2 U B' L' D2 B' U' R2 U2 F' L' U R' U' F F2 U L U' R' U L' R D' R L' D L U' L' D' L R' D R2 F2 U' F2 D' U2 R' F' B2 U L' B' (31) (B L U' F) // EO (4/4)
  (B2 R D) // 222 (3/7)
  (U2 F2 U F2) F2 // 322 (5/12)
  (R2 D' R U R' D) // F2L-1 (6/18)
  (R' U' R) // 4C (3/21)
  Skeleton: F2 R' ^ U R D' R U' * R' D R2 F2 U' F2 D' U2 R' F' B2 U L' B'
  ^: [R, U L U'] // (8-4/25)
  *: [U, L' D L] // (8-2/31)
  258 34 R' U' F B2 U R2 B2 U2 L2 D' F2 D' U' R B R' B2 D' L' F' U' F L R' U' F F' B' D' B2 D F2 D' B2 D2 B' R U R2 F2 U' R' U' R2 U2 R2 U R F U' B' U F' U' B R' L D L' D' (34) F B' D B' // EO (4/4)
  (D L D' L') // 222 (4/8)
  R U R2 F2 // 322 (4/12)
  U' R' U' R2 U2 // F2L-1 (5/17)
  R2 U R' U' R' // 5C (5/22)

  S1: F B' D B' R U R2 F2 U' R' U' R2 U2 R2 U R U' ^ R' L D L' D'
  ^: [U F U', B'] // (8-2/28)
  S2: F B' * D B' R U R2 F2 U' R' U' R2 U2 R2 U R F U' B' U F' U' B R' L D L' D'
  *: [F2, D' B2 D] // (8-2/34)
  257 29 R' U' F B2 R2 F2 L2 U2 B2 D' R2 D2 F2 L F' U B' U L' R' U' R F' U R' U' F U R2 U' L U R2 U' D2 L' D L' D' L D R' B2 R D' B2 U' D F2 R L2 F' D' B R' L' (29) (R L B' D F) // EO + 221 x 2 (5/5)
  (R' L2 F2 U) // 222 (4/9)
  L D2 L' // 322 (3/12)
  (D' B2 D R' B2 R) // F2L-1 (6/18)
  (D' L' D L D') // 3c
  S: L ^ D2 L' D L' D' L D R' B2 R D' B2 U' D F2 R L2 F' D' B R' L'
  ^: [L', U R2 U'] // (8-2/29)
  257 33 R' U' F U' F2 U' B2 R2 D' U2 F2 R2 U R' B' F2 D U2 L2 F' R B' U2 L U2 R' U' F U D R' D2 R2 F' B' D' L F2 L' B2 L F2 L' D2 B D' B' D B2 D' L' F' L B' L' F L' B2 D' F2 B2 (33) U D R' // EO (3/3)
  D2 R2 F' (F2) // 222 (4/7)
  (B2 D B2 L2) // 322 (4/11)
  (B D B2 D' B D B' D2 B2 D B) // 5c (11/22)
  S: U D R' D2 R2 F' B' D' ^ B2 D2 B D' B' D B2 D' * B' L2 B2 D' F2 B2
  ^: [L F2 L', B2] // (8-2/28)
  *: [L' F' L, B'] // (8-3/33)
  257 30 R' U' F R2 D L2 F2 U L2 U L2 B2 F L' U B' L' R' F' D' L' B2 U2 R' U' F U2 R B L2 B' R' L' F L2 F' L F' R2 B R B' D R2 D' L2 D R2 D' L' B' R2 D R2 F' D2 (30) U2 R B L2 B' R' L' F L2 F' L F' R2 B R B' D R2 D' L2 D R2 D' L' B' R2 D R2 F' D2

