• FMC
 • Results
 • Links
 • Results of contest #159 (May 31, 2019)

  Scrambles

  • R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F
  • R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F
  • R' U' F U' B2 D2 L2 U L2 U' F2 D2 L2 F U' L' R2 D R' F' R2 U' B U R' U' F
  1 Sebastiano Tronto 24.33 (24, 25, 24) 1. R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F
  D R B' R' F2 R' L2 D' L2 U L' B L2 B' D L U2 F R B R' F R B' (24)
  D F2 //Square (2/2)
  (R' U) //321 (2/4)
  F2 R B' R' F2 R' //223 (6-2/8)
  (U' F2 U) //F2L-1 (3-2/9)
  (U L' D' * L U' L2 D L2) //3c2e2e (9-1/16)
  * = B L2 B' //3c (3/19)
  Append R' F' R B R' F R B' to the skeleton on normal to cancel 2
  2. R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F
  L D' U R2 D U' B F2 D R U B U B' L2 F B2 R F R B R' F' R F' (25)
  L * B' F2 D R //EO + square (5/5)
  U B U //321 (3/8)
  B' L2 F B2 R2 + F' B //3E3C (7/15)

  * = D' U R2 D U' B2 (5)
  + = R' F R B R' F' R B' (5)
  3. R' U' F U' B2 D2 L2 U L2 U' F2 D2 L2 F U' L' R2 D R' F' R2 U' B U R' U' F
  R2 U R' B R U B' D' L' D B D B' D' B' L B2 U' B2 R2 B2 F L2 F (24)
  R2 U //Square + pair (2/2)
  (F' L2 F' B2 R2) //223 (5/7)
  R' B R * D B2 //4e4c (5/12)

  * = U + U' //Reverse NISS with setup (2/14)
  + = B' D' L' D # L B D' //Leaves pair 3-cycle (7-2/19)
  # = B D B' D' B' L B L' //Solve pair 3-cycle (8-3/24)
  2 Teh Keng Foo (郑庆富) 25.67 (23, 28, 26) 1. R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F
  D2 B L B R2 F' D2 B D B' D R' L2 D' R' D L2 D' R L U B' R2 (23)
  (R2 B U’) D2 // 1x2x3 (4/4)
  (L’ D R F R2) // pF2L-1 (5/9)
  B L B // 5C3E (3/12)

  Skeleton: D2 B L B R2 F' * R' ** D' L U B' R2
  * = D2 B D B' D (5/17) to 3C
  ** = L2 D' R' D L2 D' R D (8-2/23)
  2. R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F
  L D B U' B2 L D L' D F' D F2 R F' D2 F U2 F' D2 F U R U R D R2 U' R2 (28)
  L D B U’ B2 // p2x2x2 (5/5)
  L D L’ D // square (4/9)
  (R2 U R2 D’) // pF2L (4/13)
  F’ D F2 R U’ R U R // 3C (8/21)

  Skeleton: L D B U' B2 L D L' D F' D F2 R * U' R U R D R2 U' R2
  * = F' D2 F U2 F' D2 F U2 (8-1/28)
  3. R' U' F U' B2 D2 L2 U L2 U' F2 D2 L2 F U' L' R2 D R' F' R2 U' B U R' U' F
  R2 U D' F' R F L' F' R' D B' D' F D B L D L B' L' D' R2 B2 F L2 F (26)
  R2 U // square (2/2)
  (F’ L2 F’) // 2x2x2 (3/5)
  (B2 R2) // 2x2x3 (2/7)
  (D L B L’) // F2L-1 missing one corner (4/11)
  (D’ L’ D’ L D) // 5C (5/16)

