• FMC
 • Results
 • Links
 • Svetlana Skachkova

  Best result: 17
  Mean: 25.71 (σ=3.43)
  Score (total): 151
  Best МО3: 20.00
  Last МО3: 20.00
  Solves total: 101

  Submitted solves

  218 18 R' U' F D B2 D R2 U' R2 U F2 D2 B' F L' B D' R2 F' R B' D' U' R' U' F B L' B L2 B2 L2 U2 L' D F2 U' L2 B2 F2 U' R F2 L2 (18) B L' B / EO
  (L2 F2 R') / DR-2e4c
  L2 B2 L2 U2 L' / DR
  D F2 U' L2 B2 F2 U' / END
  208 22 R' U' F D' B2 L2 U2 B2 L2 D' U' L F' U F' R2 D L' U' R2 U' F' U2 R' U' F R' L' B' L2 F2 L2 U2 D' L2 D L2 B2 D2 F2 L D' L B2 L U D L (22) R' L' B' // EO (3/3)
  (L' D' U' L' B2 L' D L') // DR (8/11)
  (F2 D2 B2) // 2x2x2 (3/14)
  (L2 D' L2) // + Sq (3/17)
  (D U2) // 2x2x3 (2/219)
  (L2 F2 L2) // END

  SUB часов 5
  207 20 R' U' F D B2 D B2 F2 U B2 D L2 D' R' D' R' F' U2 L B' F2 U' L' R' U' F D2 F U' F' U2 B' U2 F D B U2 L2 D2 B2 U2 B2 D2 L' F2 D' (20) (D F2 L) // EO (3/3)
  D2 F U' # // Sq + 2 Ps (3/6)
  (F2 @ L2 U2 B' D') // L4C4E 2E (5/11)

  # -- F' U2 B' U2 F // L4E
  @ -- U2 F2 U2 F2 U2 F2
  205 25 R' U' F U2 L2 R2 U R2 F2 D' U2 F2 U B L D2 L' B2 R U' R U B2 U2 R' U' F L2 B' D' R' L2 F' L' U2 D2 R' U2 R' D R D' F2 L2 F2 U' F2 L2 U2 D' L2 D2 (25) L2 B' D' R' L2 F' // EO + 3Ps (6/6)
  L' U2 D2 R' U2 R' D R // DR (8/14)
  D' F2 L2 F2 @ D' L2 B2 U L2 D2 // L3e (10/24)
  @ -- U' F2 L2 U D' B2 L2 D
  204 22 R' U' F D L2 F2 L2 D' L2 U R2 B2 D R B F' L' R2 D2 L U' B2 U' F2 U' R' U' F U' F' B R' F' D F' B R2 D' L2 F' L2 F B R2 F' L2 B2 U2 D2 F (22) U' F' B R' // EO + 3Ps (4/4)
  F' D F' B R2 D' // DR (6/10)
  L2 @ B' U2 B2 R2 F' L2 B2 U2 D2 F // L3e (11/21)
  @ -- F' L2 F B' U2 B (6-5)
  203 24 R' U' F R2 U R2 U' L2 B2 L2 D' F2 D' R F U2 B2 R' U L U2 B' R F R' U' F R' F' B2 D' F2 D B2 D' F2 U' B' L D' R2 B2 U' L U2 R2 L U' B2 R2 U' (24) R' F' @ U' D' B' // EO (5/5)
  L // DR-4C1E (1/6)
  D' R2 B2 U' L U2 L // DR (7/13)
  R2 U' B2 R2 U' // L3E (5/18)
  @ - B2 D' F2 D B2 D' F2 D (8-2)
  201 27 R' U' F B2 L2 R2 D R2 F2 D' B2 F2 D2 L B R D' L' U' B2 U B F' R' U' F R2 U' L' U R2 U' L D' B' U2 B2 L' U2 F' D F D2 B2 D R2 B2 D B2 D' B' D B' (27) РЕШЕНИЕ ЗА 10 МИНУТ + 5 МИНУТ НА ОБЪЯСНЕНИЕ
  @ U' D' B' U2 B2 // EO (5/5)
  L' U2 F' D F // 2x2x2 (5/10)
  D2 B2 D R2 // Ps F2L-1 (4/14)
  B2 D // что-то похожее на 3ххх (2/16)
  B2 D' B' D B' // L3C (5/21)
  @ = R2 U' L' U R2 U' L U
  200 22 R' U' F D' L2 D' B2 R2 D' L2 D L2 D' L' U F D' L' B2 L F2 R B R' U' F L2 D2 R F B D' L2 B' R2 D2 B' U2 L2 D' F2 U' B2 L2 U B2 D2 F2 (22) L2 D2 R // EO (3/3)
  F B // 2e4c (2/5)
  D' L2 B' R2 D2 B' // DR (6/11)
  U2 L2 @ U' R2 // 2sq+2p (4/15)
  D' B2 L2 U B2 D2 F2 // 3e (7/22)
  @ -- D' F2 U' D R2 U (6-6/22)

  Хорошее решение блокбилдингом, плохо что комм встроился с сокращением всего 1 хода.

  L2 D2 R F2 D2 F U' F U' F L B' L' F2 L B L' U L2 D F U' F' (23)

  L2 D2 R // EO (3/3)
  F2 D2 F // Ps 2x2x3 (3/6)
  (F U F') // +sq (3/9)
  (D' L2) // F2L-1(-1c)+sq (2/11)
  (U' @ F U F' U) // 3c (5/16)
  @ -- F2 L B' L' F2 L B L' (8-1/23)
  198 24 R' U' F D' F2 R2 D F2 U2 R2 D2 U' B2 F R F2 D' U2 R' U B R2 U2 F' R' U' F B2 L' F2 U2 R U2 B2 R L D2 R F2 R' D2 F2 U R' L D2 L2 F' U' D L2 (24) (L2 U D' F) // EO (4/4)
  (L2 D2 R L' U) // DR (5/9)
  (F2 D2 L D2 L' D2 R2 U2 F2 L' U2 F2 L B2) // EO (14/23)

  B2 L' F2 U2 L F2 U2 R2 D2 🤩 L D2 L' D2 F2 U R' L D2 L2 F' U' D L2
  🤩
  R F2 R' L D2 L' (6-6)
  Skeleton
  B2 L' F2 U2 😍 L F2 U2 R2 D2 R F2 R' D2 F2 U R' L D2 L2 F' U' D L2
  😍
  R U2 B2 R' L U2 F2 L' (8-7)
  198 24 R' U' F B2 L2 D R2 U' L2 D2 B2 L2 D2 F L B2 L D' L2 R2 F R B D' U' R' U' F L' F U D R' F U' D2 B' U' F2 L2 F2 U' R2 F' L2 F' R2 F' D2 R2 D2 B2 (24) L' F U D R' // ЕО (5/5)
  F U' // DR-1e (2/7)
  D2 B' F2 L2 F2 R2 F' L2 F' R2 F' D2 R2 D2 B2 // L5E (15/22)


  L' F U D R' F U' D2 F2 B' 😮 L2 F2 R2 F' L2 F' R2 F' D2 R2 D2 B2
  😮
  F B' U2 F' B L2 (6-5)
  Skeleton
  L' F U D R' F U' D2 B2 😱 F' U2 F B R2 F' L2 F' R2 F' D2 R2 D2 B2
  😱
  B U' F2 L2 F2 U' F' B' U2 F (10-9)
  196 22 R' U' F D U B2 F2 L2 D R2 B2 D' B F' U2 B' L B' U L2 D B2 R' U' F F2 D L F' U2 R2 U' F2 R2 F D' F2 D B U2 L2 F' U2 R2 D2 B2 R2 (22) F2 D L // EO (3/3)
  F' U2 R2 // 1x2x2 (3/6)
  (R2 B R2 B') // Ps 2x2x3 - 1e (4/10)
  (D') // + 1 p. (1/11)
  (F2 D F') // + 2 p. (3/14)
  (R2 F2 U) // 2e2e (3/17)