  (D2 F R2 D') // EO + 211 x 2 (4/4)
  (R2 B2) // 221 (2/6)
  (R' B' R2) // 222 (3/9)
  U2 R B L2 B' R' // 322 (6/15)
  (L' F) // F2L-1 (2/17)
  (L' F L2 F' L) // 5c (5/22)
  S1: U2 R B L2 B' R' L' F L2 F' L F' R2 ^ L B R B2 R2 D R2 F' D2
  ^: [B R B', L] // (8-7/23)
  S2: U2 R B L2 B' R' L' F L2 F' L F' R2 B R B' * L B' R2 D R2 F' D2
  *: [D R2 D', L2] // (8-1/30)
  256 29 R' U' F L2 R2 B2 D L2 D' F2 D' L2 D R F U L' U' B2 F2 D2 R B R' U' F R' D2 L F L' B' L F' L B D2 L' D2 F R F L B2 L' F L B2 L' R' F U F' L2 R (29) (R' L2 F U') // EO + 221 (4/4)
  R' // 222 (1/5)
  D2 B' L2 B L' // 322 (5/10)
  L D2 L' D2 // F2L-1 (4-2/12)
  F R F2 R' F // 5C (5/17)
  S1: R' D2 ^ B' L2 B D2 L' D2 F R F2 * R' F U F' L2 R
  ^: [L F L' ,B'] // (8-3/22)
  *: [F', L B2 L'] // (8-1/29)
  202 29 R' U' F U' L2 F2 D L2 D' U2 R2 D B2 R' B R D F' U' R F R2 B F2 R' U' F U D B' U' L2 B L2 B2 F U B U' F' L2 D F' B L B R2 B' L' B D L2 U' R B D' (29) (D B' R') // EO (3/3)
  (U L2 D' R2 B2 F D') D // p322 (8/11)
  U B' U' // F2L-1 (3/14)
  L2 B L2 B2 U B U' L2 // 4C (8/22)
  S: U D B' U' L2 B L2 B2 ^ U B U' L2 D F' B2 * R2 D L2 U' R B D'
  ^: [F, U B U'] // (8-6/24)
  *: [B' L B, R2] // (8-3/29)
  202 30 R' U' F D2 F2 R2 U2 F2 U' L2 B2 D' L D U2 L2 D2 F U' R' B' L2 U R' U' F D2 R' U2 D2 R2 U L2 U' R2 U2 B2 L B R' B L' B' R B' D2 R2 F2 U' B2 R B2 D' R B L (30) (L' B') // EO (2/2)
  (R' D B2 R' B2 U F2 R2) // 222 (8/10)
  D2 R' D2 (D2) // 322 (4/14)
  U' L2 U // F2L-1 (3/17)
  B2 L B2 L' B2 // 4C (5/22)
  S: D2 R' D2 U' * L2 U B2 L B2 ^ L' B2 D2 R2 F2 U' B2 R B2 D' R B L
  ^: [B' R' B, L'] // (8-4/26)
  *: [U' R2 U, L2] // (8-4/30)
  202 28 R' U' F U' L2 B2 R2 F2 D B2 D2 B2 U R' B L2 R2 U' L' D' L2 R U' R' U' F R2 B D2 L U' R' U L' U' B L' U R' U' F2 D2 L D' R' D L' D R2 F2 R D R2 D2 (28) R2 B U' D2 R' B // EO (6/6)
  L' U R' U' // 222 (4/10)
  F2 D R' D2 (D) // 322 (5/15)
  (D R2 D' R' F2 R2) // 4C (6-1/20)
  S: R2 B U' D2 R' * B L' U R' U' F2 D R' ^ D2 R2 F2 R D R2 D2
  ^: [R, D L D'] // (8-4/24)
  *: [R, U L U'] // (8-4/28)
  201 34 R' U' F B2 L2 R2 D R2 F2 D' B2 F2 D2 L B R D' L' U' B2 U B F' R' U' F D' B D B' U B' U' B' L2 B' L' D R2 D' L' D R2 B2 D B D' R2 U' B F' R' B R F R' B' U' B2 L2 (34) (L2 B2 U R) // EO (4/4)
  (B' U R2) // 222 (3/7)
  (D B' D' B2 D') // 322 (5/12)
  (L2 B L2 B U B U') // F2L-1 (7/19)
  (B D' B' D) // 5C (4/23)
  S: D' B D B' U B' U' B' L2 B' L2 ^ D B2 D B D' R2 U' B * R' U' B2 L2
  ^: [L, D R2 D'] // (8-3/28)
  *: [F', R' B R] // (8-2/34)
  200 25 R' U' F D' L2 D' B2 R2 D' L2 D L2 D' L' U F D' L' B2 L F2 R B R' U' F L2 D2 R' F D2 F2 L2 B D F L' F2 L F U D F U' F' D' F2 L' F' L F2 (25) L2 D2 R' // EO (3/3)
  F D2 F2 L2 B // 222 + 221 (5/8)
  D F L' F2 L F U F U' // F2L-1 (9/17)
  F L' F' L F2 // 3C (5/22)
  S: L2 D2 R' F D2 F2 L2 B D F L' F2 L F U F U' ^ F L' F' L F2
  ^: [U, F' D F] // (8-5/25)
  199 29 R' U' F B2 U L2 B2 F2 U' F2 L2 F2 U' R' F U R B' L' F D U' F' L2 R' U' F D' F' U2 R2 D' B U' B' D' B U F' R B R' F R D' F' U2 F D F' R' F B2 U L' B (29) D' (B' L U') // EO (4/4)
  F' U2 R2 D2 B2 F' (B2 F') // 322 (8/12)
  (R U2 F R' F') // F2L-1 (5/17)
  (R B' R' B) // 5C (4-1/20)
  S: D' F' U2 R2 D2 * F' B R B R' F R ^ F' U2 R' F B2 U L' B
  ^: [D', F' U2 F] // (8-4/24)
  *: [D, B U' B'] // (8-3/29)
  198 32 R' U' F B2 L2 D R2 U' L2 D2 B2 L2 D2 F L B2 L D' L2 R2 F R B D' U' R' U' F U B2 L' D' R' D2 F' D2 L2 F B D B' U2 D' F' U' F U' F B' R2 F B U B U' F2 U' B' U B' (32) U B2 L' D' R' // EO (5/5)
  D F' D2 L2 F // 222 (5/10)
  B D B' D' (B) // 322 (5/15)
  (U' B U2 B') // F2L-1 (4/19)
  (U2 F' U F U2) // 3C3E (5/24)
  S: U B2 L' D' R' D2 F' D2 L2 F B D B' U2 D' F' U' F U2 ^ B U2 B' U B'
  ^: [U' F2 U, B] // (8-4/28)
  S2: U B2 L' D' R' D2 F' D2 L2 F B D B' U2 D' F' U' F U * F2 U B U' F2 U' B' U B'
  *: U2 F B' R2 F' B // (6-2/32)
  198 32 R' U' F D' F2 R2 D F2 U2 R2 D2 U' B2 F R F2 D' U2 R' U B R2 U2 F' R' U' F R' L D2 B R2 L D' U2 R D2 L' D' L D' L' B U2 F2 D2 F2 U2 B R' D L D' L2 B2 R' U' R B2 (32) R' L D2 B // EO (4/4)
  R2 L D' // 222 (3/7)
  (B2 R' U R) U2 // 322 (5/12)
  (B2 L2) // F2L-1 (2/14)
  (D L' D' L) // F2L (4/18)
  R D2 L' D' L D' R' // 2E2E (7/25)
  S: R' L D2 B R2 L D' U2 R D2 L' D' L D' L' ^ R' D L D' L2 B2 R' U' R B2
  ^: B U2 F2 D2 F2 U2 B // (7-0/32)
  198 27 R' U' F L2 F2 R2 U' B2 R2 U B2 U2 B D L F' R2 F' R U' B D2 U R' U' F B D2 R' B2 F D' B' D F' D L2 D2 B D B' D' R2 F2 D F U2 F' D' F U2 D' F' (27) B D2 R' // EO (3/3)
