Svetlana Skachkova (Светлана Скачкова)

Vkontakte: https://vk.com/id284584112

Stat

Best result: 17
Average: 25.71 (σ=3.43)
Score (rating): 151
Best МО3: 20.00
Last МО3: 20.00
Solves total: 101

Submitted solves

Contest Scramble Solution Explanation
218 R' U' F D B2 D R2 U' R2 U F2 D2 B' F L' B D' R2 F' R B' D' U' R' U' F B L' B L2 B2 L2 U2 L' D F2 U' L2 B2 F2 U' R F2 L2
18 moves
B L' B / EO
(L2 F2 R') / DR-2e4c
L2 B2 L2 U2 L' / DR
D F2 U' L2 B2 F2 U' / END

208 R' U' F D' B2 L2 U2 B2 L2 D' U' L F' U F' R2 D L' U' R2 U' F' U2 R' U' F R' L' B' L2 F2 L2 U2 D' L2 D L2 B2 D2 F2 L D' L B2 L U D L
22 moves
R' L' B' // EO (3/3)
(L' D' U' L' B2 L' D L') // DR (8/11)
(F2 D2 B2) // 2x2x2 (3/14)
(L2 D' L2) // + Sq (3/17)
(D U2) // 2x2x3 (2/219)
(L2 F2 L2) // END

SUB часов 5

207 R' U' F D B2 D B2 F2 U B2 D L2 D' R' D' R' F' U2 L B' F2 U' L' R' U' F D2 F U' F' U2 B' U2 F D B U2 L2 D2 B2 U2 B2 D2 L' F2 D'
20 moves
(D F2 L) // EO (3/3)
D2 F U' # // Sq + 2 Ps (3/6)
(F2 @ L2 U2 B' D') // L4C4E 2E (5/11)

# -- F' U2 B' U2 F // L4E
@ -- U2 F2 U2 F2 U2 F2

205 R' U' F U2 L2 R2 U R2 F2 D' U2 F2 U B L D2 L' B2 R U' R U B2 U2 R' U' F L2 B' D' R' L2 F' L' U2 D2 R' U2 R' D R D' F2 L2 F2 U' F2 L2 U2 D' L2 D2
25 moves
L2 B' D' R' L2 F' // EO + 3Ps (6/6)
L' U2 D2 R' U2 R' D R // DR (8/14)
D' F2 L2 F2 @ D' L2 B2 U L2 D2 // L3e (10/24)
@ -- U' F2 L2 U D' B2 L2 D

204 R' U' F D L2 F2 L2 D' L2 U R2 B2 D R B F' L' R2 D2 L U' B2 U' F2 U' R' U' F U' F' B R' F' D F' B R2 D' L2 F' L2 F B R2 F' L2 B2 U2 D2 F
22 moves
U' F' B R' // EO + 3Ps (4/4)
F' D F' B R2 D' // DR (6/10)
L2 @ B' U2 B2 R2 F' L2 B2 U2 D2 F // L3e (11/21)
@ -- F' L2 F B' U2 B (6-5)

203 R' U' F R2 U R2 U' L2 B2 L2 D' F2 D' R F U2 B2 R' U L U2 B' R F R' U' F R' F' B2 D' F2 D B2 D' F2 U' B' L D' R2 B2 U' L U2 R2 L U' B2 R2 U'
24 moves
R' F' @ U' D' B' // EO (5/5)
L // DR-4C1E (1/6)
D' R2 B2 U' L U2 L // DR (7/13)
R2 U' B2 R2 U' // L3E (5/18)
@ - B2 D' F2 D B2 D' F2 D (8-2)

201 R' U' F B2 L2 R2 D R2 F2 D' B2 F2 D2 L B R D' L' U' B2 U B F' R' U' F R2 U' L' U R2 U' L D' B' U2 B2 L' U2 F' D F D2 B2 D R2 B2 D B2 D' B' D B'
27 moves
РЕШЕНИЕ ЗА 10 МИНУТ + 5 МИНУТ НА ОБЪЯСНЕНИЕ
@ U' D' B' U2 B2 // EO (5/5)
L' U2 F' D F // 2x2x2 (5/10)
D2 B2 D R2 // Ps F2L-1 (4/14)
B2 D // что-то похожее на 3ххх (2/16)
B2 D' B' D B' // L3C (5/21)
@ = R2 U' L' U R2 U' L U

200 R' U' F D' L2 D' B2 R2 D' L2 D L2 D' L' U F D' L' B2 L F2 R B R' U' F L2 D2 R F B D' L2 B' R2 D2 B' U2 L2 D' F2 U' B2 L2 U B2 D2 F2
22 moves
L2 D2 R // EO (3/3)
F B // 2e4c (2/5)
D' L2 B' R2 D2 B' // DR (6/11)
U2 L2 @ U' R2 // 2sq+2p (4/15)
D' B2 L2 U B2 D2 F2 // 3e (7/22)
@ -- D' F2 U' D R2 U (6-6/22)

Хорошее решение блокбилдингом, плохо что комм встроился с сокращением всего 1 хода.