  Skeleton
  F2 D L F' U2 R2 U' F2 R2 F D' F2 D B @ R2 B' R2
  @ -- U2 L2 F' U2 R2 D2 B' R2 (8-3)
  195 17 R' U' F U' F2 U2 F2 U F2 D L2 D' U' B' R B2 U' B2 L' R2 U' F R' U R' U' F D2 F U F' B' R2 F' U F' B2 U' D R L' U R2 F (17) (F' R2 U' R L') // EO (5/5)
  (D) // + 3 pairs (1/6)
  (U) // + 1 pair (1/7)
  (B' U' B L2) // Sq with saving pairs (4/11)
  (F B) // (1х2х3)х2 (2/13)
  (U' B' D2 y2) // 4 centers (3/16)

  Skeleton D2 F U F' B' R2 F' U F @ U D' R L' U L2 B
  @ -- F2 B2 U' D R2 L2 U' D y2 (8-7/17)
  193 22 R' U' F U B2 U' F2 D' R2 U F2 R2 D2 L B L' B' F R2 U L R2 D' U' R' U' F R' B L U' R2 U D' R' D R L U' D' R' U D B2 U' D R L' F2 (22) R' B // EO
  (F2 L') // Ps 2X2X2
  U' // 2X2X2
  (R' D2 R D U) // Ps F2L-1
  R2 U L2 D' R' D R // L3E4C

  R' B # U' R2 U L @ L D' R' D R U' D' R' D2 * R L F2
  @ -- L' D' R' D L D' R D (8-7)
  # -- L U' R2 U L' U' R2 U (8-8)
  * -- D' U B2 U' D L2 (6-2)
  192 21 R' U' F B2 D F2 U B2 L2 B2 L2 U L B' F R' B R' U' L' R' D B' R' U' F L' F R' B' U L' D' L' D' B U B2 R2 U B2 R2 D B2 D B2 U2 (21) L' F R' B' / EO
  U L' D' L' D' B / DR
  (U2 B2 D') 2X2X2
  ( B2 D' R2 B2) +SQ +Ps
  (U' R2 B2 U')
  191 21 R' U' F L2 U' L2 B2 D L2 D2 B2 R2 D L' D B2 L B L D' R B2 F' R' U' F F2 L2 U2 D' R2 B2 L F2 L' B2 R U' R F2 R U2 B2 F U F2 R2 (21) (R2 F2 U F') / EO
  F2 L2 U2 D' // Ps 2X2X2
  (B2) // 2X2X2
  (U2 R' F2) // + Sq
  R2 * L F2 L' R U' R // L3C
  * -- B2 L F2 L' B2 L F2 L'
  190 21 R' U' F D' F2 L2 U' B2 L2 B2 D2 B2 U' L' B R' B F' L' B2 D' B2 R U R' U' F U L2 D L2 D' R D' L U F2 L R2 B2 F' R B2 U D' R2 U' B (21) (B' @ D R' F) // EO (4/4)
  (B2 R2 L' F2 U' L' D R') // DR + Ps 2X2X3 (8/12)
  (D L2 D' L2 U') // L3E (5/17)
  Skel - U L2 D L2 D' R D' L U F2 L R2 B2 F' R D' @ B
  @ -- D B2 U D' R2 U' (6-2/21)
  189 23 R' U' F U' L2 D2 B2 R2 B2 U2 B2 U' L2 F U' R' D B' D2 U L R' B2 L2 R' U' F U2 L2 D' B' F' R' F D2 F2 D2 R2 F2 R2 B2 U' L' U L' B2 D2 U' L D' (23) U2 L2 // SQ
  D' B' F' R' F // EO +2P
  (D L' U D2 B2 L U' L) // DR
  D2 F2 D2 R2 F2 R2 B2 U'
  189 24 R' U' F R2 U F2 D2 B2 D' R2 D' U2 L2 F L D' F2 U' R2 B' U' F2 R B' R' U' F F L2 F2 D B' F2 L' B L2 F' D F' D2 F B2 L' B' L' D' L F2 U L' U (24) (U' L U' F2) // 2X2X2
  (L' D L B L B2) // 2X2X3
  (F' D2 F D') // +2P
  F L2 F2 // +2P
  D B' // 1X2X3+SQ
  F2 L' B L2
  189 25 R' U' F D' L2 D U F2 D' L2 U F2 U2 B' L' B2 F D' B' U' F2 L2 R D R' U' F R2 L2 D' R2 D' R2 D F2 U2 D B2 U D2 R2 D F2 L' U' D F2 U R2 L F' L (25) (L' F) // EO
  (L' R2 U' F2 U D' L) // DR
  R2 L2 D' R2 D' R2 D F2 D' @ F2 U' R2 D F2 // 2E2E
  @ -- U2 D2 B2 U2 D2 F2 (6-4)
  188 22 R' U' F D B2 D' R2 B2 D' F2 R2 U' R' F2 R2 F L' B2 F U' L B U' R' U' F B2 U2 B' D' F2 U2 F2 L2 D' R D' R2 F2 U' R2 B2 U2 D' L2 R2 D' F2 (22) B2 U2 B' // EO (3/3)
  D' F2 U2 F2 L2 D' R // DR (7/10)
  (F2 D R2) // 2sq (3/13)
  (L2) // + 2p (1/14)
  (U' R2 F2 D @ F2 R2 D) // 3E (7/21)
  @ -- U' R2 B2 D' U R2 F2 D (8-7/22)
  184 20 R' U' F D' L2 R2 D R2 D F2 L2 U2 F2 R U R' B2 L2 F' U2 R D B D R' U' F D F' D2 B' D B' R' D R' D' L' B2 R' B2 D2 U' L F2 L' U (20) D F' D2 B' D B' // EO + 3 p
  R' D R' D' // подгоняем ЖС ребро
  L' B2 R' // 1x2x3
  D2 // 2x2x3
  U' L F2 L' U // end
  175 19 R' U' F R2 B2 F2 D2 R2 F2 U' R2 B2 R' F' D L R D' U' R D' L2 F' R' U' F U' B U B' F' U' L' U2 L F B2 U2 D' B2 R2 L' B D' L2 (19) (L2 D B' L) // начинаем решать ЕО - (L2 D B2 L) но замечаем более интересное начало.
  (R2 B2 D) // 2x2x2 (3/7)
  (U2 B2) // 2x2x3 (2/9)
  U' B U B' // загоняем КСЖ пару (4/13)
  F' U' // крутое "Литвинов" EO (2/15)
  L' U2 L F // Finish (4/19)
  174 22 R' U' F U' L2 B2 L2 F2 R2 D L2 D F L F R' B2 D B D' F R U R' U' F D2 U R' U' L2 U R L' D2 L U' L' F D' B D B' U2 R' U' R2 B (22) Решение за 25 ходов:
  (B' R2) // sq
  (U R) // +sq
  (U2 F') // 2x2x3 (6/6)
  (B D' B' D') // +sq (4/10)
  (L' D2) // L5C (2/12) после вставки комм.-25 х.