  (F D F R2) // 222 (4/7)
  B2 D' B' D2 L2 // F2L-1 (5/12)
  D2 B D B' D' // 5C (5/17)
  S1: B D2 R' B2 D' B' ^ D2 L2 D2 B D B' D' R2 F' * D' F'
  ^: [B, D F D'] // (8-5/20)
  *: [F' D F, U2] // (8-1/27)
  197 27 R' U' F D' B2 D B2 R2 F2 U2 L2 D2 R' U' F' L2 B' U L' U R' D2 L' R' U' F L R U2 R D2 R' U2 R U' F2 D2 R' L' F' L2 F2 B L' B' L' F' L B L' F2 L B' (27) L2 R2 U' // EO (3/3)
  D2 F2 F2 R' // 222 (4/7)
  L' F' L2 F' // 322 (4/11)
  F' B L' B' F // F2L-1 (5-1/15)
  F' L' F L // 4C (4-2/17)
  S: L R2 ^ U' D2 F2 D2 R' L' F' L2 F2 B L' B' L' F * L
  ^: [R' U2 R, D2] // (8-3/22)
  *: [F2, L B L'] // (8-3/27)
  196 29 R' U' F D U B2 F2 L2 D R2 B2 D' B F' U2 B' L B' U L2 D B2 R' U' F F2 D2 F' D' B D F D' B' L D B' U' B R2 B R2 U' B' U R2 U' B U2 B' D' B U2 F2 (29) F2 D L // EO (3/3)
  (B' F2 D) D // 222 (4/7)
  B' U' (U) // 322 (3/10)
  (R2 U' B U) B2 // F2L-1 (5/15)
  B' R2 B R2 // 5C (4-1/18)
  S: F2 D * L D B' U' B R2 B R2 U' B' U R2 U' D' ^ F2 B
  ^: [D, B U2 B'] // (8-4/22)
  *: [D F' D', B] // (8-1/29)
  195 32 R' U' F U' F2 U2 F2 U F2 D L2 D' U' B' R B2 U' B2 L' R2 U' F R' U R' U' F L' F2 U B' U' F2 U B F D' B U2 F2 L D' B D' B' F D R' D' L2 D R D' F' D' L D' R F' (32) (R') L' U F D' B U2 // 222 + 4P (7/7)
  (R F R') F2 // 322 (4-2/9)
  L D' B D' B' (D2) // F2L-1 (6/15)
  F L2 F' D' L D // 5C (6-1/20)
  S: L' U * F D' B U2 F2 L D' B D' B' F ^ L2 F' D' L D' R F'
  ^: [D R' D', L2] // (8-2/26)
  *: [U' F2 U, B'] // (8-2/32)
  194 34 R' U' F R2 U' L2 U2 B2 L2 D U R2 D' F D L U' R2 B R2 U' B' U' R' U' F F2 B2 D2 F L' F B' D' R2 D2 R B2 R' B2 R' B U L2 U' R' U L2 U' B L B' R2 B L' D B D' B' R' (34) F2 B2 D2 F L' F // 222 + 2P (6/6)
  B' D' R2 D2 // 322 + 1p (4/10)
  R B2 R2 // F2L-1 (3/13)
  R B2 R' B R B R' // (7-1/19)
  R D B D' B' R' // 5C (6-2/23)
  S: F2 B2 D2 F L' F B' D' R2 D2 R B2 R' B2 R' B * R B ^ D B D' B' R'
  ^: [B' R2 B, L] // (8-4/28)
  *: [U L2 U', R'] // (8-2/34)
  194 33 R' U' F D L2 F2 L2 F2 D' L' D2 U' F D L' D B' U' L2 R' U' F U R B R D2 R' D R U R' D' R B2 D2 B2 U L B2 L D' B' D B2 D' B D L U B U' B' L' B2 (33) U R B R U D2 ^ B2 D2 B2 U // 322 + 2P (10/10)
  L B2 L // F2L-1 (3/13)
  D' B' D B2 D' B D // F2L (7/20)
  L U B U' B' L' B2 // 3C (7/27)
  ^: [U', R' D R] // (8-2/33)
  194 32 R' U' F D2 U B2 U' L2 D' F2 R2 U' L2 B L2 D' L D B' F2 R B' L' D' R' U' F D' B D' L2 D R2 D' L2 D R2 D L2 B2 L B U' L' B2 U B' U L B' F' R2 U' L' D' L U2 L' D' (32) (D2 L U' R2 F) // 222 (5/5)
  (B L' U' B U' B2 L U B' L' B2 L2) // F2L-1 (12/17)
  (D' B' D) // 5C (3/20)
  S: D' B * D L2 B2 L B U' L' B2 U B' U L B' F' R2 U L' ^ D2
  ^: [L U2 L', D'] // (8-4/24)
  *: [D' L2 D, R2] // (8-0/32)
  193 31 R' U' F U B2 U' F2 D' R2 U F2 R2 D2 L B L' B' F R2 U L R2 D' U' R' U' F L' U2 L2 D' R' D L' D' R' D' R F R' F' U' R U D' F' D2 F' U' B F2 L B2 L' F2 L B2 L2 (31) (L B' U F) // 221 x 2 (4/4)
  L' U2 L D' R2 // blocks (5/9)
  (D2 F D) D' // F2L-1 (4/13)
  R F R' F' U' R U // 5C (7/20)
  S: L' U2 L ^ D' R2 D' R F R' F' U' R U D' F' D2 F' U' B * L'
  ^: [L, D' R' D] // (8-4/24)
  *: [F2, L B2 L'] // (8-1/31)
  192 29 R' U' F B2 D F2 U B2 L2 B2 L2 U L B' F R' B R' U' L' R' D B' R' U' F F R B2 L B' D B U2 B' D' B' D2 R F2 D L' U' B2 F R' B R F' R U' R B' U R' (29) F R D' L' // 222 (4/4)
  (R U' B R' U) U' // 322 (6/10)
  B2 R' B // F2L-1 (3/13)
  R2 // 3E4C (1/14)
  S: F R * D' L' U' B2 ^ R' B R2 U' R B' U R'
  ^: [F, R' B R] // (8-5/17)
  *: B2 L & U2 B2 D2 R F2 D2 // (8-1/24)
  &: [B' D B, U2] // (8-3/29)
  191 36 R' U' F L2 U' L2 B2 D L2 D2 B2 R2 D L' D B2 L B L D' R B2 F' R' U' F B D B L B2 L' D' B D B' D' B R' B R B' L B' L' B2 U L2 B' R' B L2 B' R B' U' F U F D' F2 B (36) (B' F2 D F' U' F') // xC (6/6)
  (U B2 U' B2 L B L') // xxC (7/13)
  B D B L B2 L' D' B // (8/21)
  D B' D' B R' B R B' // 3C (8/29)
  S: B D B L B2 L' D' B D B' D' B R' B R B' L B' L' B2 U ^ B2 U' F U F D' F2 B
  ^: [L2, B' R' B] // (8-1/36)
  190 33 R' U' F D' F2 L2 U' B2 L2 B2 D2 B2 U' L' B R' B F' L' B2 D' B2 R U R' U' F B' U L2 U2 L R' U' R U2 R' U2 R L F U F' U' L' B2 U2 R' U' R F' D U2 B F' L2 F U2 F' U (33) (U' F U2 B' D' F) // 222 (6/6)
  B' U2 L2 U L // 322 (5/11)
  (R' U R U2 B2) // F2L-1 (5/16)
  R' U' R U2 R' U2 R // F2L (7/23)
  L F U F' U' L' // 3e (6/29)
  S = B' U L2 U2 L R' U' R U2 R' U2 R L F U F' U' L' B2 U2 R' U' R F' D B ^ U2 F' U
  ^ = B' U2 B F' L2 F // (6-2/33)