  Skeleton: R2 U D’ * L' D L D L B' L' D' R2 B2 F L2 F
  * = F' R F L' F' R' ** F L (8-2/22)
  ** = D B' D' F D B D' F' (8-4/26)
  3 holyrubik 26.33 (28, 28, 23) 1. R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F
  L2 F' L B R B' F2 U2 R' F U' F U' R' U D' F2 R2 F' D U' R2 D' U F' R2 D F (28)
  L2 F' L B R B' //2x2x3 [6/6]
  F2 U2 R' F U' F U' R' U //F2l-I [9/15]
  D' F2 D //Corner First, But I found U-perm [3/18]
  find U-perm soltion in inverse scramble
  F' D' R2 F U' D R2 U D' F R2 D //Premoves [12/30]
  Cancel moves = 30 - 2 = 38
  2. R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F
  R U' B' F2 R' L' U' L' U' D' B2 D' B' U2 B D L U' L' B' U2 B' D' B U' B' D B2 (28)
  R U' B' F2 R' L' U' L' U' D' B2 //2x2x3 [11/11]
  D' B' U2 B D //F2L-I [5/16]
  L U' L' B' U //F2L [5/21]
  U B' D' B U' B' D B2 //L3C [8/29]
  Cancel move = 29 - 1 =28
  3. R' U' F U' B2 D2 L2 U L2 U' F2 D2 L2 F U' L' R2 D R' F' R2 U' B U R' U' F
  R2 U B D' B2 R2 F2 U L2 U' L2 U2 L U L' B U' R' U' R2 B' R' B2 (23)
  R2 U B D' B2 R2 F2 U L2 U' L2 //2x2x3 [11/11]
  U2 L U L' B U2 B //F2L-I + Pseudo Block [7/18]
  Convert to premoves and find solution in inverse scramble.
  B2 R B R2 U R U' B //1LLL [8/26]
  Cancel Moves = 26 -3 = 23 moves
  4 Laurent Reynaud 28.33 (25, 30, 30) 1. R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F
  R U2 F' D F2 D R U L F' D F' D' L' U' R B' D2 B L B R2 L' B' U' (25)
  (U) R U2 F' // 2x2x2 (4/4)
  (B L R2 B' L') // 3x2x2 (5/9)
  (B' D2 B R2 D2) // (5/14) L3E4C
  Skeleton : R U2 F' D2 (*) R2 B' D2 B L B R2 L' B' U'
  (*) D' F D R U (**) L D F' D' L' U' R' (12-2/24)
  (**) U' R' D' F D R U L F' L' (10-9/25)
  2. R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F
  R' D2 L B' D2 B D' R B' R2 B R2 U R' F B' R F' R' B U2 D R' U' R D' R' U' B' L (30)
  L (L' B U2 R U) // 2x2x2 (6/6)
  L' R' D2 L B' D2 B D' // F2L-1 (8-2/12)
  (U R F R' F' R U' R2 B' R2 B R') // L4C (12-1/23)
  Skeleton : R' D2 L B' D2 B D' R B' R2 B R2 U R' F (*) R F' R' (**) U2 R' U2 B' L
  (*) B' R F' R' B R F R' // 3C cycle (8-6/25)
  (**) R D R' U' R D' R' U // 3C cycle (8-3/30)
  3. R' U' F U' B2 D2 L2 U L2 U' F2 D2 L2 F U' L' R2 D R' F' R2 U' B U R' U' F
  F2 D' F U B2 U2 B' U R' U B R2 B U D' R2 U' D L' B R' B' L R' U' B U2 R F' U (30)
  F2 D' F (U' F) // 2x2x2 (5/5)
  U B2 U2 B' U R' + premove U2 R // F2L-1 (8/13)
  (B' U R B R' B' U') // L3E3C (7/20)
  Skeleton : F2 D' F U B2 U2 B' U R' U B R (*) B' R' U' B U2 R F' U
  (*) R B' (**) L' B R' B' L B // 3C cycle (8-3/25)
  (**) B2 U D' R2 U' D // 3E cycle (6-1/30)
  5 Vincent Trang 28.33 (26, 32, 27) 1. R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F
  D F2 R B' R2 L' F D B D2 B' U2 B D2 B' F D' F' U2 L D' L' D F2 U' R (26)
  Premoves: U' R

  D F2 // Pseudo 1x2x3 (2/2)
  R B’ R2 // Pseudo 2x2x3 (3/5)
  L’ = F2L-1 missing 1 corner (1/6)
  F D * F D’ F’ L D’ L’ D F2 // All but 4 corners (10/16)
  U' R // Undo premoves (2/18)

  * = ^ U2 F D' F' U2 F D F' (2/20)
  ^ = B D2 B’ U2 B D2 B’ U2 (6/26)
  2. R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F
  L D U' R' B2 F R2 F' L F R2 B2 R U' R2 U2 B' R' B R' D B U' B' D' U R2 U' B' R F' U' (32)
  L D U’ R’ // 2x2x1 + Pseudo 2x2x1 (premove R’)
  B2 L F // 2x2x2 (premove F’)
  (U F R’ B) B2 // 2x2x3 + edge + pair
  R U’ R2 U2 (U) // F2L-1
  (R2 U’ B U B’) // EO
  (R B’ R B) // L5C

  Skeleton: L D U’ R’ B2 ^ L F B2 R U’ R2 U2 B’ R’ B R’ B U’ B’ * U R2 U’ B’ R F’ U’ (26)

