• FMC
 • Results
 • Links
 • Sergey Menshov

  Best result: 26
  Mean: 37.13 (σ=4.96)
  Score (total): 7
  Best МО3: 28.33
  Last МО3: 33.33
  Solves total: 45

  Submitted solves

  145 32 R' U' F R2 D2 U R2 F2 R2 B2 D2 U' B2 R' U L2 D' L R2 B' R B R' F U R' U' F D' R' D R D2 R' D' B R F R' B' R D2 F' D2 L D' L' D F' D2 F2 R' D' F2 D L F D' R' U (32) sol': U' R D F' L' // 2*2*2 - 5
  D' F2 D R // 2*2*3 - 9
  F2 D2 F D' L D L' D2 F D2 F' R' (R F R' B R F' R' B') D R D2 R' D' R D // L3C - 28 // +Insertion - 32
  145 35 R' U' F R2 D' R2 D' B2 U R2 B2 U2 B D' B F2 D2 F' U2 R2 U' R' U R' U' F F' U' B L' U2 L' B' U' L U D2 B2 D R' D L D' R2 D L2 D' R' D L R D' R' B' D B2 D2 B' D B D' (35) 1st sol: F' U' B L' U2 // 2*2*2 - 5
  L' B' U' L U // 2*2*3 - 10
  B' D B D2 L' D' L B2 D' B' // F2L-1 + Norm.edges - 20
  D2 B' D B (B' D' F' D B D' F D) D2 B' D' B // L4C - 28
  B' R F R' B R F' R' D' // L3C - 35 // +Insertion - 38
  -------------------
  2nd sol: F' U' B L' U2 L' B' U' L U // 2*2*3 - 10
  D2 B2 D2 (D' R' D L D' R D L') R D' R' B' D B2 // F2L-1 + Norm.edges - 19
  D2 B' D B D' // L5C - 24

  Ins 2: F' U' B L' U2 L' B' U' L U D2 B2 D R' D L D' R (R D L2 D' R' D L2 D') D L' R D' R' B' D B2 D2 B' D B D'
  145 33 R' U' F R2 B2 F2 D2 U' L2 U2 L2 F2 R2 B' D2 U2 R2 D L' R2 U B R F' U' R' U' F R F R' B R F' R' D B D2 U R D R' U' B R2 B2 R' B' R B' R' B2 F' R F R F R' F B L' (33) sol': L B' F' R F' // 2*2*2 - 5
  R' F' R' F // 2*2*3 - 9
  B2 R B R' B R B2 R2 // F2L-1 - 17
  B' R D' R' (R D R' U R D' R' U') D2 B' D' B' // L4C - 25
  B R F R' B' R F' R' // L3C - 31 // +Insertion - 33
  144 29 R' U' F U' F2 D2 B2 R2 D' B2 F2 U L' U' L2 R B' F' D' L D F' R' U' F R D2 R B' U2 B D' B' U2 B F' D' F' D F R' D' L' D R2 D' L F' R2 L' B' R2 L' B2 (29) sol': B2 L R2 B L // 2*2*2 - 5
  F R' D' (D F D' B' D F' D' B) L' F2' L // 2*2*3 - 11
  R B' D B R2 D2 R B' D' B // F2L-1 - 21
  L' D2 R D R' D2 L D // L3C - 29 // +Insertion - 35
  -------------------
  The second sol': B2 L R2 B L // 2*2*2 - 5
  R2 F D R' F' D' F D F // ps.F2L-1 + Norm.edges - 14
  D R' D2 R' // L5C - 18
  R' U' R D' R' U R D // L3C - 25