  I hated this scramble. I tried so many times to get to a 322 block in under 11 moves, without success.
  189 31 R' U' F U' L2 D2 B2 R2 B2 U2 B2 U' L2 F U' R' D B' D2 U L R' B2 L2 R' U' F U2 L2 B' D' F2 B R B D B' D' B R' L U2 L' U2 D B' U' B D' B' U' B' L2 U L U B2 U (31) (L2 D' R U2 F) // 222 (5/5)
  (L' D2 L D2 R' F D2 F2 R' F D' L B2 L') // F2L-1 (14/19)
  B' D B // 5c (3/22)
  Skeleton = B' D B L B2 L' D F' * R F2 D2 F' R D2 L' D2 ^ L F U2 R' D L2
  ^ = [D2, L' U L] // (8-4/27)
  * = [U', R D R'] // (8-3/31)
  189 34 R' U' F R2 U F2 D2 B2 D' R2 D' U2 L2 F L D' F2 U' R2 B' U' F2 R B' R' U' F D' B2 L2 R D' R' D' B' D2 B D' R D' R' D2 B' L D' R' D L' D' R B R' B' R B D' L F2 U L' U (34) (U' L U' F2) // 222 (4/4)
  D' B2 L2 (L') // 322 (4/8)
  (D B' R' B R) // F2L-1 (5/13)
  R D' R' D' B' D2 B D' R D' R' D2 B' D' B // 3c (15/28)
  Skeleton = D' B2 L2 R D' R' D' B' D2 B D' R D' R' D2 B' D' ^ B R' B' R B D' L F2 U L' U
  ^ = [D L D', R'] // (8-2/34)
  189 32 R' U' F D' L2 D U F2 D' L2 U F2 U2 B' L' B2 F D' B' U' F2 L2 R D R' U' F D2 L' U' L' D R B R' B' R2 B R' B R' B R B2 D' R D R' B D2 R B2 R' F L2 F' R' F L2 (32) D2 L' U' L' // p222 (4/4)
  (F') // 222 (1/3)
  (R2 B2 R' D2) // p322 (4/9)
  D // 322 (1/10)
  R B R' B' R2 B R' // F2L-1 (7/17)
  (B' R D' R' D B2 R' B' R B') // 3c (10/27)
  Skeleton = D2 L' U' L' D R B R' B' R2 B R' B R' B R B2 D' R D R' B D2 R B2 R2 F ^
  ^ = [F' R F, L2] // (8-3/32)
  188 28 R' U' F D B2 D' R2 B2 D' F2 R2 U' R' F2 R2 F L' B2 F U' L B U' R' U' F L' F2 L R D' B' R' D R' D' B' D' B' D' B' D' B D B2 R' B L B' R B2 L' B U2 (28) Second attempt:
  (U2) L' F2 L // 222 (4/4)
  R D' B' R' D R' // 223 + 211 x 4 (6/10)
  D' B' D' B' D' // F2L-1 (5/15)
  B' D' B D B' L B L' B // 3c (9/24)