  Решение за 22:
  (B' R2) // sq
  (U R) // +sq
  (U2 F') // 2x2x3 (6/6)
  После 2х2х3 расставляем ребра по местам немного по другому:
  (F B D' B' D F' D2 @ L' D2) // L5C (9-2/13)
  @ -- L U # L' D2 L U' L' D2
  # -- U' L2 U R' U' L2 U R // (16-7/22)
  173 20 R' U' F L2 D B2 D' U2 B2 F2 U' F2 U2 R D B F R D2 B L' U2 F' U' R' U' F B' L' B' R' F' R2 L2 B' U2 L B2 U2 R F' R' D2 U' B' D' F (20) (F' D B U) // EO (4/4)
  B' L' B' R' F' // ~ DR (5/9)
  R2 L2 B' U2 // Ps 2x2x2 (4/13)
  L B2 U2 // F2L-1 (3/16)
  R F' R' D2 // end
  170 22 R' U' F L2 F2 L2 D' L2 U' L2 R2 D B U' L' F U' R' D2 F2 L F U2 R' U' F R' F' L F B2 R F' R' B2 R L' F2 L2 F2 L U D2 F' D' B R' U2 (22) (U2 R B' D F D2 U') // 2X2X2+ EO (7/7)
  (L') // + Sq (1/8)
  (F2 L2 F')* // L6C (3/11)
  * - R' F' L F R F' # L' F (8-1/18)
  # - F R' B2 R F' R' B2 R (8-4/22)
  169 20 R' U' F L2 U' L2 D2 F2 R2 B2 R2 D2 L U B' R2 D2 L2 D L B D' L U' R' U' F U2 L B L2 D2 F2 D' R F2 L2 R2 D2 L2 U B2 D L2 U D' L2 (20) U2 L B // EO (3/3)
  L2 D2 F2 D' R // DR (5/8)
  F2 L2 R2 D2 // 2x2x2 (4/12)
  L2 U B2 U // 2x2x3 (4/16)
  B2 @ L2 // L3E (2/18)
  @ -- B2 U' D L2 U D' (6-4/20)
  168 23 R' U' F L2 U' L2 D F2 U F2 U F2 U2 R' F U L2 R2 B F U2 B D' U2 R' U' F D2 F L' F' L R F L2 F L' B' L2 R2 B D2 F2 B' L B F L2 U' R2 (23) (R2 U) // EO бел-жел (2/2)
  (L2 F' B' L' B F) // расставляем кр-ор ребра на кр-ор стороны (6/8)
  (F D2 B' R2 L2 B) // переворачиваем кр-ор углы и замечаем блок 1х2х3 доделываем (6-1/13)
  (L F' L2) // + 2х2х2 (3/16)
  (F' R') // F2L-1 +Sq (2/18)
  (L' F L F' D2) // просто повезло (5/23)
  167 20 R' U' F D2 L2 D' F2 L2 U L2 B2 U2 L U R2 U F' U' B D F2 L B' R' U' F R' B U' B' U2 B' U F' B L' U2 R' D U' R2 D' B2 D' B2 R' (20) R' B U' B' // 2X2X2 (4/4)
  U2 B' U F' // + square (4/8)
  B L' U2 // ~ Ps F2L-1 -1 edge (3/11)
  R' D // +1X2X3 (2/13)
  U' R2 // + square (2/15)
  D' B2 D' B2 R' // end (5/20)
  167 26 R' U' F B2 D2 R2 D2 L2 F2 U R2 D B2 L F' U R F U B' L D R2 U2 R' U' F R2 L' F U2 R' F2 R B2 R' F R B R' F R F L D L D B' D' L B D L2 (26) R2 // 2 pairs (1/1)
  L' F U2 # F // 2X2X2 (4/5)
  B' L D L2 B D // Ps F2L-1 (6/11)
  D' B' L' D B' D' L B D L2 // L5C (10-5/16)
  # B' R' @ F' R B R' F R
  @ -- R B2 R' F2 R B2 R' F2 (16-6/26)
  167 26 R' U' F U2 F2 U2 B2 R2 D' B2 U' L2 D L' F' R2 F' U2 R F' D U F R' U' F B2 D L' B' R' L2 F' R F L2 F' B R' F R D2 B D R' F' L' B D' F D B2 (26) (D' F' D B) // Sq (4/4)
  (L F R) // 2X2X2 (3/7)
  (D' B' D2 # L D' B2) // (6/13) L6C
  SKEL -- B2 D L' @ D2 B D R' F' L' B' D' F D *
  @ -- B' R' # F' R B R' F R
  # -- L2 F' R F L2 F' R' F
  * -- D' F' D B2 D' F D B2 (24-11/26)
  166 21 R' U' F U2 F2 D U L2 B2 F2 U' B2 D' F' U2 R' F2 D' B' U' F' L' D2 U R' U' F F U L B' R B' U2 B2 U' F2 U' B2 D2 F2 B' D' R2 D L2 F L2 (21) FSDGFSGDFH
  165 25 R' U' F U F2 R2 F2 D L2 U' F2 D2 B2 R' D L2 F' D' L2 R2 U' L2 D B2 R' U' F U F D' B2 L' D' B2 L2 U' B U F2 U' F2 B' L' U2 B2 L' B' L F' L' F2 B (25) U F D' // 1X2X3 (3/3)
  B2 L' @ B2 L // + square (4/7)
  U2 B2 // 2X2X2 (2/9)
  # F' L' F2 // L3E4C (3/12)

  @ -- D' B2 L2 * F2 U' F2 L2 B2 (8-3/17)
  * -- U' B U F2 U' B' U F2 (8-4/21)
  # -- L' B' L F' L' B L F (8-4/25)
  164 23 R' U' F L2 F2 L2 U F2 D2 L2 D2 U' L2 B' U L' R U2 F D U2 L' B R U' R' U' F F2 D F2 B2 D' B' D B' R D' R' F2 L F D' R' D F' L2 B R' D R (23) F2 D // 2 пары (2/2)
  (R' D' R) // 2X2X2 (2/5)
  (B L2) // Ps 2X2X3 (2/7)
  (F D' R D F') // к-б ребро на место + с-к-ж пара (5/12)
  (L' F2 R D R' F2) // L3E3C (6/18)
  (F2 B D' B D B2 F2) // (7-2/23)
  163 27 R' U' F U' R2 D U2 F2 D2 F2 L2 F' L2 D' F' U' R D2 F' U' L' D R' U' F U L2 R2 F' L' F R2 F2 R2 F L2 F' R2 L' B' L F L' F D2 L2 B2 U2 D2 L' D' L' (27) (L D L) // EO
  (D2 U2 B2 L2 D2 B L2 U) L7C
  163 28 R' U' F D' F2 R2 F2 L2 D' U2 B2 U' B U2 R' U' L' F L F2 R' B R' U' F D R' B D B2 R' B' R' B' L' B2 L' B' R B L B2 L D2 R2 B D2 R' B F2 R D R' (28) (R D' R' F2) // 2X2X2
  (B' R B) //2X2X3
  (B' D2 B') // EO
  (R2 D2 B2 R B2 D' B' R D') // L5C
  163 26 R' U' F L2 F2 L2 R2 D L2 D' U' F2 R D' F2 D2 B D L' U' B F' R' U' F U' B R' B L' B F U' F2 U R F' L' U' B L' B' U' L2 U L2 B L2 B' L2 F (26) U' B R' B L' B //2X2X2
  F U' F2 U R //2X2X3
  162 23 R' U' F D2 L2 F2 L2 B2 D2 L2 U2 B U' F2 L' F' D2 B' F U B L2 R' U' F D' B' R' L U L' R2 B U2 B2 L2 D' B' L2 D' F2 D U2 F2 R2 B F2 L2 (23) D' B' R' L U L' -- EO
  R2 B U2 B2 L2 D' B' L2 D' F2 D -- DR
  U2 F2 R2 B F2 L2
  160 26 R' U' F D2 L2 D R2 F2 D F2 L2 D B2 R U L F D L' R F2 R' D B2 R' U' F L2 D2 B2 L B R D2 R' U2 L' D' R' U2 L2 B' U2 R2 D2 F' L' D' R' L D L' D (26) L2 D2 B2 L B R D2 / 2 sq (7/7)
  R' / + 2pair (1/8)
  U2 / 2x2x2 (1/9)
  L' D' L' / XX cross (3/12)
  # R D' R' / + sq (3/15)
  L D L' D / L3E (4/19)
  # -- R2 U2 L2 B' U2 R2 D2 F' / (8-1/26)
  159 30 R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F U' F U D' L U' L' U' D' F U F' D2 L D2 L F2 L' B2 L F2 D L U D' B U' F R' D' (30) U'
  (D R F' U B' D U' L' D' L' B2 D2 L' F') / L3E5C
  159 33 R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F D L' F L F L' F R' U' R L B' U' D L' U' L D' L U L2 U2 L D L' U2 L2 U L' D' L2 B L2 (33) D L' F L F L' F / 2X2X2
  R' U' R / Ps 2X2X3
  L B' U' L' U' L2 U2 L B L2 / L5C
  158 26 R' U' F D B2 R2 B2 U2 L2 U B2 F2 D2 R' U2 B2 R B2 R' B' L D R2 B' U2 R' U' F R B' L2 B R' B' L F2 D F L2 D F' B2 D' F D B2 D F' B' D' R' U2 F' D2 (26) (D2 F U2 R D B F) // Ps 2X2X3 (7/7)
  B' F' // 2X2X3 (2/9)
  F L' F2 D F // Ps F2L-1 (5-2/12)
  L2 D F' D' F D2 // L4C (6/18)