  Insertions: B2 L R2 B L // 2*2*2 - 5
  R2 F D (D' L' D R2 D' L D R2) R' F' D' F D F // ps.F2L-1 + Norm.edges - 14
  D (D' B' U2 B D B' U2 B) R' D2 R' // L5C - 18 // +Insertions - 29
  143 30 R' U' F R2 U R2 F2 U' R2 U L2 U2 F' U2 B' L B D' F' U2 R' B' D R' U' F D' F' D B' D' F B' L U L' D L U' L' B' D2 R D R' B F L2 F' L2 D' F2 D R' F D (30) sol':
  D' B2 R F D // 2*2*2 - 5
  L' U' L2 U' // 2*2*3 - 9
  D' B2 D2 L' D' // Norm.edges - 14
  D B2 D' B' D B' D' B2 // L5C - 20
  R2 F2 R' B2 R F2 R' B2 R' // L3C - 29
  R B' L B R' B' L' B // 34
  --------------
  The second solution - sol':
  D' B2 R F D // 2*2*2 - 5
  (D' F D B' D' F' D B) B2 U' L' U2 L2 // 2*2*3 - 10
  U' R' U' R U2 // F2L-1 - 15
  B L' B L U B' U' B' // L4C - 23
  B L B' R' B L' B' R // L3C - 29 // +Insertion - 33
  --------------
  The third solution - sol':
  D' F' R D' F2 // 2*2*2 - 5
  D L2 F L2 F' // 2*2*3 - 10
  B' R D' R' // Norm.edges - 14
  D2 B // ps.F2L-1 - 16
  D' (D L U L' D' L U' L') B D B // L5C - 20
  B' D' F' D B D' F D // L3C - 28 // +Insertion - 30
  142 31 R' U' F R2 U' F2 U B2 D2 U' F2 R2 U' F' D F2 D2 B R U' B' R' U2 R' U' F B' D B U B' D' B R U' R' U' R B' U F' U B U' F U R' B' R2 U B2 U D R U' B R' (31) sol':
  R B' U R' D' // 2*2*2 + All edges are normalized
  U' B2' U' R2 B // F2L-2
  R B' (B U' F' U B' U' F U) U2 B R' U R U R' // L4C
  B' D B U' B' D' B // L3C
  141 32 R' U' F L2 U' F2 L2 D' F2 L2 U' B2 U' F D' R' B D' U2 F2 R D' F' R U' R' U' F F L' R B' R' F R B R' F2 L' F' L2 F2 L2 F2 D' L2 D R F' U B' U' F U B R' B2 D' R B2 (32) sol':
  B2 R' D B2 // 2*2*2
  R U' R' // 2*2*3
  D' L2 D // Norm.edges
  F2 L2 F2 L2 F // F2L-1
  L F L F' // L5C
  U B2 U F2 U' B2 U F2 U2 // L3C

  Insertions:
  B2 R' D B2 R U' (U B' U' F' U B U' F) R' // 2*2*3
  D' L2 D // Norm.edges
  F2 L2 F2 L2 F // F2L-1
  L F (F R B' R' F' R B R') L F' // L5C
  141 32 R' U' F B2 F2 D2 R2 U F2 U' B2 L2 F2 L' D B U' R D L D2 B' R2 U' R' U' F R' U' F2 R U B D2 R' B2 D' R F' R' F' U2 F' D2 F U2 F2 R2 D2 R B R' B' R D' B' D B D (32) R' U' F2 R U // 2*2*2
  B D2 R' B2 // 2*2*3
  D' R F' R' F2 D2 F' // Norm.edges
  R2 D2 R // F2L-1
  B R' B' R D' B' D B D // L3C

  Insertion:
  R' U' F2 R U B D2 R' B2 // 2*2*3
  D' R F' R' F2 D2 (D2 F U2 F' D2 F U2 F') F' // Norm.edges
  R2 D2 R // F2L-1
  B R' B' R D' B' D B D // L3C
  141 35 R' U' F U' L2 U' B2 L2 U' R2 F2 R2 U' L' B' F L2 D' F D' L2 R' D' R' U2 R' U' F D' R F2 U' F' B R' L B' L' B' D' B D' R2 D B D B2 D2 B2 D B' D B2 U B' D' B U' B' D2 B' D B2 (35) The first solution
  D' R F2 U' F' // 2*2*2
  D' B F' D' R2 D F R' // 2*2*3
  D2 B' D' B2 D2 B' // F2L-1
  B R' B' R // Norm.edges
  R D2 R' D' R L' D R' D' L // L4C
  R' U' R D' R' U R D // L3C

  Insertions:
  D' R F2 U' F' D' B F' D' R2 D F (F' L F R F' L' F R') R' // 2*2*3
  D2 B' D' B2 D2 B' // F2L-1
  B R' (R F' R' B2 R F R' B2) B' R // Norm.edges
  R D2 R' D' R L' D R' D' L // L4C
  ------------------------
  The second solution
  D' R F2 U' F' // 2*2*2
  //B2 R L B L' // Norm.edges
  //B R L B' L' // Norm.edges
  B R' L B' L' // Norm.edges
  B' D' B D' R2 // 2*2*3
  D B2 D2 B2 D' B' D2 B' // F2L-1
  B' D B D B' D' B D // L3C

  Insertion:
  D' R F2 U' F' B R' L B' L' B' D' B D' R2 // 2*2*3
  D B2 D2 B2 D' B' D2 (U' F2 U B2 U' F2 U B2) B' // F2L-1
  B' D B D B' D' B D // L3C
  ------------------------
  The third try
  D' R F2 U' F' B R' L B' L' B' D' B D' R2 // 2*2*3
  D B D B2 D2 B // ps.F2L-1
  B D B' D B (B U B' D' B U' B' D) D B' D B2 // L3C
  140 36 R' U' F U' L2 U R2 F2 D R2 F2 L' F2 R2 D U2 F' L' B' D B2 U2 R' U' F L2 B' F2 R D' B' L' F' L F L' B L F' L2 F L' F' L F' L F R U' R' D R U R' F D' F2 D F' D' F2 (36) L2 B' F2 R // 2*2*2
  D' B' L' B // 2*2*3
  F2 D' L D // Norm.edges
  L F2 L F' L' F // F2L-1
  L' F L F' L2 F L' F' L2 // L5C
  F U' F' D' F U F' D // L3C