  Skeleton = L' F2 L R D' B' R' D R' D' B' D' B' D' B' D' B D B' ^ L B L' B U2
  ^ = [B' R' B, L] // (8-4/28)

  First attempt:
  F' L F R2 L F L' // 222 (7/7)
  (R2 U B2 R) // xxC (4/11)
  (B L' B R B R' L B) // 3c3e (8/19)

  Skeleton = F' L F R2 L F L' B' L' R B' R' B' L B' ^ R' B2 U' R2 *
  ^ = [D L' D', R2] // (8-1/26)
  * = R2 U R2 F2 L2 D L2 F2 // (8-4/30)
  187 32 R' U' F U' B2 R2 U' B2 U F2 L2 F2 R2 B F' R' D F2 U B' D2 B D2 U' R' U' F R' B2 D' B' F2 L' F' L F U F2 R' D' R U2 R' D R U F U F' U' F U' B' R B R' U2 F' U' (32) R' B2 D' B' // 222 (4/4)
  F2 L' F' L // 223 (4/8)
  (U F U2 R B' R' B U) // F2L-1 (8/16)
  (F' U F U' F' U F2 U' F') // 3c (9/25)

  Skeleton = R' B2 D' B' F2 L' F' L F U F2 ^ U' F U F' U' F U' B' R B R' U2 F' U'
  ^ = [R' D' R, U2] // (8-1/32)
  186 30 R' U' F U' L2 U R2 D R2 U' L2 F2 U' B L F2 U L' R D' U2 F2 L' U R' U' F F' D B D' F D B2 L B L' D L' D L D B' D' B2 L' D' L R' D' L D L' F' L D' F2 (30) (F2 D L' F L D' L' D R) //223 (9/9)
  (L' D L B2 D B) // F2L-1 (6/15)
  (D' L' D' L D' L B' L' B D') // 3c (10/25)

  Skeleton = D ^ B' L B L' D L' D L' D B' D' B2 L' D' L R' D' L D L' F' L D' F2
  ^ = [D' F' D, B] // (8-3/30)
  185 25 R' U' F U2 F2 U2 B2 U2 R2 U' L2 B2 R2 B R' B U L2 U' F' R' B L U' R' U' F L F' U' B2 L R2 F' U2 F B' R B R U2 L' U' R U D' F' U F D U L (25) L F' U' B2 L // 222 (5/5)
  (L' U2 L) // 223 (3/8)
  (R' U2 R' B' R B R2) // 4e (7/15)

  Skeleton 1 = L F' U' B2 L R2 B' ^ R' B R U2 R L' U2 L
  ^ = B F' U2 F B' R2 // 6-3/18
  Skeleton 2 = L F' U' B2 L R2 F' U2 F B' R B R U2 L' * R U2 L
  * = U' R U D' F' U F D U' R' // (10-3/25)
  185 35 R' U' F B2 R2 U' B2 F2 L2 F2 U' R B2 F R' D R' F2 L2 R2 D' R' U' F F L' B' L B D F D2 F' D F' R F R' L' F L F B' L B' R2 B L' D2 B' U B D2 B' U' B2 U B' D (35) (D' B U' B2 R2 B2) // 222 (6/6)
  F L' B' L B // 223 (5/11)
  (F' L' F' L) // F2L-1 (4/15)
  D F D2 F' D F' R F R' // 4c (9/24)

  Skeleton 1 = F L' B' L B D F D2 F' D F' R F R' L' F L F B2 R2 ^ B2 U B' D
  ^ = [R2, B L B'] // (8-4/28)

