Semyon Kirsta (ะกะตะผั‘ะฝ ะšะธั€ัั‚ะฐ)

Vkontakte: https://vk.com/skirsta

User stat will be appear hear after 3 submitted results.

Submitted solves

Contest Scramble Solution Explanation
213 R' U' F R2 U B2 R2 D' B2 F2 D B2 U2 B' L U F' L F' U' R F' U2 R' U' F U' F' B R D F2 D' L2 D L2 D' B2 U B U' B U B' R B R' B U' B2 L' U' B2 U' F U B2 U2 F' L
34 moves
U' F' B R D F2 D' - block 2x2x2
(L' F U F' * U2 L) - block 2x2x3 + 1 pseudo pair
L2 D L2 D' - pseudo F2L-1
B2 U B U'
B - premove
(B2 U B' R * B' R' B U') -L3C
Insertion:
*-U B2 U' F U B2 U' F'

212 R' U' F R2 D2 F2 R2 F2 U' L2 F2 R2 U R U' F' R' B2 D' F2 R D' F' D2 R' U' F R2 B F' D F U' F' D' F U F2 U2 R2 D' F' R F B2 D' B' L U B U' B L' B2 D
28 moves
R2 B * F2 U2 - block 2x2x2
R2 - +1 pair
D' F' R F - double x-cross
B2 D' - pseudo F2L-1
(D') - F2L-1
B' L B L' - + pseudo block 1x2x2
(B)- +block 1x2x2
(B L B' U B' U' B L')- L3C
insertion
*-F' D F U' F' D' F U