  Insertion 1:
  L2 B' F2 R D' B' L' B // 2*2*3
  F2 D' L D // Norm.edges
  L F2 L F' L' F // F2L-1
  L' F L F' L2 F L' (L B L' F2 L B' L' F2) F' L2 // L5C
  F U' F' D' F U F' D // L3C

  Insertion 2:
  L2 B' F2 R D' B' L' B // 2*2*3
  F2 D' L D // Norm.edges
  L F2 L F' L' F // F2L-1
  L' F L (L' B' L F L' B L F') F' L2 F B L' F2 L B' L' F L2 // L3C
  ----------------
  The second try:
  L2 B' F2 R D' B' L' B // 2*2*3
  F' L' F L' F' L2 // F2L-1
  L' F' L F D F D' F2 D F' D' F2 // L5C
  D' L U2 L' D L U2 L' // L3C

  Insertions:
  L2 B' F2 R D' B' L' B // 2*2*3
  F' (B' L F L' B L F' L') L' F L' F' L2 // F2L-1
  L' F' L F D (D' R U' R' D R U R') F D' F2 D F' D' F2 // L5C
  139 35 R' U' F U F2 D B2 U' R2 D2 B2 U' B2 F' L D2 F U' B L D F2 L' F2 U2 R' U' F U F L F L B R B' U B2 U' R' U R U2 R L U L' U' L U' L' B' D B F' U B U' F U B2 D' B (35) U F L F L // 2*2*2
  B R B' // Norm.edges
  U B2 // EO-Line
  U' R' U R U2 R L U L' U' L U' L' // F2L-1 + Cross
  B' D B U B' D' B // L3C
  L' U R2 U' L U R2 U'

  Insertion
  U F L F L // 2*2*2
  B R B' // Norm.edges
  U B2 // EO-Line
  U' R' U R U2 R L U L' U' L U' L' // F2L-1 + Cross
  B' D B (F' U B U' F U B' U') U B' D' B // L3C
  138 35 R' U' F B2 R2 F2 U2 F2 D R2 D U' F R' B L2 R2 D B L2 F2 D' L' R' U' F R' F L F' R F' L' F L F L2 F L F2 L D' F U F' D2 F U' F L2 D' B' L' B2 D2 B' R B R' F2 U (35) The first solution

  F' B' L U R2 B // 2*2*2
  D F2 D' L' U2 L' U2 L' // 2*2*3
  U2 L F' L' // norm.edges
  F' U F2 U2 F' U' F2 // F2L-1
  U' F U2 F' U2 // L4C
  F' L F R' F' L' F R // L3C
  L2 D R2 D' L2 D R2 D' // 46 moves
  -----------------
  The second solution (inv)
  U' F2 R B' R' // 2*2*2
  B D2 B2 L B D L2 D' // 2*2*3
  D F2 D' // Norm.edges
  L' F2 L' F' L // F2L-1
  L F' L' F' L F2 L' F' // L4C
  F L F' R' F L' F' R // L3C

  insertion
  U' F2 R B' R' // 2*2*2
  B D2 B2 L B D L2 D' // 2*2*3
  D F2 (F U F' D2 F U' F' D2) D' // Norm.edges
  L' F2 L' F' L // F2L-1
  L F' L' F' L F2 L' F' // L4C
  F L F' R' F L' F' R // L3C
  137 39 R' U' F R2 U' R2 B2 D' U2 L2 U F' D R B' D' L' F' R D' B' R' U' F B2 R2 B' L' B U2 F' U' L U' L F2 L' U2 L F U' F2 U' F U' F2 U F L2 U' B2 U F2 L U' R' U L' U' R B2 U F2 (39) The first solution:
  B2 R2 B' L' B // 2*2*2
  F L2 U2 L // EO-Line
  U' F2 U2 F' U' F2 U F U' F' U' F // F2L-1
  F U2 B' U2 B U2 F' // L4C
  L' D' L U L' D L // L3C
  B R2 B' L' B R2 B' L

  insertion:
  B2 R2 B' L' B // 2*2*2
  F L2 U2 L // EO-Line
  U' F2 U2 F' U' F2 U F U' F' U' F // F2L-1
  F U2 B' U2 B U2 F' // L4C
  L' D' L U L' D (D R' D' L' D R D' L) L // L3C