  Skeleton 2 = F L' B' L B D F D2 F' D F' R F R' L' F L F B' L B' R2 B L' * B U B' D
  * = [D2, B' U B] // (8-1/35)
  185 32 R' U' F R2 D' F2 U' L2 U' R2 D' F2 U2 R B F R2 D2 R2 U F D L' D' R' U' F B' L U2 L F' D' L2 D' F' D F U' D R' D' R F' U F U' F' D R' D' L2 D R D2 L' F2 D F2 (32) B' L U2 L F' D' L2 U' F' U F U' L // xxC (13/13)
  L' F' L2 D' L' F2 D F2 // 3e3c (8-2/19)
  Skeleton = B' L U2 L F' D' L2 ^ U' F' U F U' F' * L2 D' L' F2 D F2
  ^ = D' F' D F U' D R' D' R U // (10-2/27)
  * = [D R' D', L2] // (8-3/32)
  184 37 R' U' F D' L2 R2 D R2 D F2 L2 U2 F2 R U R' B2 L2 F' U2 R D B D R' U' F D R2 D R2 F' L2 U R' F' U2 L D L' U2 L D' F L F' U2 R U2 R' F' L F2 L2 U L U' R' F' D' F D R F2 (37) D R2 D R2 F' L2 U R' F' L F L // xxC (12/12)
  F' U2 R U2 R' // F2L-1 (5/17)
  F' L F2 L2 U L U' // F2L (7/24)
  R' F' D' F D R F2 // 3c (7/31)

  Skeleton = D R2 D R2 F' L2 U R' F' L ^ F L F' U2 R U2 R' F' L F2 L2 U L U' R' F' D' F D R F2
  ^ = [L' U2 L, D] // (8-2/37)
  183 31 R' U' F U L2 U R2 U' R2 D' B2 U R D' B2 U' R U2 F R2 U' F' U2 R' U' F L D F U' F' R2 B' F R' F' B' R B U R D R' U' R D' U R2 U2 L' U R U' L B' U R' (31) L D F U' F' // 222 (5/5)
  R2 B' F R' F' // 223 (5/10)
  (R U' B U) // F2L-1 (4/14)
  B' R B R U R2 U' R // 4c (8/22)

  Skeleton = L D F U' F' R2 B' F R' F' B' R B * R U R2 U' ^ R U' B' U R'
  ^ = [U' L' U, R] //(8-5/25)
  * = [U, R D R'] //(8-2/31)
  182 36 R' U' F D2 B2 D R2 F2 L2 U' F' R2 B' U' F' L' B' F2 D L' B R' U' F F U R U' R' F' L U L' U2 L U L' B U' F U F' L B2 L' D B' U B D' B' L2 B2 U' R2 B' D' U' L' F' (36) (F L U D B R2) // 222 (6/6)
  (U B2 L2 U' B L B) // 223 (7/13)
  (B L' F U' F' U B' L U' L' U2 L U' L') // F2L (14-1/26)
  (F R U R' U' F') // 3c (6/32)
  Skeleton = F U R U' R' F' L U L' U2 L U L' B U' F U F' L B2 L' B' ^ U L2 B2 U' R2 B' D' U' L' F'
  ^ = [B D B', U] // (8-4/36)
  181 35 R' U' F L2 B2 D2 U L2 D' U' F2 U' R2 B' D2 R B2 R2 B' D B L2 F' U2 R' U' F B' L D2 B' L' D R D' L D R' B D' B' D' B U' L2 U L' D L U' L2 U F L D L' D' F R' L' U' D' (35) (D U L R F2) // 222 (5/5)
  B' L D2 B' D B D' B' D' B // xxC (10/15)
  U' L D L' U // F2L-1 (5/20)
  F L D L' D' F' // 4c (6-1/25)

  Skeleton = B' L D2 B' * D B D' B' D' B U' L ^ D L' U F L D L' D' F R' L' U' D'
  ^ = [L U L', D] // (8-4/29)
  * = [L', D R D'] // (8-2/35)
  180 32 R' U' F D2 F2 U B2 L2 U' F2 D2 B2 D' F' L2 F2 U' L U' B2 L' B' R' U' F L F2 U D R U' R' D' B L' B' L U F U2 F2 L F L' F R' F' R U2 R U2 R' U' D2 L F2 U' (32) (U F2 L' D2) // 222 (4/4)
  L F2 // xC (2/6)
  U D R U' R' D' // xxC (6/12)
  B L' B' L // F2L-1 (4/16)
  U F U2 F2 L F L' // F2L (7/23)
  F R' F' R U2 R U2 R' U' // CLL + ELL skip (9/32)
  180 37 R' U' F D2 B2 L2 U' R2 B2 L2 U R2 D' R' D' U' L' B2 U2 B' R' U F' R' U' F F D L' D B R' B R B2 L2 F' D L F' D F' U' F D2 F' U F2 D2 F' D2 F L D' L' F' D2 U2 F R B D' F (37) (F' D B' R' F' U2) // 222 (6/6)
  F D L' D B R' B R B2 L2 F' D L F' // F2L-1 (14/20)
  D' F D2 F' D2 F L D' L' F' D2 // 3c (11/31)
  Skeleton = F D L' D B R' B R B2 L2 F' D L F' D' ^ F D2 F' D2 F L D' L' F' D2 U2 F R B D' F
  ^ = [D2, F' U' F] // (8-2/37)
  180 38 R' U' F L2 R2 D' L2 D L2 U2 F2 R2 F2 R B' L' B U' L2 D2 L' F' U R' U' F D L D' L2 U' R F2 R' U L2 D L' B D B' L B' L' B R D' R' B D B' F L' F' D2 L R F R L U' F' R' U' (38) (U R F U L' R' F' R') // xC (8/8)
  (L' D2 F L F' B D' B' R D R') // F2L-1 (11/19)
  (B' L B L' B D' B') // F2L (7/26)
  (L D' L2 U' R F2 R' U L2 D L' D') // CLL + ELL skip (12/38)
  179 31 R' U' F D B2 R2 U' L2 D' U' B2 D F U2 R B F D2 R' U B2 D2 U' R' U' F F2 L' B' U B' D2 F2 D' B2 D F2 D' B' U' F B' U' D2 R' B2 U2 L' D' L U2 B' D2 B2 D B' D' (31) F2 L' B2 D F U' // 222 (6/6)
  D2 R' B2 U2 L' D' L U2 // xxC (8/14)
  B' D2 B2 D B' D' // 4c (6/20)