  @ B' L' F2 D F L2 D F' D' F # D2 F' B' D' R' U2 F' D2
  @ - R B' L2 B R' B' L2 B
  # - F' D B2 D' F D B2 D'
  153 21 R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F F' R2 F' L' D B2 R B L2 F L' B' L F' L R B' D B R2 L (21) F' R2 F' L' / Ps 2X2X3 (4/4)
  (L )/СИНЕ-КРАСНО-БЕЛЫЙ БЛОК 1X2X3 (1/5)
  (F' U' F) / СТАВИМ КРАСНО-БЕЛОЕ РЕБРО НА МЕСТО(3/8)
  (B L' B )/почти все собралось, но как всегда противный паритет(3/11)
  (D' )/решаем паритет и выходим на L3E4C
  Insert at @1: B' R B L B' R' B L'
  After the 1st insertion: F' R2 F' L' D B2 R B L [@2] B' R' F' U F L'
  Insert at @2: L F L' B' L F' L' B
  After the 2nd insertion: F' R2 F' L' D B2 R B L2 F L' B' L F' L' R' F' [@3] U F L'
  Insert at @3: F R2 L2 B' D B R2 L2 F' U'
  Fewest moves: 21. 17 moves cancelled

  бонусом красивое решение без формулы алгоритмов за 24 хода.
  F' R2 F' L' / Ps 2X2X3 (4/4)
  (B' R2 B' ) 2X2X3 (3/7)
  (D' R' D' R')/F2L-1(4/11)
  (L D2 L' )/сине-бело-оранжевый квадрат , но выгнали зелено-оранжево-белую пару(3/14)
  (F' R F R')/переворачиваем ее(4/18)
  (D' F' D F ) / загоняем её (4/22)
  (F' R F R' )/загоняем зелено-красно-белую пару и все собралось(4-2/24)
  151 26 R' U' F B2 L2 D' R2 U' L2 F2 D2 L2 U2 L' D2 F L' U2 L B2 D2 U B' R' U' F B U' F' D2 B U B' D2 U' F U B U R' U2 R' U2 R2 B R U L2 B' F L' U (26) (U' L F' B L2)/ 2X2X2 (5/5)
  (U' R' B' R2 U2 R U2 R) / Ps 2x2x3 (8/13)
  (U2 B' U B' )/ L5C (4/17)
  B U' B [@1] U2 R' U2 R' U2 R2 B R U L2 B' F L' U
  Insert at @1: F' U B' U' F U B U'
  After the 1st insertion: B U' B F' U B' [@2] U' F U B U R' U2 R' U2 R2 B R U L2 B' F L' U
  Insert at @2: B U' B' D2 B U B' D2
  Fewest moves: 26. 7 moves cancelled
  147 26 R' U' F R2 B2 F2 D L2 B2 L2 D' F2 D F L' U F R U' F U L B' U R' U' F U B2 R F R' B L' F L B' L' F L B2 L' F2 R B' L B' L' B2 U' R' U R (26) U R F L' /2X2X2+SQ (4/4)
  (R' U' R U B2 L B L' B ) / L7C / (9/13)
  после вставки коммутаторов решение сократилось на 11 ходов
  143 25 R' U' F R2 U R2 F2 U' R2 U L2 U2 F' U2 B' L B D' F' U2 R' B' D R' U' F D L F' L2 B D2 B' D2 L F' D2 B' U R2 F D B R' B' D' F U' F' R D (25) (D') / 3 ПАРЫ
  D F' D2 B' /2X2X2 (5/5)
  (R' F U F2 U') / ~ F2L-1 (5/10)
  F' U R2 U' R' / L3E 2C FLIP (5/15)
  D [@1] F' D2 B' F' U R2 U' R' U F2 U' F' R D
  Insert at @1: L F' L2 B D2 B' D2 L F' D2 F D2 F
  After the 1st insertion: D L F' L2 B D2 B' D2 L F' D2 B' U R2 U' R' [@2] U F2 U' F' R D
  Insert at @2: R U F D B R' B' D' F' U'
  Fewest moves: 25. 13 moves cancelled
  140 27 R' U' F U' L2 U R2 F2 D R2 F2 L' F2 R2 D U2 F' L' B' D B2 U2 R' U' F F R2 B2 U F U F2 R' F2 D F L2 U L2 D' L U' L' D2 U' L D L' U L D2 L (27) F R2 B2 U F U F2 R' /2X2X2 (8/8)
  F2D F L2 U L' U' / F2L-1 (7/15)
  L' D L D' L / L4C (5/20)
  F R2 B2 U F U F2 R' F2 D F L2 U L' [@1] U' L' D L D' L
  Insert at @1: L' D' L U' L' D L U
  After the 1st insertion: F R2 B2 U F U F2 R' F2 D F L2 U L2 D' L U' L' D2 L [@2] D' L
  Insert at @2: L' U' L D L' U L D'
  139 26 R' U' F U F2 D B2 U' R2 D2 B2 U' B2 F' L D2 F U' B L D F2 L' F2 U2 R' U' F F L D F2 D' F' R F' L' F' R' B U F2 R' U R' U' R' B' L B D L D' B (26) B U F2 R' U R' U' R' /2X2 (8/8)
  B' L B D L D' B / L3E4C (7/15)
  [@1] B U F2 R' U R' U' R' B' L B D L D' B
  Insert at @1: F L F' R F L' F' R'
  After the 1st insertion: F L [@2] F' R F L' F' R' B U F2 R' U R' U' R' B' L B D L D' B
  Insert at @2: B' D F2 D' F' B R F2 R' F
  After the 2nd insertion: F L B' D F2 D' B [@3] F' R F' L' F' R' B U F2 R' U R' U' R' B' L B D L D' B
  Insert at @3: B' D F2 D' B D F2 D'
  Fewest moves: 26. 15 moves cancelled
  135 26 R' U' F R2 D2 B2 D2 F2 R2 B2 D R2 U2 L F' D' L2 R D B2 L2 F' U' R U' R' U' F U F D' F' U' F' B' R' F U F' L' U2 R' D2 R U F B' D' L2 D B L' U L2 (26) F D' F2 B' R'/ 2X2X2 (2/5)
  F U F' L' U' F L' U / F2L-1 (8/13)
  L2 /L3E4C (1/14)
  после вставки коммутаторов решение сократилось на 14 ходов (26-14/26)
  134 29 R' U' F U2 F2 R2 B2 L2 U' L2 U2 B2 L B2 F R2 D' F D L' D F' L' U2 R' U' F L2 B' D' B R2 B' R2 L D B' U R' L U R2 B2 D L2 B2 R' L' B U2 D' B2 U' B' U L (29) L2 B' D' B R2 B' R2//2X2X2 (7/7)
  L B' U B' U' B' //2X2X3 (6/13)
  U // F2L-1 (1/14)
  L // L4E3C (1/15)
  ПОСЛЕ ВСТАВКИ КОММУТАТОРОВ РЕШЕНИЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 12 ХОДОВ (26-12/29)
  131 27 R' U' F B2 D L2 R2 U' L2 B2 U' B2 U2 L B R' D' B2 F' R F2 D B2 R' U' F F' L U' R U L' U2 L' U2 R' B L B' R2 L' D L D' R' D L' U2 L' D2 R F' B (27) F // +ПАРА (1/1)