  The second solution:
  B2 R2 B' L' B // 2*2*2
  U2 F' U' L2 // ps.2*2*3
  L' U' L F2 L' U2 L // norm.edges
  F U' F2 U' // ps.F2L-1
  F U' F2 U F L2 // L5C
  U' B2 U F2 U' B2 U F2 // L3C
  B' L F2 L' B L F2 L'

  insertion:
  B2 R2 B' L' B // 2*2*2
  U2 F' U' L2 // ps.2*2*3
  L' U' L F2 L' U2 L // norm.edges
  F U' F2 U' // ps.F2L-1
  F U' F2 U F L2 // L5C
  U' B2 U F2 U' (U L U' R' U L' U' R) B2 U F2 // L3C
  137 33 R' U' F B2 D L2 R2 U2 B2 D' L2 R2 U B R D' R F L2 F2 D' B R' U' R' U' F U L' D L U' L' D' L B' U' B' F U' B U F' U' B U' B' U B L' B L F U B2 F2 R' L F2 L (33) inv: F' U R U R B' D F2 L2 F' R' D R' B' U' R2 L2 D B2 U2 R2 L2 D' B2 F' U R

  sol':
  L' F2 L' R F // 2*2*2
  F B2 U' F' // 2*2*3
  L' B' L // norm.edges
  B' U' B U B2 // ps.F2L-1
  U B U B // L5C
  L' D L U L' D' L U // L3C
  U2 B U' B' D' B U B' D

  insertion:
  L' F2 L' R F // 2*2*2
  F B2 U' F' // 2*2*3
  L' B' L // norm.edges
  B' U' B U B2 // ps.F2L-1
  U (U' B U F U' B' U F') B U B // L5C
  L' D L U L' D' L U' // L3C
  137 26 R' U' F U' F2 L2 B2 R2 D B2 U2 B' U' B' L' U' B' R' B' D' F U' R' U' F R2 F' U' B D U' R' F2 B U' B' R' B U2 B' R U2 R U2 B' L2 B R B' L2 B (26) R2 F' U' B D // 2*2*2
  U' R' F2 // 2*2*3
  B U' B' R' B U2 B' R // ps.F2L-1
  U2 R U2 R' // L3C - bingo!!!
  //R' U L U' R U L' U' R2
  //R2 D' L D R D' L' D R'
  R B' L2 B R B' L2 B
  136 28 R' U' F D' U2 R2 U2 R2 B2 L2 D F2 L2 F' U L2 D U B R B2 U R2 D' R' U' F D F' L' D2 R' U2 L' F2 L' D L' U' L D' B L B' U L U2 B2 L' F2 L B2 L' F2 U (28) The first solution
  D F' L' D2 R' // 2*2*2
  U2 L' F2 // 2*2*3
  B' U' B // Norm.edges
  L' U2 L2 U2 L' U' L2 // F2L-1
  U' L U2 L' // L4C
  R D' R' U2 R D R' U2 // L3C
  F' D L2 D' F D F' L2 F D' // 40 moves

  Insertion
  D F' L' D2 R' // 2*2*2
  U2 L' F2 // 2*2*3
  B' U' B // Norm.edges
  L' U2 L2 U2 L' U' L2 // F2L-1
  U' L U2 L' // L4C
  R D' R' (R F2 R' B2 R F2 R' B2) U2 R D R' U2 // L3C - 36 moves
  ---------
  The second solution
  D F' L' D2 R' U2 L' F2 // 2*2*3
  L2 U' L2 L' B L B' // Norm.edges
  U L U2 L' // L5C
  L B2 L' F2 L B2 L' // L3C
  F2 U B L B' R B L' B' R' // 33 moves

  Insertion
  D F' L' D2 R' U2 L' F2 // 2*2*3
  L2 U' L2 L' (L' U L D L' U' L D') B L B' // Norm.edges
  U L U2 L' // L5C
  L B2 L' F2 L B2 L' // L3C
  F2 U // 28 moves
  135 31 R' U' F R2 D2 B2 D2 F2 R2 B2 D R2 U2 L F' D' L2 R D B2 L2 F' U' R U' R' U' F D2 B' U' D B' D' F2 D B D' U' R' L U2 R' U2 R' U L' U' L2 U L F R' F' L2 F R F' U2 (31) The first solution:
  FD'F2 // 2*2*1
  B'R' // 2*2*2
  FUF' // ps.2*2*3
  L'U'FL'U // F2L-1
  DF'D'FD'L'D // cross
  U'RULU'R'U // L4C
  BR'B'L'BRB'L' // L3C
  DB2D'F'DB2D'F // 43 moves
  ----------------
  The second solution:
  D2B'U'F2 // EO-Line
  U'R'LU2R'U2R' // F2L-2
  UL'U'L // F2L-1
  LUL' // L4C
  L2FR'F'L2FRF'U2 // L3C
  RB2RF2R'B2RF2R2 // 33 moves
  ----------------
  D2B'U' (1) // EO-Line
  U'R'LU2R'U2R' // F2L-2
  UL'U'L // F2L-1
  LUL' // L4C
  L2FR'F'L2FRF'U2 // 31 moves