L2 D2 R F2 D2 F U' F U' F L B' L' F2 L B L' U L2 D F U' F' (23)

L2 D2 R // EO (3/3)
F2 D2 F // Ps 2x2x3 (3/6)
(F U F') // +sq (3/9)
(D' L2) // F2L-1(-1c)+sq (2/11)
(U' @ F U F' U) // 3c (5/16)
@ -- F2 L B' L' F2 L B L' (8-1/23)

198 R' U' F D' F2 R2 D F2 U2 R2 D2 U' B2 F R F2 D' U2 R' U B R2 U2 F' R' U' F B2 L' F2 U2 R U2 B2 R L D2 R F2 R' D2 F2 U R' L D2 L2 F' U' D L2
24 moves
(L2 U D' F) // EO (4/4)
(L2 D2 R L' U) // DR (5/9)
(F2 D2 L D2 L' D2 R2 U2 F2 L' U2 F2 L B2) // EO (14/23)

B2 L' F2 U2 L F2 U2 R2 D2 🤩 L D2 L' D2 F2 U R' L D2 L2 F' U' D L2
🤩
R F2 R' L D2 L' (6-6)
Skeleton
B2 L' F2 U2 😍 L F2 U2 R2 D2 R F2 R' D2 F2 U R' L D2 L2 F' U' D L2
😍
R U2 B2 R' L U2 F2 L' (8-7)

198 R' U' F B2 L2 D R2 U' L2 D2 B2 L2 D2 F L B2 L D' L2 R2 F R B D' U' R' U' F L' F U D R' F U' D2 B' U' F2 L2 F2 U' R2 F' L2 F' R2 F' D2 R2 D2 B2
24 moves
L' F U D R' // ЕО (5/5)
F U' // DR-1e (2/7)
D2 B' F2 L2 F2 R2 F' L2 F' R2 F' D2 R2 D2 B2 // L5E (15/22)


L' F U D R' F U' D2 F2 B' 😮 L2 F2 R2 F' L2 F' R2 F' D2 R2 D2 B2
😮
F B' U2 F' B L2 (6-5)
Skeleton
L' F U D R' F U' D2 B2 😱 F' U2 F B R2 F' L2 F' R2 F' D2 R2 D2 B2
😱
B U' F2 L2 F2 U' F' B' U2 F (10-9)

196 R' U' F D U B2 F2 L2 D R2 B2 D' B F' U2 B' L B' U L2 D B2 R' U' F F2 D L F' U2 R2 U' F2 R2 F D' F2 D B U2 L2 F' U2 R2 D2 B2 R2
22 moves
F2 D L // EO (3/3)
F' U2 R2 // 1x2x2 (3/6)
(R2 B R2 B') // Ps 2x2x3 - 1e (4/10)
(D') // + 1 p. (1/11)
(F2 D F') // + 2 p. (3/14)
(R2 F2 U) // 2e2e (3/17)

Skeleton
F2 D L F' U2 R2 U' F2 R2 F D' F2 D B @ R2 B' R2
@ -- U2 L2 F' U2 R2 D2 B' R2 (8-3)

195 R' U' F U' F2 U2 F2 U F2 D L2 D' U' B' R B2 U' B2 L' R2 U' F R' U R' U' F D2 F U F' B' R2 F' U F' B2 U' D R L' U R2 F
17 moves
(F' R2 U' R L') // EO (5/5)
(D) // + 3 pairs (1/6)
(U) // + 1 pair (1/7)
(B' U' B L2) // Sq with saving pairs (4/11)
(F B) // (1х2х3)х2 (2/13)
(U' B' D2 y2) // 4 centers (3/16)

Skeleton D2 F U F' B' R2 F' U F @ U D' R L' U L2 B
@ -- F2 B2 U' D R2 L2 U' D y2 (8-7/17)

193 R' U' F U B2 U' F2 D' R2 U F2 R2 D2 L B L' B' F R2 U L R2 D' U' R' U' F R' B L U' R2 U D' R' D R L U' D' R' U D B2 U' D R L' F2
22 moves
R' B // EO
(F2 L') // Ps 2X2X2
U' // 2X2X2
(R' D2 R D U) // Ps F2L-1
R2 U L2 D' R' D R // L3E4C

R' B # U' R2 U L @ L D' R' D R U' D' R' D2 * R L F2
@ -- L' D' R' D L D' R D (8-7)
# -- L U' R2 U L' U' R2 U (8-8)
* -- D' U B2 U' D L2 (6-2)