  (B' F R' D) // Ps 2x2x2 (4/5)
  (L2 U2) // + квадрат (2/7)
  (L U' R' U L') // L3E5C (5/12)
  после вставки коммутаторов сократилось 11 ходов (26-11/27)
  129 28 R' U' F R2 D2 L2 D' B2 U' R2 F2 R2 U' R B' F2 U F U' F2 D R2 U2 R' U' F U2 F2 B L B' L' D2 B' L U' L' D L U L' B' L B L' R F' R' F D' R2 B2 F D' (28) U2 F2 // Ps 2X2X2 (2/2)
  (D F' B2 R2 D F' R F R') // PsF2L-1 (9/11)
  (L B' L' B @ D' B D2 L B L' B') // L3C (11/22)
  Skeleton:
  U2 F2 B L B' L' D2 B' D @ B' L B L' R F' R' F D' R2 B2 F D'
  @ -- D' L U' L' D L U L' (8-2/28)
  128 29 R' U' F U2 F2 L2 U2 B2 U2 F2 U' R2 B2 L U R2 F D2 L' U R2 U' R' D' R' U' F R F' R' F D F D' F' L' D' L D L' D L D' R D2 R' D2 R F' R2 F2 D L F' U' L' (29) (L U F L' D' F') // 2X2X2 (6/6)
  (F' R2 F) Ps 2X2X3 (3-1/8)
  (R' D2 R D2 R') // F2L-1 (5/13)
  (D L' D' L D' L' D L) // F2L (8/21)
  (F D F' D' F' R F R' ) // PLL скип (8/29)
  128 28 R' U' F D' L2 F2 U' F2 D' L2 U2 B2 R' F L' B2 L' D U' R' D2 U2 R' U' F B2 U2 B' R L' U F2 U L U' R' U L2 U' R U F U' F2 L2 U' L2 D' L' U L D L2 (28) B2 U2 B' R // 2X2X2 (4/4)
  L' U F2 // Ps 2x2x3 (3/7)
  U L' * F U' F2 L2 // L3E5C (6/13)
  U' L U # L' // L4C (4/17)
  * -- L2 U' R' U L2 U' R U
  # -- U' L D' L' U L D L'
  128 27 R' U' F U' R2 B2 D2 R2 D2 R2 F2 D2 B D2 R B L R D2 B' R' F' U R' U' F R L' B2 D F R D2 F L2 F' L' D' R2 U' L U R2 D' B2 U' D L U L2 B2 L2 D (27) R L' B2 D F R // 2х2х2 (6/6)
  D2 F L2 F' L' D' @ L2 B2 // (8/14)
  L2 D // L3e3c (2/16)
  @ -- R2 U' L U R2 U' # L' U
  # -- U D' B2 U' D L2
  127 24 R' U' F D2 R2 B2 D2 R2 D L2 D F2 R2 F U' L U2 L D L2 B L D2 F' R' U' F U' B' U' D L U L' U D2 F' D' F B L B' R' B L' D2 B2 D R B D2 (24) * B' D' F' D' F // 2х2х2 + пара (5/5)
  # R' B D2 B2 // + квадрат (4/9)
  D B // Ps F2L-1 (2/11)
  B' R B D2 // L3e3c (4-2/13)
  * -- U' B' U' D L U L' U D' B
  # -- B L B' R' B L' B' R
  126 28 R' U' F L2 F2 D R2 F2 U' B2 D2 U' F2 R' F D2 L2 R2 B2 D' L D' F R' U' F B' U R U R' L D' L' R F L F' R' F' D' F L' D R D' L D R' U' F' U L2 F' (28) B' U R U R' L // 2X2X2 (6/6)
  (F L2 U' F U) // F2L-1 (5/11)
  (D' @ F' D F2 L' F' # L D) // L4c (8/19)
  # -- R F L F' R' F L' F'
  @ -- L' D R D' L D R' D'
  125 26 R' U' F D' L2 R2 D U2 R2 D' L2 R2 U2 F U B' D F' R' U F2 L2 F' R' U' R' U' F D' R' D R F D' F D R F R' F' D' F R D2 R' D F D' U B' R B' U F (26) (F' U' B R' B U') // 2X2X2 (6/6)
  (D F' D' R D2 R') // 2X2X3 (6/12)
  (F' D F R F' R') // Ps F2L-1 (6/18)
  (D') // Ps F2L (1/19)
  (F' D F') // L3e4c (3/22)
  (R' D' R D) // и всё собралось (4/26)
  124 31 R' U' F U F2 U L2 R2 U2 B2 L2 D' U2 R D2 F' R' U' B' L' R' F L2 U2 R' U' F L2 D' R' F' B2 L' B R U2 L' U' R L2 U' L' R' F' R B2 R' F R B' L B' U L F U' F' U2 (31) L2 D' R' F' B2 L' B R U // 1X2X3 (9/9)
  U L' U' R // Ps F2L-1 (4-1/12)
  L2 U' L' @ B L B' U L F U' F' U2 // L3C (12/24)
  @ -- R' F' R B2 R' F R B2
  124 25 R' U' F L2 D' F2 U' L2 D' F2 D B2 R' B' D2 L D' L R2 U' F' R' U' F B D' B' D2 B U' B R' F' D' B D2 R' B2 U2 L' B' L F2 L' B2 D B' U2 F2 (25) @(F' B R B' U) // 2x2x2 (5/5)
  (B' D2 B D) // 2x2x3 (4/9)
  (B') // L4C3E (1/10)
  @ -- F2 B D' B' U2 # B D B' U2 F2
  # -- L F2 $ L' B' L F2 L' B
  $ -- F2 L' U2 B2 D2 R' B2 U2
  124 28 R' U' F B2 D2 F2 U L2 F2 D L2 D' U' L U' L2 B' R F D L D' B2 R' U' F U D' B' U R' U B' R B2 L' B2 L2 B' F L B L' F' B' R L' D L D' R2 B R B' (28) U D' B' U R' U B' R // 2х2х2 (1/8)
  B2 L' B2 L2 // 2х2х3 (4/12)
  B' @ R' B R B' // L3с3е (5/17)
  @ -- F L B L' F' L B' L' #
  # -- L B L' B' R L' D L D' R'
  123 26 R' U' F U R2 F2 U R2 F2 L2 R2 U B U' F2 D' L' D2 B D' F' D R' U' F F2 D R B R2 L' U' R U R' L F' R2 B' R L2 D L2 R' B' D2 L2 B L' B' L' (26) F2 D R2 # F' L2 D L2 // 2 квадрата + пара (7/7)
  R' // 2х2х2 (1/8)
  B' D2 // F2L-1 (2/10)
  L2 B L' B' L' // L3с3е (5/15)
  # -- R' B R F' @ R' B' R F (8-3/20)
  @ -- F R L' U' R U R' L F' R' (10-4/26)
  122 26 R' U' F U2 L2 R2 D' R2 D2 F2 U L2 B D U2 L2 R' F2 U F2 U2 R U2 R' U' F F' D U2 F D2 F' U2 F D2 R' B R D' F2 B D2 F' L F' R' F L' D' F' D2 B' (26) F' D # // подгоняем сине-белое ребро под сине-красно-белую пару, собрались еще 2 пары (2/2)
  F // убираем пары, чтобы не разбить (1/3)
  R' B R // загоняем сине-белое ребро на место (3/6)
  D' F2 // + квадрат (2/8)
  B D2 // + квадрат (2/10)
  F2 // Ps F2L-1 (1/11)
  R' // Ps F2L-1 + квадрат (1/12)
  F @ D' F' D2 B' // L4C (5/17)