  ^ = F R2 F’ L F R2 F’ L’ (cancels 4 moves)
  * = B U B’ D B U’ B’ D’ (cancels 6 moves)
  3. R' U' F U' B2 D2 L2 U L2 U' F2 D2 L2 F U' L' R2 D R' F' R2 U' B U R' U' F
  D' B' D F2 D' B2 U F U' B' U R' B R' U B' U2 F2 B' L U' L' U2 B2 U' B2 F (27)
  F2 D’ U F (F) // 2x2x2, U preserves a pair
  R2 // 2x2x3 missing 1 corner
  R B R’ // Partial EO
  U B’ U2 // F2L-1 with 1 corner
  F2 (F2) // Move the missing corner into the slot for a complete F2L-1
  (B2 U B2 U2 L U L’ B) // L4C

  Skeleton: ^ F2 D’ U F R’ B R’ U B’ U2 F2 B’ L U’ L’ U2 B2 U’ B2 F (20)
  ^ = D’ B’ D F2 D’ B * D F2 (cancels 4 moves)
  * = B U F U' B' U F' U' (cancels 5 moves)

  Moves in (parentheses) are in inverse.
  6 Konstantin Solovev (Константин Соловьёв) 29.00 (27, 33, 27) 1. R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F
  D F2 R B' R' F2 L B L' F L B2 F R' B L B' R B R' F' L F2 L F U' R (27)
  (R' U) // 2/2 - 2*pairs
  D F2 // 2/4 - 1*2*3
  R B' R2 // 3/7 - 2*2*3
  (F') // 1/8 +pairs
  (L2) // 1/9 +pairs
  F' L F L // 4/13 - F2L-1
  (L F2 L' F) // 4-1/16 = L5C

  Skel - D F2 R B' R2 @1 F' L F L F' L F2 L F U' R // 16
  @1 - R F' @2 L F R' F' L' F // 8-7 =1 // ! 17 L4C
  @2 - F' L B L' F L B' L' // 8-3 =5
  Skel - D F2 R B' R' F2 L B L' F L B' F L @3 R' F' L F2 L F U' R // 22
  @3 - L' B' R' B L B' R B // 8-3=5
  2. R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F
  L' F2 U2 B' L2 D B L2 F L F' L2 R' F' R' D R D' F R U' F' R' F R U L' B2 R' D R' D' R' (33)
  L' F2 U2 B' L2 D
  (RD R D' R B2)
  B L2 F L F' L2
  (L)
  (U' R' F' R F U) // OLL1
  (R' F' D R' D' R F R) // OLL2
  3. R' U' F U' B2 D2 L2 U L2 U' F2 D2 L2 F U' L' R2 D R' F' R2 U' B U R' U' F
  R U' F U B2 U' F' U R' D U' R2 L F L' U B U B' F' U' F' D2 F U F' B' (27)
  R B2 R' (B D2) D // 6/6 2*2*2 +3*pairs
  U' R2 L F L' (F2) // 6/12 F2L-1
  (B U' B' U') // 4/16 L5C

  Skel R @1 B2 R' D U' R2 L F L' U B U B' F2 D2 @2 B' // 16
  @1 - U' F U B2 U' F' U B2 // 8-2=6/22
  @2 - D2 F U' F' D2 F U F' // 8-3=5/27
  7 Korakot Inkaew (กรกฎ อิ่นแก้ว) 29.67 (30, 30, 29) 1. R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F
  B L U' D' F D B2 D' F' D U2 L2 U2 R' U' L U R U' B2 U' R B2 U2 D R U' B' L' R' (30)
  B (R L B) //EO (4/4)
  (U R' D' U2 B2 R') //222 (6/10)
  (U) L U2 //223 (3/13)
  (B2 L' U' L2 U2 B2 U') //L5C (7-1/19)

  Skeleton: B L U' ^ B2 U2 L2 U * L B2 U' R B2 U2 D R U' B' L' R'

  * = U R' U' L U R U' L' (8-3/24)
  ^ = D' F D B2 D' F' D B2 (8-2/30)
  2. R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F
  B L' F2 L' U R' U' L' U2 R' U L U' R2 U L' D' R' D R' B' D B' R' B L B' R B R (30)
  B (R' L' D' B') //EO (5/5)
  L' F2 L2 //222 (3/8)
  (B2 R D' R D U) //223 + F2L-1 (6-1/13)
  L U R' U' L' U2 R U2 //L4C (7-2/19)

  Skeletion: B L' F2 L' U R' U' L' U2 R ^ U D' R' D R' B' D * L R

  * = B' R' B L B' R B L' (8-2/25)
  ^ = R2 U L U' R2 U L' U' (8-3/30)
  3. R' U' F U' B2 D2 L2 U L2 U' F2 D2 L2 F U' L' R2 D R' F' R2 U' B U R' U' F
  D' F' D F D' F' L2 B D F2 D' B' D F B' U2 L' D' R D L' D' R' B' L F2 R2 D' U (29)
  (U' D R2 F2 L') //EO (5/5)
  (B D L2 U2 B) //222 (5/10)
  (F D' L2 F D F' D' F D) //L4C (9/19)