  (1) = D B' D' F2 D B D' F2
  134 41 R' U' F U2 F2 R2 B2 L2 U' L2 U2 B2 L B2 F R2 D' F D L' D F' L' U2 R' U' F U2 R D R B R2 L F2 D2 F' D2 L' F' D2 B D B' L D L D L D' B D' B U' F2 U B2 U' F2 U L' F' L B L' F L B' (41) U2RD // 1*2*2
  RBR2 // 2*2*2
  LF2D2F'D2L'F' // 2*2*3
  D2BDB'LDLDL // F2L-1
  D'BD'B' // cross
  B2U'F2UB2U'F2U
  L'F'LBL'FLB'
  39 41 R' U' F U F2 U' R2 D F2 D2 B2 L2 B2 R' B2 F R' D U' L R2 D F2 L2 R' U' F D2 F' D' F D' F2 U' F D' F' U F2 L' F L' F' B' L B D' L D' L2 B2 D B L2 D R2 U2 R2 L' F R' F' L F R F L B' (41) inv: B L' F2 R2 U2 R2 - 2*2*2
  D' L2 B' D' B2 - 2*2*3
  L2 D L' D B' L' B F L F' L - F2L-1
  F' D F D F' D F D2 - L5C
  L' F2 L' B2 L F2 L' B2 L2 - L3C
  (D' B' D) F' (D' B D) F
  --------------------------------
  B L' F2 (2) R2 U2 R2 - 2*2*2
  D' L2 B' D' B2 - 2*2*3
  L2 D L' D B' L' B F L F' L - F2L-1
  F' D (1) F D F' D F D2 - L5C

  (1) = D' (F' U' F) D (F' U F)
  (2) = (F R' F') L' (F R F') L
  38 40 R' U' F D' F2 R2 D2 F2 D' R2 D' U' L D' F D L' B D' B' R B R2 U' R' U' F L U F' U' D' L2 B D' F' R D F' D R' B R B' L D2 L' D2 L U' L2 U R' U' L2 U2 R D' R' U' R L' D B' D2 B D (40) L U F' U' D' L2 B - 2*2*2
  D' F' R D F' - F2L-2
  D R' B R B' L D2 L' D2 L D' L' - F2L-1
  D B' D2 B D - L5C
  F (D' B' D) F' (D' B D) - L3C
  R2 D2 R U R' D2 R U' R
  ---------------------
  L U F' U' D' L2 B - 2*2*2
  D' F' R D F' - F2L-2
  D R' B R B' L D2 L' D2 L (2) D' (1) L' - F2L-1
  D B' D2 B D - L5C

  (1) = D (R' U R) D' (R' U' R)
  (2) = (U' L2 U) R' (U' L2 U) R
  37 39 R' U' F U L2 F2 D2 U F2 R2 F2 L2 D B D' R' U F' L2 R2 U2 F' R' D2 R' U' F R' F R B2 R' F' R L' D L F L B D' R' D2 F D F' D' B2 D' B R' B R D2 B D B' D' R D' L' D R' D2 L D' (39) (1) B2 L' D L F L - 2*2*2
  B D' R' D2 F D F' - 2*2*3
  D' B2 D' B R' B R - F2L-1
  D2 B D B' D' R D' L' D R' D2 L D' - L3C

  (1) = R' F R B2 R' F' R B2
  37 32 R' U' F D' U' L2 B2 U' F2 D' L2 R2 U' L D2 B F U B2 D' B U2 B' F2 U R' U' F U D' B' D L2 B2 F D F' R D2 F D R2 F2 R' F2 R2 D R D' F2 D' U' B2 U F2 U' B2 U F' D (32) U D' B' D L2 B2 - 2*2*2
  F D F' D' - 2*2*3
  D R D2 F D R2 F2 R2 - F2L-1
  R F2 R2 D R D' F2 D' (1) F D - L3C

  (1) = U' B2 U F2 U' B2 U F2
  37 44 R' U' F R2 U' F2 U R2 D' L2 D F2 U2 B R2 F' R F2 U' R2 F' R2 D' F' R' U' F B' D' F U2 B2 U2 B L' U' L2 B' U B2 U' R' B' D B U' B' D' B R2 B2 R' B2 U' B2 R D L' D' R' D L B' U B D' B U' B' U B (44) B' D' F - 2*2*2
  U2 B2 U2 B L' U' L2 - 2*2*3
  B' U B2 U2 - F2L-1
  U R' U' (2) R2 B2 R' - Norm.edges
  B2 U' B2 D (1) B' U B D' B U' B' U B - L4C

  (1) = D' R D L' D' R' D L
  (2) = U B' D B U' B' D' B
  36 40 R' U' F L2 D2 U F2 L2 D2 F2 U' L2 R B' D L2 U' F R' B2 F L2 R' U' F B R2 D2 U2 R U R F' U' F' U' R' U' L2 U R U' L U' L U2 B' U' R' U2 R2 B2 R' U' B U B2 R U' L' U R' U' L U' (40) B R2 D2 U2 R U R F2 - 2*2*2
  F U' F' U2 (1) L' U' L - 2*2*3
  U2 B' U' R' U2 R - ps.F2L-1
  R B2 R' U' B U B2 (2) U2 - L5C