  # - U2 F D2 F' U2 F D2 F' (8-2/23)
  @ - F' R F L F' R' F L (8-5/26)
  121 27 R' U' F B2 D F2 U2 B2 L2 U F2 L2 F2 L F' R2 B' L' U2 R B2 L' F' R' U' F R F' U' L B2 U' D F D' B' D F' D B U B' D R' F' R' F' U F B' R2 B R (27) R F' U' L B # D' R' F' // 2X2X2 (8/8)
  R' F' U F // 2X2X3 (4/12)
  B' R2 B R // L5C (4/16)
  # -- B U' B' @ D2 B U B' D2 (8-2/22)
  @ -- B D F D' B' D F' D' (8-3/27)
  120 30 R' U' F U' L2 B2 L2 R2 D B2 F2 D' F2 L' D' R B' F U' L' B R2 U L' R' U' F F2 R' B R F R' B' R2 D' L' D2 B' L D2 B U' B' D2 B U' B' D' B' D B' U' F' L F L' (30) F' # R D' L' D2 2x2x2 (5/5)
  B' L @ B U2 2x2x3 (4/9)
  B' D' B' D Ps F2L-1 (4/13)
  B' U' F' L F L' L5c (6/19)
  # -- F' R' B R F R' B' R (8-2/25)
  @ -- D2 B U' B' D2 B U B' (8-3/30)
  120 29 R' U' F B2 D R2 U2 L2 U F2 L2 B2 D' F R2 B R B' U F' R' D B' D' R' U' F F' D B R2 F2 U L2 F2 R2 F D B D2 R' U' R B2 F U R L' U L R2 B' R B U' R (29) # D' R' U' R B2 // 2х2х2 (5/5)
  F U R L' U L // 2х2х3 (6/11)
  R2 B' R B // Ps F2L-1 (4/15)
  U' R // L3e3c (2/17)
  # -- F' D B' D' @ F D B D' // (8-1/24)
  @ -- D B2 R2 F2 U L2 F2 R2 // (8-3/29)
  120 26 R' U' F D2 F2 D B2 L2 B2 L2 U' F2 D' B' U R U2 F U F' R U2 B R' U' F B' U' B' R' B F' R' L F U2 D F' B R' B F' L2 F R F' L2 F2 B' D B2 D (26) B' U' B' R' B F' R' L F U2 # // 2X2X3 (10/10)
  B D2 B2 D // L3E3C (4/14)
  # -- D F' B R' B R @ F B' D' B' // (10-3/21)
  @ -- R' F' L2 F R F' L2 F // (8-3/26)
  119 30 R' U' F B2 R2 D U2 B2 D L2 R2 D2 U' L R D' B L' R' D B L' U2 R' U' F L U2 L F U L' B2 R' B' R F2 R' B R2 U2 R' F U' B' U F2 U2 B2 U F2 U' B2 U F B (30) L U2 L F U L' B2 // 2X2X2 (7/7)
  F2 // Ps 2X2X3 (1/8)
  R U2 R' F' U' F' // L6C (6/14)
  три коммутатора встроились с сокращением всего 8 ходов
  расшифровывать не буду (24-8/30)
  118 30 R' U' F U2 R2 D' F2 U' L2 D F2 D R2 F' D' U B2 D F' L' B U L U' R' U' F R F2 U' F' D F U F' B D' F' D B' R2 F R' D2 R F2 R2 F U' F' U' F2 R F' R' U' R' (30) R @ D R2 F R' D2 // 2х2х2 (6/6)
  R F2 R2 F // Ps F2L-1 (4/10)
  U' F' U' F2 R F' R' U' R' // L5C (9/19)
  @ - F D # B D' F' D B' D' // (8-2/25)
  # - D' F U' F' D F U F' // (8-3/30)
  117 30 R' U' F R2 D R2 U2 R2 B2 L2 U L2 R2 B' F' D' R' B2 L2 B2 L2 D' L F' R' U' F L2 B' U B D2 B' U2 B D2 U2 B' U2 B U R U2 R' U F' U F U2 L' U' L' D2 L2 F2 L2 F2 (30) (F2 L2 F2 L2 D2) // 2X2X2 /(5/5)
  (L U L) Ps F2L-1
  L2 B' U' B #
  U2 B' U2 B U R U2 R' U F' U F U2 // L3C
  116 25 R' U' F L2 R2 U R2 U R2 D' R2 D2 B2 R' U2 F' L D' B L F' L' B2 R' U2 R' U' F R2 B2 F D R' U2 B2 D' B' D2 R F2 R' D L' R U' F' U F' L F R' L2 U' (25) R2 B2 F D R' U2 B2 D' B' // Ps F2L-1 (9/9)
  (U L2) // F2L-1 (2/11)
  (# F' L F R U' F U R' D2) // (9/20)
  # - R F' L' F R' F' L F // ( 8-3/25)
  115 27 R' U' F U B2 D' B2 R2 F2 R2 D R2 D' L' B U' B' R' F' L' D' L D' F' R' U' F B' L2 U R U' L U' R' D R U2 R' U' F' L' B' R2 B2 D' R D R' U R U R' U' (27) B' L' # D F' L' // 2X2X2 (5/5)
  B' R2 B2 D' R D R' // F2L-1 минус один угол (7/12)
  U R U R' U' // L5C (5/17)
  # L' U R U' L U @ R' U' // (8-1/24)
  @ U2 R' D R U2 R' D' R // (8-5/27)
  115 29 R' U' F U R2 D L2 U' L2 B2 L2 R2 D' F R D R F' L D2 B' U F' R2 U R' U' F L' B' D R U R' D' R U2 L' U R U' L R' U' B L2 U D' B D U' F' L F U L U2 (29) L' B' # R2 U' @ R' // 2X2X2 (5/5)
  U' B L2 U // 3X3X3 (4/9)
  D' B D // Ps F2L-1 (3/12)
  U' F' L F U L U2 // L4C (7/19)
  # D R U R' D' R U' R' // (8-1/26)
  @ U R' U' L' U R U' L (8-5/29)
  115 28 R' U' F D L2 D B2 L2 B2 D' U' R2 D R' D B F U2 F2 D R2 U B' L' R' U' F L U' L' U' B' L' B L2 B' U B U' L2 B R' B' L B2 L2 B' R B L2 B2 D' B D2 B' (28) L U' L' U' // 2x2x2 (4/4)
  B' L' B L // 2X2X3 (4/8)
  L B' U B U' L' // F2L-1 (6-1/13)
  # D' B F2 B' //L5C (4/17)
  # L' B R' B' L B R @ B' // (8-1/24)
  @ R' B L2 B' R B L2 B' // (8-4/28)
  114 27 R' U' F L2 U2 L2 F2 U' B2 U B2 L2 U B' D' R' U2 L2 U' R' U2 R' U' F B2 R2 D L' F' U R U B' R2 B2 R U R2 U' R U R2 U' R' F' R B' R' F R' B2 (27) B2 R2 D L' F' // 2x2x2 + 2 пары (5/5)
  U R U // 2x2x3 (3/8)
  B' R2 B2 // Ps F2L-1 (3/11)
  (B2 R2 # B U R2 U' R' U R2 U' R') // L3C (11/22)
  # B R' F' R B' R' F R // (8-3/27)
  113 27 R' U' F B2 D U L2 B2 D' F2 L2 F2 D R' B' F2 U F' R B' D' B' L2 R' U' F L B R' B R2 B' L' B R' B L B2 L2 D L' U2 L D' L' U2 R' U L2 U2 F D F (27) (F' D' F') // Ps 2X2X2 (3/3)
  (U2 L2 U' R L2) // 2X2X3 (5/8)
  (L B2 L' B' R' B' R) // F2L-1 (7-1/14)
  (L B' L') // L4C (3/17)
  Записываем скелет меняя местами R-L
  L B R' L' # B R B L B2 L @ R' U L2 U2 F D F
  # L B R2 B' L' B R2 B' // (8-5/20)
  @ L D L' U2 L D' L' U2 // (8-1/27)
  112 25 R' U' F U' L2 F2 U L2 D' L2 U2 B2 U' L' B2 F' U' F2 U2 F2 L R' B F2 R' U' F R2 F2 L' U2 R D' R' U' R U2 R' D2 R' U R D R' U' R2 D' F L D2 L' B (25) R2 F2 L' U # R U2 // Ps 2X2X3 (6/6)
  (B') // Ps F2L-1 без 1 угла (1/7)
  расставляем по местам ребра:
  (L D2 L' F' D R' @ D R D) // L6C (9/16)
  # - U R D' R' U' R D R' // (8-5/19)
  @ - D' R' U R D R' U' R // (8-2/25)
  110 28 R' U' F U2 B2 D B2 U2 L2 D' B2 R2 B L2 F2 U2 L' B' L' B U' F' R' U' F U' L2 D2 B' L B F2 D' F2 R2 D' F D F R F' R' U R' D' R U' D L2 D' R' D L2 (28) U' L2 D2 B' L B // 2X2X2 (6/6)
  F2 D' F2 R2 D' F D // F2L-1 (7/13)
  F R F' R2 # // L6C (4/17)