192 R' U' F B2 D F2 U B2 L2 B2 L2 U L B' F R' B R' U' L' R' D B' R' U' F L' F R' B' U L' D' L' D' B U B2 R2 U B2 R2 D B2 D B2 U2
21 moves
L' F R' B' / EO
U L' D' L' D' B / DR
(U2 B2 D') 2X2X2
( B2 D' R2 B2) +SQ +Ps
(U' R2 B2 U')

191 R' U' F L2 U' L2 B2 D L2 D2 B2 R2 D L' D B2 L B L D' R B2 F' R' U' F F2 L2 U2 D' R2 B2 L F2 L' B2 R U' R F2 R U2 B2 F U F2 R2
21 moves
(R2 F2 U F') / EO
F2 L2 U2 D' // Ps 2X2X2
(B2) // 2X2X2
(U2 R' F2) // + Sq
R2 * L F2 L' R U' R // L3C
* -- B2 L F2 L' B2 L F2 L'

190 R' U' F D' F2 L2 U' B2 L2 B2 D2 B2 U' L' B R' B F' L' B2 D' B2 R U R' U' F U L2 D L2 D' R D' L U F2 L R2 B2 F' R B2 U D' R2 U' B
21 moves
(B' @ D R' F) // EO (4/4)
(B2 R2 L' F2 U' L' D R') // DR + Ps 2X2X3 (8/12)
(D L2 D' L2 U') // L3E (5/17)
Skel - U L2 D L2 D' R D' L U F2 L R2 B2 F' R D' @ B
@ -- D B2 U D' R2 U' (6-2/21)

189 R' U' F U' L2 D2 B2 R2 B2 U2 B2 U' L2 F U' R' D B' D2 U L R' B2 L2 R' U' F U2 L2 D' B' F' R' F D2 F2 D2 R2 F2 R2 B2 U' L' U L' B2 D2 U' L D'
23 moves
U2 L2 // SQ
D' B' F' R' F // EO +2P
(D L' U D2 B2 L U' L) // DR
D2 F2 D2 R2 F2 R2 B2 U'

189 R' U' F R2 U F2 D2 B2 D' R2 D' U2 L2 F L D' F2 U' R2 B' U' F2 R B' R' U' F F L2 F2 D B' F2 L' B L2 F' D F' D2 F B2 L' B' L' D' L F2 U L' U
24 moves
(U' L U' F2) // 2X2X2
(L' D L B L B2) // 2X2X3
(F' D2 F D') // +2P
F L2 F2 // +2P
D B' // 1X2X3+SQ
F2 L' B L2

189 R' U' F D' L2 D U F2 D' L2 U F2 U2 B' L' B2 F D' B' U' F2 L2 R D R' U' F R2 L2 D' R2 D' R2 D F2 U2 D B2 U D2 R2 D F2 L' U' D F2 U R2 L F' L
25 moves
(L' F) // EO
(L' R2 U' F2 U D' L) // DR
R2 L2 D' R2 D' R2 D F2 D' @ F2 U' R2 D F2 // 2E2E
@ -- U2 D2 B2 U2 D2 F2 (6-4)

188 R' U' F D B2 D' R2 B2 D' F2 R2 U' R' F2 R2 F L' B2 F U' L B U' R' U' F B2 U2 B' D' F2 U2 F2 L2 D' R D' R2 F2 U' R2 B2 U2 D' L2 R2 D' F2
22 moves
B2 U2 B' // EO (3/3)
D' F2 U2 F2 L2 D' R // DR (7/10)
(F2 D R2) // 2sq (3/13)
(L2) // + 2p (1/14)
(U' R2 F2 D @ F2 R2 D) // 3E (7/21)
@ -- U' R2 B2 D' U R2 F2 D (8-7/22)

184 R' U' F D' L2 R2 D R2 D F2 L2 U2 F2 R U R' B2 L2 F' U2 R D B D R' U' F D F' D2 B' D B' R' D R' D' L' B2 R' B2 D2 U' L F2 L' U
20 moves
D F' D2 B' D B' // EO + 3 p
R' D R' D' // подгоняем ЖС ребро
L' B2 R' // 1x2x3
D2 // 2x2x3
U' L F2 L' U // end

175 R' U' F R2 B2 F2 D2 R2 F2 U' R2 B2 R' F' D L R D' U' R D' L2 F' R' U' F U' B U B' F' U' L' U2 L F B2 U2 D' B2 R2 L' B D' L2
19 moves
(L2 D B' L) // начинаем решать ЕО - (L2 D B2 L) но замечаем более интересное начало.
(R2 B2 D) // 2x2x2 (3/7)
(U2 B2) // 2x2x3 (2/9)
U' B U B' // загоняем КСЖ пару (4/13)
F' U' // крутое "Литвинов" EO (2/15)
L' U2 L F // Finish (4/19)

174 R' U' F U' L2 B2 L2 F2 R2 D L2 D F L F R' B2 D B D' F R U R' U' F D2 U R' U' L2 U R L' D2 L U' L' F D' B D B' U2 R' U' R2 B
22 moves
Решение за 25 ходов:
(B' R2) // sq
(U R) // +sq
(U2 F') // 2x2x3 (6/6)
(B D' B' D') // +sq (4/10)
(L' D2) // L5C (2/12) после вставки комм.-25 х.