  Skeleton: D' F' D F D' F' L2 D * F' B' U2 L2 ^ D' B' L F2 R2 D' U

  * = D' B D F2 D' B' D F2 (8-3/24)
  ^ = L D' R D L' D' R' D (8-3/29)
  8 Aleksandr Beznogov DNF (22, DNS, DNS) 1. R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F
  D R B L2 R B2 R L2 D F D' L2 F' L F' L D' L' D U' F2 R (22)
  Sol: D // pair (1/1)
  Inv: R' (U) // square (1/2)
  Sol: R B L2 R B2 R // 2x2x3 (6/8)
  Inv: (U') F2 U // pseudo F2L-1 (2/10)
  Sol: L2 D F D' L2 // square (5/15)
  Sol: F' L F' L D' L' D // last pair (7/22)
  2. R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F
  DNS
  3. R' U' F U' B2 D2 L2 U L2 U' F2 D2 L2 F U' L' R2 D R' F' R2 U' B U R' U' F
  DNS
  9 Louis Sarthou DNF (29, DNS, DNS) 1. R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F
  D2 B' U' B U F2 U' B' U L' F' R2 F2 R' B' D2 B2 R D' R' D' R D R' B' D R2 D2 U' (29)
  D2 B' F2 ^ L' (U) - 2x2x2 (5/5)
  F' R2 F2 - 2x2x3 (3/8)
  R' * D R2 D2 - F2L-1 (4/12)

  insert at *: B' D2 B2 R D' R' D' R D R' B' - 3C (11/23)
  insert at ^: F2 U' B U F2 U' B' U - (8-2/29)
  2. R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F
  DNS
  3. R' U' F U' B2 D2 L2 U L2 U' F2 D2 L2 F U' L' R2 D R' F' R2 U' B U R' U' F
  DNS
  10 Svetlana Skachkova DNF (33, 30, DNS) 1. R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F
  D L' F L F L' F R' U' R L B' U' D L' U' L D' L U L2 U2 L D L' U2 L2 U L' D' L2 B L2 (33)
  D L' F L F L' F / 2X2X2
  R' U' R / Ps 2X2X3
  L B' U' L' U' L2 U2 L B L2 / L5C
  2. R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F
  U' F U D' L U' L' U' D' F U F' D2 L D2 L F2 L' B2 L F2 D L U D' B U' F R' D' (30)
  U'
  (D R F' U B' D U' L' D' L' B2 D2 L' F') / L3E5C
  3. R' U' F U' B2 D2 L2 U L2 U' F2 D2 L2 F U' L' R2 D R' F' R2 U' B U R' U' F
  DNS
  11 Serhii Koksharov (Сергій Кокшаров) DNF (31, DNS, DNS) 1. R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F
  D L' F L F L' D' B' D F D' B D B2 D L' D' L U B' U' B L U L U B L' B' L' B2 (31)
  D L' F L F L' F @ (7) - 2x2x2
  B2 D L' D' (4/11) - ps 2x2x3
  (B2 L B L B' U' L' U') // (8/19) F2L-1
  (L' B' U B U' L') // (6/25) - L3C
  @ = F' D' B' D F D' B D (8-2/31)
  2. R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F
  DNS
  3. R' U' F U' B2 D2 L2 U L2 U' F2 D2 L2 F U' L' R2 D R' F' R2 U' B U R' U' F
  DNS
  12 Chris Johnson DNF (42, DNS, 39) 1. R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F
  B2 D F2 U R' F R L2 U' L' B' U2 F U2 F' B' R U B U' B' R' L' B L' F2 L B' L' F2 L2 U2 B U B U B U' B' U' B' U (42)
  I made a 2x2x1 while preserving a piece for the 2x2x2 by doing the B2 at the start preserved an f2l pair while making one with my preservation move swapped them in their correct locations. After that I ignored the last f2l pair to see if I got something good so I did an oll and got lucky with a last 3 edges solved by a u perm.
  2. R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F
  DNS
  3. R' U' F U' B2 D2 L2 U L2 U' F2 D2 L2 F U' L' R2 D R' F' R2 U' B U R' U' F
  F2 R B' L' B' R' D' B' U' B L' U2 R' U L R U2 R' U2 R L F U' F' U' F U F' L2 U2 L U L' U2 R U' L U R' (39)
  Yellow X-cross to easy first F2L pair, My kinda bad setup to F2L pair 2, but it works out nicely with an extra setup And do a double move insert to get to an easy OLL and PLL.