  # R U R' D' R U' R' D @ // (8-1/24)
  @ D' R D L2 D' R' D L2 // (8-4/28)
  решение за 10 минут, коммутаторы не встраивала, они сами собой в конце сократились на 5 ходов.
  109 29 R' U' F U F2 U2 B2 R2 B2 F2 U' R2 D2 B U2 L' B F' U' L D B2 F L2 U' R' U' F F U2 R2 D2 F R' F2 L2 U2 L' D' L U L' D2 L U L' D' R D2 B2 D2 B D' B2 D2 B D (29) F U2 R2 D2 F R' F2 L# // 2*2*2 (8/8)
  R // 2*2*3 (1/9)
  D2 B2 D2 B D' B' // F2L-1 (6/15)
  B' D2 B D // L5C (4-1/18)
  # - L U' L' @ D L U L' D'
  @ - L U' L' D' L U L' D
  108 25 R' U' F B2 R2 U' R2 B2 D' B2 U2 L2 F L' B D F2 U2 B' F' L' B2 U2 R' U' F B' D2 B D2 B2 L U B D B' U' B D2 B' D' F' L B2 L' F D2 F D' L' R (25) Все решение с конца:
  R' L D F' // 2x2x2 (4/4)
  D2 @ L B2 L' D B // Ps 2x2x3 (6/10)
  D B' # L' B2 // F2L-1 (4/14)
  D2 B' D2 B // L4C (4/18)
  @ L B2 L' F' L B2 L' F
  # U B D B' U' B D' B'
  105 28 R' U' F L2 B2 D' L2 F2 D2 L2 D F2 D' B' R2 D F2 R B' D R U R' U' F D' R' U2 B' L' U2 B' R F' U' F' L' F R2 F' L2 B2 L' F' L B2 L' D R2 D' R2 F' R' (28) D' R' U2 B' L' U2 B' // 2x2x2 (7/7)
  R F' U' // 2x2x3 (3/10)
  # R2 F // F2L-1 (2/12)
  F @ D R2 D' R2 F' R' // L4C (7-1/18)
  # F' L' F R2 F' L F R2 // (8-3/23)
  @ F L B2 L' F' L B2 L' // (8-3/28)
  104 23 R' U' F R2 F2 U L2 F2 U R2 B2 D2 L B2 U' F' D R U2 B' D' L' U' R' U' F L2 B2 R2 F' B2 D B' D' R' U2 F2 B D2 B' U F L2 F' U' R F' R' F (23) L2 B2 R2 F' // квадрат (4/4)
  B2 D B' D' // второй квадрат (4/8)
  R' U2 @ // 2X2X2 (2/10)
  F2 R F' R' // Ps F2L-1 (4/14)
  F // L3E3C (1/15)
  @ F2 B D2 B' U B D2 B' # U' F2 // (10-2/23)
  # B D2 B' F L2 F' // (6-6/23)
  103 22 R' U' F L2 R2 D L2 U F2 D F2 L2 D B U' L' U' B2 L' F2 R2 D2 B' R' U' F U2 B D B' U2 B D' F U L' D2 L2 B D' R' L F' L' B2 L2 F L' (22) @ F B U // 1x2x2 (квадрат) (3/3)
  L' D2 L2 B D' // +2 квадрата (5/8)
  R' // Ps F2L-1 (1/9)
  B2 L // L3E5C (2/11)
  F' # L F L' // L5C (4/15)
  @ U2 B D B' U2 B D' B // (8-2/21)
  # F L' B2 L F' L' B2 L // (8-7/22)
  102 26 R' U' F L2 D2 R2 U L2 R2 D R2 U' B D' F' L' D U' B R' B2 U' L' R' U' F D B R U2 B U' B' U B L B2 D' B2 D B' R D L' D' L F' R' B' R F R' (26) D B R // 2X2X2 (3/3)
  U2 B U' B' U // 2X2X3 (5/8)
  B L // F2L-1 (2/10)
  B2 D' B2 D B' @ D L' D' L B' # // L4C (10/20)
  @ R D L' D' R' D L D' // (8-6/22)
  # B R F' R' B' R F R' //(8-4/26)
  102 26 R' U' F D' B2 D' R2 F2 U' L2 B2 U R2 F R2 F' D R' F2 R D2 L B R' U' F F U B2 U' D2 F' D B2 D' F D2 L B L' B R D2 R2 B' L B R' D R D B2 (26) F - пара
  (B2D' R' D') // ~2X2X2 (5/5)
  (R B' L' B R2 D2 R') // 2X2X3 (7/12)
  (B' L B' L' D' # B2 D U B2 U') // L3C (10/22)
  # B2 D' F' D B2 D' F D // (8-4/26)
  102 28 R' U' F R2 F2 U' F2 D2 F2 R2 B2 U F2 R D' U B U B2 L D2 L2 D F' R' U' F R D R2 D' R' D' R2 D' B U R U' B' U' L' F L B L' F R B L' B' R' B L' R (28) (L2 R' # F2 B' L B' * U) // 2X2X3 (7/7)
  (B U R' U' B' D R2 D) // F2L-1 (8/15)
  (R D R2 D' R') // L4C (5/20)
  * L' F L B L' F' L B' // (8-5/25)
  # B' R B L' B' R' B L // (8-3/28)
  100 30 R' U' F R2 U F2 D F2 D' B2 U L2 F2 L' R U F L U2 F' R2 B' L R' U' F L2 R B' R' B R B R B R' B R F' U F U' F' U2 F B' R B D2 L D' U R2 U' B U (30) L2 R2 B2 // квадрат+ две пары (3/3)
  (U' B' D B2 L' D2) // 2X2X2 // (6/9)
  (B' R' B F' U2 F) // Ps F2L-1 // (6/15)
  (U F' U' F R') // 2E FLIP // (5/20)
  скелет L2 R2 B2 * R F' U F U' F' U2 F B' R B D2 L B2 # D' B U
  # B2 D' U R2 U D // срываем ребра со своих мест // (6-4/22)
  * B2 R' B' R' B R B R B R' B // расставляем ребра по своим местам // (11-3/30)
  99 28 R' U' F U B2 F2 D' F2 U' F2 U2 F2 D2 F' R' B' L2 B' D2 U B U R' U2 R' U' F R D2 B2 D' F2 L U B D' B' U' B D R2 D2 F' L D' B F' D' F' D B' F L' D R' (28) R D2 B2 D' F2 L B # // 2X2X2 // (7/7)
  R2 // Ps 2x2x3 // (1/8)
  D2 F' L D' L' // Ps 2FL-1 // (5/13)
  F' @ D R' // L3E3C // (3/16)
  # B' U B D' B' U' B D // (8-2/22)
  @ F L B F' D' F' D B' F L' // (10-4/28)
  96 32 R' U' F U' B2 D' B2 R2 U B2 D' R2 U2 L B U' F2 D2 B R B2 U2 B' F2 R' U' F B' L' B' R' L B2 R B' R' B F2 U F U' F2 R' D R D' R' B U' L2 D L2 B2 U R2 D' R2 D B (32) B' L' B' R' L B2 2x2x2 (6/6)
  R B' R' B 2x2x3 (4/10)
  F2 U F U' F2 // F2L-1 // (5/15)
  R' D R D' R' B' // L2E2C // (6/21)
  B2 U' L2 D L2 B2 U R2 D' R2 D // 11х т-шка
  B // (11/32)