  Skeleton 1 = F2 L' B2 D ^ F U' D2 R' B2 U2 L' D' L U2 B' D2 B2 D B' D'
  ^ = [D', B U B']

  Skeleton 2 = F2 L' B' U B' D * B U' F B' U' D2 R' B2 U2 L' D' L U2 B' D2 B2 D B' D'
  * = [D F2 D', B2] // (8-2/31)
  178 31 R' U' F U L2 U2 L2 B2 U' B2 R2 D U' R' F2 U R' D' B F' U2 L' D2 B R' U' F L2 F' L U' R' F2 R2 B L B' R' F U' L U L' U' F' U' L D L' U L D' B U2 B' D' L R2 (31) (R2 L’ D B U2 B’) // 222 (6/6)
  L2 F’ L U’ R’ F2 R // 223 (7/13)
  R B L B’ R’ F U’ F’ // F2L (8-1/20)
  F L U L’ U’ F’ L // 3c (7-2/25)

  Skeleton = L2 F’ L U’ R’ F2 R2 B L B’ R’ F U’ L U L’ U’ F’ L ^ B U2 B’ D’ L R2
  ^ = [L’ U’ L, D] // (8-2/31)
  177 31 R' U' F L2 F2 R2 D' L2 D' F2 D2 U L' F' L2 B2 U2 B L' B U L' R' U' F L2 D R B' L' F2 D2 L2 F' L2 D2 R2 B2 U B' R2 U' L U L' R2 B R' B R B2 R' B D B' D' (31) L2 D R B' L' F2 // 222 (6/6)
  R2 B' U B' R2 U' L U L' R // F2L-1 (10/16)
  (D B D') // F2L (3/19)
  R B R' B R B2 R' B // 3e (8-1/26)
  Skeleton = L2 D R B' L' F2 ^ R2 B' U B' R2 U' L U L' R2 B R' B R B2 R' B D B' D'
  ^ = D2 L2 F' L2 D2 R2 B' R2 (8-3/31)
  176 37 R' U' F L2 F2 U2 B2 U2 R2 D' L2 D B2 L' R' D F' L R' U F D2 U' F R' U' F R2 F D2 L2 D' R D L2 D2 R' F' D R D' R' B' D2 B R F' B R B2 R F R' F' B D' F' D2 R2 B' L' B' U D (37) (D’ U’ B L B) // 222 (5/5)
  (R2 D2 F D F) // 223 (5/10)
  (B’ R F’ R’ B2 R’ F B’ R’ B’ D2 B R D R’ D’ F R D R’ D’ F’ R2) // 3c (23/33)

  Skeleton = R2 F D ^ R D' R' F' D R D' R' B' D2 B R F' B R B2 R F R' F' B D' F' D2 R2 B' L' B' U D
  ^ = [D L2 D', R] // (8-4/37)
  176 35 R' U' F D R2 D' U2 F2 R2 U2 L2 D' L2 B F' U' R D' U2 L2 D L D' R' U' F D U2 R F U B' R2 B D F' U' D' B2 D F D' B2 U' D' R D L' D' R' D F U F' B' U' B U2 L U2 L' (35) U2 D R F U B' R2 B D F' U' F D' // 223 (13/13)
  U' L' F U F' // F2L-1 (5/18)
  B' U' B U2 L U2 L' // 4c (7/25)

  Skeleton = D U2 R F U B' R2 B D F' U' ^ F D' U' L' * F U F' B' U' B U2 L U2 L'
  ^ = [D' B2 D, F] // (8-4/29)
  * = [L, D' R D] // (8-2/35)
  176 35 R' U' F D' B2 R2 D2 B2 L2 U' R2 D' B' F' R' B' U' R2 B' L' D2 F U' R' U' F L U R' D L D R' L D' L D R D' R' L' D' R F R2 F' R D2 F2 L D' L' D F U' D R' D' R U F (35) L U R’ D L D L // 222 (7/7)
  D’ R’ D’ R F R2 F’ R // 223 (8/15)
  D2 F2 L D’ L’ F D // F2L (7/22)
  D’ F’ D F U’ D R’ D’ R U // 3c (10-4/28)
  F // AUF (1/29)