  (1) = (U R' U') L2 (U R U') L2 - сокр. 2 хода
  (2) = R (U' L' U) R' (U' L U) - сокр. 1 ход
  35 42 R' U' F U2 B2 L2 U' R2 D L2 U2 L2 U R D' L' U2 B U2 B D' R2 B U R' U' F R2 D R2 D R2 D' F' D' F R2 F' D F L D L' D L D2 L2 D2 L D2 B D' B D B L2 B L B2 L B2 F' R2 D' L' F U' R' D2 (42) inv: D2 R U F' L D R2 F - 2*2*2
  B2 L' B2 L' B' L2 - 2*2*3
  B' D' B' D B' - F2L-1 + Norm.edges
  D2 L' D2 L - F2L
  L D2 L' D' L D' L' - OLL (Antisune)
  F' D' F R2 F' D F D R2 D' R2 D' R2 - PLL (Y-perm)
  34 43 R' U' F L2 B2 U' B2 D B2 U B2 L2 D R' D' U2 F R' B2 F R' F2 D U2 R' U' F B F' D B D' F D B' D2 F' D B' D B D' F D B' D' L D' L' D' F' R D' F' R2 F D R2 F2 D2 R' D2 R2 F2 B' L2 U F2 L' F (43) inv: F' L F2 U' L2 B - 2*2*2
  F2 R2 D2 R D2 F2 - 2*2*3
  R2 D' F' R2 F D R' F - F2L-1
  D L D L' - Norm.edges & Last pair
  D B D' F' D B' D' B D' F D B' - F2L & L3C
  B - Undo
  (D B D') F' (D B' D') F B'
  33 39 R' U' F R2 F2 U L2 R2 U R2 D L2 R2 F U' B D B2 L B' D' L R2 U2 R' U' F R U B2 R2 B' D' B U' B' D B L D2 L' U L D2 L' B U B' U B U2 B2 R D' R D R B R F U' F' U' F U' F' (39) sol: R U B2 - 2*2*2
  inv: F U F' U F U F' - 2*2*3
  R' B' R' D' R' D R' B - ps.F2L-1
  B U2 B' U' B U' B' - L5C (anti Sune)
  (L D2 L') U' (L D2 L') - L3C
  (B' D' B) U (B' D B) R2
  33 38 R' U' F R2 D' F2 D' R2 F2 D' U2 B2 R2 B D2 L' B2 F2 R B' F' R F R' U' F R2 U L' R' F2 U2 F2 D' R D2 B R2 D U' B' U B2 R B' R' B L' F L2 R2 B' L' B L2 R2 F' D R2 D' L2 D R2 D' (38) Первоначальное решение:
  R2 U L' R' F2 U2 F2 - 2*2*2
  D' R D2 - ps.2*2*3
  B R2 D - F2L-2
  U' B' U B2 R B' R' - F2L-1&Norm.edges
  B L R B' L' B R' - L4C
  (U R U') L (U R' U') L' - L3C
  (D R2 D') L2 (D R2 D') L2

  Решил вставить коммутатор и случайно получил более интересное решение:
  R2 U L' R' F2 U2 F2 D' R D2 B R2 D U' B' U B2 R B' R' B (@@) (@)

  @ = L2 D R2 D' L2 D R2 D' - L3E
  @@ = L' F L2 R2 B' L' B L2 R2 F' L2
  33 41 R' U' F D' B2 D' R2 D B2 F2 D' U2 L' B R' D' B F' D L2 B L U' R' U' F U2 B2 D' L D L' U2 L D' L' U2 L2 R U' L' U R2 U' L U B' R B' R' B2 U R U' R D' R' D B R B' U' R B' U' B U' (41) sol: U2 B2 D' L2 - 2*2*2
  inv: U B' U B R' U - 2*2*3
  B R' B' D' R D R' - F2L-1
  U R' U' B2 R B R' B R - L5C
  R' (U' L' U) R2 (U' L U) R' - L3C
  L2 U2 L D L' U2 L D' L
  32 33 R' U' F D' R2 B2 U R2 F2 D B2 R2 D2 L' B U' F R B' F2 U' L2 U F' R' U' F F2 D2 U2 R2 F' U2 L B U' L2 U' L' U' B' L U' L B U' D L2 U D' B L2 B' L' B' L U B2 U' B (33) sol: F2 D2 U2 R2 F' U2 L B U' L - 2*2*3
  L U' L' U' B' L U' L' - F2L-1