  95 27 R' U' F R2 U' B2 R2 F2 R2 F2 U2 F2 D R F L' F2 D' R2 U2 L' U L U2 R' U' F D2 U L U2 L' B' U2 B F' L' F U' F' L U' D F2 R L' U' F D2 F' U F D2 B' (27) D2 // + еще две пары (1/1)
  (B F' L R' F2 D') // 2x2x3 (6/7)
  (U L' F) // + квадрат (3/10)
  (U F' L F) // F2L-1 (4/14)
  (B' U2 B L U2 L' U')// L3C (7/21)
  скелет:
  D2 U L U2 L' B' U2 B F' L' F U' F' L U' D F2 R L' # F B'
  # U' F D2 F' U F D2 F' // (8-2/27)
  94 25 R' U' F D2 L2 D2 U B2 R2 B2 R2 D F2 L' U L' R2 D R2 U2 B' D F R' U' F B D2 B2 L U2 D2 F' R' D' R D2 L D F L F' L' D2 B D F' D' B' D' F (25) B D2 B2 L U2 // 2x2x2 (5/5)
  D2 F' R' D' R // 2x2x3 (5/10)
  (F' D2 F) // Ps - F2L (3/13)
  (D L F L' F' D' L' D2) // L3C (8/21)
  скелет - B D2 B2 L U2 D2 F' R' D' R D2 L D F L F' L' D' F' * D2 F
  * - F D' B D F' D' B' D // (8-4/25)
  93 27 R' U' F R2 U2 R2 F2 L2 R2 U' F2 D2 R B' U' F' L U2 R2 B' F U R' U' F U' F2 L' D B2 D R2 B D2 R B' D' B F' D' R' U' R D R' U F R' F' R F R' (27) U' F2 L' // (2x2x2 (3/3)
  D B2 D R2 B / 2x2x3 (5/8)
  D2 R B' D' B F' R' * F R' F' R F R' // L3C
  * R D' R' U' R D R' U
  93 29 R' U' F L2 U F2 D' R2 B2 U2 B2 U' B2 R B R B2 F2 L U F' L D R U2 R' U' F B R' D B' D B F U' R U2 F' R' U' R' U' R B F' U2 F U2 B D2 B' U B D2 B2 U2 (29) B R' D B' D B // 2x2x2 (6/6)
  F U' R U2 F' // 2x2x3 (5/11)
  R' - пара (1/12)
  (U2 B U F' U2 F B' R' U R U) // L3C (11/23)
  скелет B R' D B' D B F U' R U2 F' R' U' R' U' R B F' U2 F U' * B' U2
  * U' B D2 B' U B D2 B' // (8-2/29)
  93 30 R' U' F L2 D' R2 F2 U2 B2 U' L2 D B2 R' F L2 U2 F' U' B F D R' U' F L' F' D B R F' U' F' L B2 L' F L B2 L B2 R D2 L' D2 B2 R' U2 L U2 B' L B' L U' (30) 1. B R' D B' D B
  92 28 R' U' F L2 F2 U B2 L2 U R2 B2 U2 R F L' U B L2 D' R2 B U R' U' F R' B2 D2 F D B' D' F' D2 L2 D R2 D' L D R2 D' F D R2 F2 R' F' U F2 U' F D2 (28) R' B2 D' # B' D L' // 2x2x2 (6/6)
  @ F D R * D2 // L3E5C (4/10)
  * R F2 R' F' U F2 U' F // L5C (7/17)
  # D' F D B' D' F' D B // (8-4/21)
  @ L' D R2 D' L D R2 D' // (8-1/28)
  91 27 R' U' F D' U' B2 U F2 R2 D' B2 L2 F2 R' D L' D' B' L2 R' D2 R' B' F2 R' U' F B2 R D' R2 F U R F2 L2 B' D' B D B' U B D2 B' U' D' L D2 L2 D' L' D L' (27) B2 R D' R2 F U R F2 // 2x2x2 (8/8)
  L2 B' // 2x2x3 (2/10)
  D' B D' * B' // Ps F2L-1 (4/14)
  D' L D2 L2 D' L' D L' // L3C (8/22)
  * D2 B' U B D2 B' U' B (8-3=5)
  87 29 R' U' F D' L2 D F2 D2 R2 U2 L2 B2 L2 R B D L U2 F2 R2 D2 U F' R' U' F R U' B' L U' L F' R' B2 R' U' F' L F L2 U2 B' R' B L' B' R B L2 U' F U2 F' U' (29) R U' B' L U' L F' R' B2 - 2x2x2 (9/9)
  R' - F2L-1 (1/10)
  U' F' L F L2 U2 * L U' F U2 F' U' L3C - (12/22)
  *B' R' B L' B' R B L
  84 33 R' U' F U' F2 L2 B2 U2 B2 D2 U' R2 D' R' U' B' L2 F R F D' L' R' U' R' U' F L F' U2 R' F D B L2 B' R B L2 B' U2 R' F U F' R2 F' L R B2 R' F2 R B2 R' L' U' F U F (33) L F' U2 R' F D // 2*2*2 (6/6)
  @ R U2 R' F U F' R2 // F2L-1 (7/13)
  F' L F2 # L' U' F U F // L5C (8/21)
  @ B L2 B' R B L2 B' R' // (8-2)
  # F2 R B2 R' F2 R B2 R' // (8-2)
  78 28 R' U' F R2 D' U2 L2 B2 U F2 U' L2 B F D F2 R B U L2 D2 B R' U' F F2 B D L2 D' R2 L2 D2 L B2 R U' B2 U R' B2 D L' D' U' R D R' U R L B' D (28) F2 B D L2 D' R2 L2 D2 L // 2*2*3 (9/9)
  B2 R U' B2 U // F2L-1 (5/14)
  R' B2 R @ D B' D // L4C (6/20)
  @ - R' D L' D' R # D L D' // (8-4) // (4/24)
  # - R' U' R D R' U R D' // (8-4) // (4/28)
  75 25 R' U' F U B2 D F2 D R2 D' F2 D L D' R' B' U2 R2 B2 U F L R' U' F U2 L' D2 F2 U' F L2 R2 B R2 D B' D R D2 R' B' F L' F' R F L F' D' (25) U2 L' D2 F2 U' F L2 // 2*2*2 (7/7)
  R2 B R2 // 2*2*3 (3/10)
  D B' D R D2 R' B' * R D' // L3C (9/19)
  * F L' F' R F L F' R' // (8-2) // (6/25)
  74 28 R' U' F U' R2 D' R2 B2 D' L2 U' F2 L2 F' L' D' U2 R2 B F' D' B R2 U' R' U' F R2 F R' F2 R' U B2 R' B' R B2 U2 F' L' F' L' D' L' D L' D' B' D F D' B D L2 (28) R2 F R' // квадрат (3/3)
  F2 R' // 2-й квадрат (2/5)
  U // 3-й квадрат (1/6)
  B2 R' B' R B2 // 2*2*2 (5/11)
  U2 // 2*2*3 (5/12)
  F' // F2L-1 (1/13)
  L' F' L' D' L' D L' F * L2 // L3C (9/22)
  * F' D' B' D F D' B D - комм. с сокращением двух ходов
  73 35 R' U' F D2 B2 U2 R2 D2 R2 B2 U' L2 U2 L' D U' L2 U' B U B2 U2 R' U' F B2 D' F B2 U2 L' D B R' Fw' F R B2 R' Fw F' B' D' B' D2 U' L U R2 U' L' U B R B2 D B D' B' D2 (35) B2 D' F B2 U2 L' (6) - 2x2x2
  D B' R' B' D' B' D2 (7/13) - псевдо F2L-1
  дальше не успеваю