  Skeleton = L U R’ D L D L ^ D’ R’ D’ R F R2 F’ R D2 F2 L D’ L’ D F U’ D R’ D’ R U F
  ^ = [R’, D’ L D] // (8-2/35)
  175 35 R' U' F R2 B2 F2 D2 R2 F2 U' R2 B2 R' F' D L R D' U' R D' L2 F' R' U' F B' R2 B' U2 B' D L' D' L B2 L' U B U' D' B2 R' U R U' D B' U' B U B' D' R2 L2 B L2 B' R2 B L (35) B' R2 B' U2 // 222 (4/4)
  (L B' L2 D) // 223 (4/8)
  B' D L' D' L B2 L' U B U' D' B2 D // F2L (13/21)
  D' R' U R D U' B' U' B U B' // ELL/3c (11-2/30)
  Skeleton = B' R2 B' U2 B' D L' D' L B2 L' U B U' D' B2 R' U R D U' B' U' B U B' D' L2 ^ B L'
  ^ = [R2, B L2 B'] (8-3/35)
  175 35 R' U' F R2 B2 F2 D2 R2 F2 U' R2 B2 R' F' D L R D' U' R D' L2 F' R' U' F B' R2 B' U2 B' D L' D' L B2 L' U B U' D' B2 R' U R U' D B' U' B U B' D' R2 L2 B L2 B' R2 B L (35) B’ R2 B’ U2 // 222 (4/4)
  (L B’ L2 D) // 223 (4/8)
  B’ D L’ D’ L B2 L’ U B U’ D’ B2 D // F2L (13/21)
  D’ R’ U R D U’ B’ U’ B U B’ // ELL/3c (11-2/30)

  Skeleton = B’ R2 B’ U2 B’ D L’ D’ L B2 L’ U B U’ D’ B2 R’ U R D U’ B’ U’ B U B’ D’ L2 ^ B L’

  ^ = [R2, B L2 B’] (8-3/35)
  174 34 R' U' F U' L2 B2 L2 F2 R2 D L2 D F L F R' B2 D B D' F R U R' U' F D B2 D' F L B L' B' U' B' U2 L F L' B L F' L' U' L U' L' U' F' U2 F2 R B R' F' R B2 R' B (34) D B2 D' F L B L' B' // xCross (8/8)
  (B' R B R' F' U2 F) // F2L-1 (7/15)
  U' B' U2 B U' L U' L' U' // 4c (9/24)
  Skeleton = D B2 D' F L B L' B' U' B' U2 * B U' L U' L' U' F' U2 F ^ R B' R' B
  * = [L F L', B] (8-2/30)
  ^ = [R B R', F]' (8-4/34)
  170 34 R' U' F L2 F2 L2 D' L2 U' L2 R2 D B U' L' F U' R' D2 F2 L F U2 R' U' F L' U2 F' U' L F D' F2 D B' D' F U D F' D' F U' R' B' R F' R' B R D F' U L2 U' L F' D2 F2 (34) L' U2 F' U' L B' // 2x2x2 (6/6)
  (F2 D2 F L' U L2 U') // 2x2x3 (7/14)
  (F D' F U F' D F U') // 5c3e (8/21)
  (D' F D F') // 4c (4/25)
  Skeleton = L' U2 F' U' L F * B' D' F' D U F' D' F U' + F' D F' U L2 U' L F' D2 F2
  * = D' F2 D B' D' F2 D B (8-5/28)
  + = R' B' R F' R' B R F (8-2/34)
  169 31 R' U' F L2 U' L2 D2 F2 R2 B2 R2 D2 L U B' R2 D2 L2 D L B D' L U' R' U' F B D L' F' L2 D2 R B' R' B2 L' B' U' F U R U' R' F' R2 L' B' R' B R' L U' L U2 L' U' (31) B D L' F' L2 D2 R B' R' B2 L' B' // xxCross (12/12)
  (U L U2 L') // F2L-1(4/16)
  (R U R') // F2L (3/19)
  (F R U R' U' F' U) // CLL + LLEO (7/26)
  Skeleton = B D L' F' L2 D2 R B' R' B2 L' B' U' F U R U' R' F' R * U' R' L U2 L' U'
  * = R L' B' R' B L R' U' R U (10 – 5 = 5/31)
  168 34 R' U' F L2 U' L2 D F2 U F2 U F2 U2 R' F U L2 R2 B F U2 B D' U2 R' U' F B U B U' B R' L U B L' D B2 D' B R B R2 U R U' B L B2 L' D2 B' D' B' D2 B D B D2 B2 (34) B U B U' // 222-1e (4/4)
  B R' L U B L' // xCross (6/10)
  D B2 D' B R B R2 // 2nd pair (7/17)
  U R U' // F2L-1 (3/20)
  B L B2 L’ D’ B2 D B2 // last pair with CLL/OLL skip (8/28)

  Skeleton = B U B U’ B R’ L U B L’ D B2 D’ B R B R2 U R U’ B L B2 L’ D’ * B2 D B2

  * = D' B' D' B' D2 B D B D B2 // edge permutation

  Solution = B U B U' B R' L U B L' D B2 D' B R B R2 U R U' B L B2 L' D2 B' D' B' D2 B D B D2 B2