  (sol' scr') inv: B' U B2 U' L' B L B - L3E
  L2 B' D U' L2 D' U B' L2
  31 39 R' U' F U R2 D B2 D U2 F2 U2 F2 R' F2 R' F' R' B D' L' R2 R' U' F U2 R' U D' F2 R' L B' D B2 L B' L' B2 U' F2 U' B2 U F2 U' B2 U2 D L D' L D L2 D' L' U' L2 U2 B' U' B2 L B (39) sol: U2 R' U D' F2 R' L D - 2*2*3
  D' B' D B2 L B' L' B2 - ps.F2L-1

  inv: B' L' B2 U B U2 L2 U L - F2L
  D L2 D' L' D L' D' - L3C (anti Sune)
  U2 B2 U F2 U' B2 U F2 U
  30 37 R' U' F D F2 D2 L2 B2 L2 B2 U F U2 L2 F' D2 L' R2 U B' U2 R' U' F B D' F2 D B' D' F2 D F2 R U' R' D R U R' L D2 L' R' D R D F' D' F' D' L B2 D B2 D' L2 B2 D F L' (37) sol: R2 L F2 R2 - 2*2*2
  F' D L F' D' L D2 L - 2*2*3
  L D L' F D F D2 F2 - F2L-1
  F' D2 F L D2 L' - F2L
  L D L' D L D2 L' - L3C (Sune)
  L (L U L') D2 (L U' L') D2 L' D' - 38
  --------------------
  inv: L F' D' B2 L2 D B2 D' B2 L' - 2*2*3
  D F D F D' R' D' R - ps.F2L-1
  L D2 L' - D-cross
  (R U' R') D' (R U R') - L3C
  F2 (D' F2 D) B (D' F2 D) B' - 37
  29 33 R' U' F R2 D L2 F2 U' F2 U' B2 L2 U L F' U R2 F D2 B L2 D B R2 R' U' F D2 R2 D2 F' U' L' B L2 D2 F2 D L B' L2 B2 D' B2 U' B D' B' U B D L2 R F' R' B2 R F R' B2 (33) D2 R2 D2 F' U' L' B - 2*2*2
  L2 D2 F2 - 2*2*3
  D L B' L2 B - pseudo F2L-1
  B D' B' - L4C
  (B' U' B) D' (B' U B) D - L3C
  L2 (R F' R') B2 (R F R') B2
  28 39 R' U' F B2 R2 D' L2 B2 D F2 L2 F2 D2 F R D2 F2 L D' L2 D' F L U' R' U' F B' F2 D F B' R' D' R L D' B2 D U' R B2 R' L2 U L' U' L U' B D' B' U2 B D B' L2 D2 R2 D' L2 D R2 D' L2 D' (39) B' F2 D F B' - norm.edges
  R' D' R - 2*2*2
  L D' B2 D U' R B2 R' L2 - pseudo F2L-1
  U L' U' L U - L5C
  U2 B D' B' U2 B D B' - L3C
  L2 D2 R2 D' L2 D R2 D' L2 D'
  28 42 R' U' F B2 R2 U2 B2 D L2 D2 U L2 U2 L' F2 R' B' F' L' B' U2 B' U R' U' F F2 R' D' B U2 R D2 F' U B2 R2 B2 R L' B' L B2 U B F B' U F' U' B F' L F D2 L' U L D2 L' F D' F' U F D F' U2 (42) F2 R' D' B U2 R D2 F' - 2*2*2
  U B2 R2 B2 R - 2*2*3
  L' B' L B2 U B - F2L-1
  F B' U F' U' B F' L F L' - U-cross/L5C
  (L D2 L') U (L D2 L') - L3C
  (F D' F') U (F D F') U2
  28 43 R' U' F L2 B2 U' R2 D R2 F2 R2 F2 U2 R' D2 R2 F L D U2 B2 F2 L B R' U' F L' R' F R2 F' R2 F B2 L B2 L R D R' L B L' B2 L' D B R' B' R D' L R D' R2 U' R D R' U R F' U F D' F' U' F D2 (43) L' R' F R2 F' R2 F - 2*2*2
  B2 L B2 L - 2*2*3
  R D R' L B L' B2 - F2L-1
  L' D B R' B' R D' L - Norm.edges
  R D' R' - D-cross
  (R' U' R) D (R' U R) - L3C
  (F' U F) D' (F' U' F) D2
  27 40 R' U' F U B2 D' U F2 L2 F2 R2 U' R' U B' L U2 L2 U' R D2 F D' R' U' F F' U' D' R2 D' B' D B U2 L' U L' U' B L' B' L' B L B' U B' U B' F' U B2 U' F U B2 U L2 U' R2 U L2 U' R2 U' (40) F' U' D' R2 - 2*2*2
  D' B' D B - псевдо 2*2*3
  U2 L' U L' U' B L' B' - псевдо F2L-1
  L' B L B' U B' U B' - L5C
  F' (U B2 U') F (U B2 U') - L3C
  U2 L2 (U' R2 U) L2 (U' R2 U')
  26 42 R' U' F R2 B2 U' L2 D B2 D2 R2 F2 L' F R F2 U2 F2 D' L2 B D' R' U' F R D2 R U' R' D2 R U R2 D B' U B D B' U' B2 D2 F' D F D2 B' D' F' D F L D L2 D' L' D' B2 U B' D U' L' B' F' L (42) inv: L' F - 2*2*3
  B L U D' B U' B2 - 2*2*3
  D L D L2 D' L' - F2L-1 + Norm.edges
  F' D' F D B D2 F' D' F D2 B' - D-cross
  (B' U B) D' (B' U' B) D' - L3C
  R2 U' R' D2 R U R' D2 R'
  25 44 R' U' F L2 D2 U' R2 U2 L2 F2 D R2 U2 B L D2 L2 B' D R' F2 L' R' U' R' U' F B' L R' D' F2 R2 B' F2 R F2 R' L' B D B' U B2 U F' U' B2 U F U2 D R U2 R' D2 R U2 R' L' D2 L D2 L D L' D' L D' L' D' (44) sol: B' L R' D' F2 R2 B' - 2*2*2
  F2 R F2 R' - 2*2*3
  L' B D B' - Norm.edges

  (sol' scr') inv: D L D L' D L D' L' D2 L' D2 L - D-cross
  (R U2 R') D2 (R U2 R') - L3C
  D' U2 (F' U' B2) U (F U' B2) U'

  Решение = sol+inv'
  24 41 R' U' F D R2 D' R2 U B2 U' F2 R2 U2 L' U F' R' F' L2 D' F2 L2 B D' R' U' F D F' L' B D F2 D2 L U2 R2 U L R2 U' R' U' R' U L R U' R' U2 R U2 R B' L2 B R' B' L2 B D' F2 D B2 D' F2 D B2 (41) D F' L' B D F2 D2 - EOL
  L U2 R2 U L R2 U' R' U' R' U L - F2L-1
  R U' R' U2 R U2 - U-cross
  R (B' L2 B) R' (B' L2 B) - L3C
  D' (F2 D B2) D' (F2 D B2)
  24 46 R' U' F D' U2 B2 L2 D2 R2 D' L2 U B' R' F' D' F D2 F D2 U' R' U' F L2 F' D B D' B' D2 B D B' D2 F D' U' L2 U' R U L2 U' R' U2 D2 B' L B D B' L2 B2 D2 B' F L F' R D' R' D' L2 D' U R2 U' F R (46) inv: R' F' U R2 U' - 2*2*2
  D L2 D R D R' - 2*2*3
  F L' F' B D2 B2 L2 B D' L' - pseudo F2L-1
  L B' L' B D2

  inv' scr
  A: L2 F' D B D' B' D2 B D B' D2 F D' - L3C
  U' L2 (U' R U) L2 (U' R' U) U

  sol = A + inv'
  24 45 R' U' F U2 R2 U' B2 D L2 R2 D2 U' L2 F' L2 R2 D2 L' D U2 F' R D2 U' R' U' F L2 B' L' F2 L B L' F2 L' B2 D' B U2 B' D B U2 B U B U' B' U2 B' R B R' U L' R B R' U' R' U2 R L2 B' U2 L2 U F2 U L2 D2 (45) inv: D2 L2 U' F2 - 2*2*2
  U' L2 U2 B L2 - 2*2*3
  R' U2 R U R B' R' L - F2L-1
  U' R B' R' B U2 B U B' U' - U-cross
  B' U2 (B' D' B) U2 (B' D B) B - L3C
  L F2 (L B' L') F2 (L B L') L'
  23 39 R' U' F R2 D B2 D R2 U B2 F2 D U2 B L F' L2 U F2 U L' B U R' U' F U2 B' U' B R2 B2 F L2 F' D F2 D' L F2 R U R' U2 R U' R' B D2 B' U B D2 B D' F2 D' B2 D F2 D' B2 D2 B2 U (39) U2 B' U' B R2 B2 -2*2*2
  F L2 F' D F2 D' L F2 - F2L-2
  R U R' U2 R U' R' - U-Cross+1 corner
  (B D2 B') U (B D2 B') - L3C
  B2 D' (F2 D' B2) D (F2 D' B2) D2 B2 U
  22 34 R' U' F U L2 R2 D' R2 D L2 D2 L2 B' F2 D L2 R' U2 L' B2 R B' R R' U' F D L U' F' U' F2 D2 L2 D' L2 D L' D L D L' B' R D R' D R D2 R' D R2 B2 R' F' R B2 R' F R' (34) D L U' F' U' F2 - 2*2*2
  D2 L2 D' L - 2*2*3
  L D L' D L D L' B' - F2L
  R D R' D R D2 R' D - D-Cross+L3C
  R2 (B2 R' F') R (B2 R' F) R'
  21 42 R' U' F D' B2 U' F2 R2 U B2 U2 R2 F' R D' B' F D U2 L' D F' U' R' U' F F2 U' B R2 B2 U B2 L' B' L U L' B2 L U F U F' U' B U' B' U R' U' R U2 F D' F' U F D F' U2 L' D L U L' D' L (42) F2 U' B R2 - 2*2*2
  B2 U B2 L' - 2*2*3
  B' L U L' B2 L - F2L-2
  U F U F' - F2L-1
  U' B U' B' U R' U' R - U-Cross
  U2 (F D' F') U (F D F') - L3C
  U2 (L' D L) U (L' D' L)