Решение за 22:
(B' R2) // sq
(U R) // +sq
(U2 F') // 2x2x3 (6/6)
После 2х2х3 расставляем ребра по местам немного по другому:
(F B D' B' D F' D2 @ L' D2) // L5C (9-2/13)
@ -- L U # L' D2 L U' L' D2
# -- U' L2 U R' U' L2 U R // (16-7/22)

173 R' U' F L2 D B2 D' U2 B2 F2 U' F2 U2 R D B F R D2 B L' U2 F' U' R' U' F B' L' B' R' F' R2 L2 B' U2 L B2 U2 R F' R' D2 U' B' D' F
20 moves
(F' D B U) // EO (4/4)
B' L' B' R' F' // ~ DR (5/9)
R2 L2 B' U2 // Ps 2x2x2 (4/13)
L B2 U2 // F2L-1 (3/16)
R F' R' D2 // end

170 R' U' F L2 F2 L2 D' L2 U' L2 R2 D B U' L' F U' R' D2 F2 L F U2 R' U' F R' F' L F B2 R F' R' B2 R L' F2 L2 F2 L U D2 F' D' B R' U2
22 moves
(U2 R B' D F D2 U') // 2X2X2+ EO (7/7)
(L') // + Sq (1/8)
(F2 L2 F')* // L6C (3/11)
* - R' F' L F R F' # L' F (8-1/18)
# - F R' B2 R F' R' B2 R (8-4/22)

169 R' U' F L2 U' L2 D2 F2 R2 B2 R2 D2 L U B' R2 D2 L2 D L B D' L U' R' U' F U2 L B L2 D2 F2 D' R F2 L2 R2 D2 L2 U B2 D L2 U D' L2
20 moves
U2 L B // EO (3/3)
L2 D2 F2 D' R // DR (5/8)
F2 L2 R2 D2 // 2x2x2 (4/12)
L2 U B2 U // 2x2x3 (4/16)
B2 @ L2 // L3E (2/18)
@ -- B2 U' D L2 U D' (6-4/20)

168 R' U' F L2 U' L2 D F2 U F2 U F2 U2 R' F U L2 R2 B F U2 B D' U2 R' U' F D2 F L' F' L R F L2 F L' B' L2 R2 B D2 F2 B' L B F L2 U' R2
23 moves
(R2 U) // EO бел-жел (2/2)
(L2 F' B' L' B F) // расставляем кр-ор ребра на кр-ор стороны (6/8)
(F D2 B' R2 L2 B) // переворачиваем кр-ор углы и замечаем блок 1х2х3 доделываем (6-1/13)
(L F' L2) // + 2х2х2 (3/16)
(F' R') // F2L-1 +Sq (2/18)
(L' F L F' D2) // просто повезло (5/23)

167 R' U' F D2 L2 D' F2 L2 U L2 B2 U2 L U R2 U F' U' B D F2 L B' R' U' F R' B U' B' U2 B' U F' B L' U2 R' D U' R2 D' B2 D' B2 R'
20 moves
R' B U' B' // 2X2X2 (4/4)
U2 B' U F' // + square (4/8)
B L' U2 // ~ Ps F2L-1 -1 edge (3/11)
R' D // +1X2X3 (2/13)
U' R2 // + square (2/15)
D' B2 D' B2 R' // end (5/20)

167 R' U' F B2 D2 R2 D2 L2 F2 U R2 D B2 L F' U R F U B' L D R2 U2 R' U' F R2 L' F U2 R' F2 R B2 R' F R B R' F R F L D L D B' D' L B D L2
26 moves
R2 // 2 pairs (1/1)
L' F U2 # F // 2X2X2 (4/5)
B' L D L2 B D // Ps F2L-1 (6/11)
D' B' L' D B' D' L B D L2 // L5C (10-5/16)
# B' R' @ F' R B R' F R
@ -- R B2 R' F2 R B2 R' F2 (16-6/26)

167 R' U' F U2 F2 U2 B2 R2 D' B2 U' L2 D L' F' R2 F' U2 R F' D U F R' U' F B2 D L' B' R' L2 F' R F L2 F' B R' F R D2 B D R' F' L' B D' F D B2
26 moves
(D' F' D B) // Sq (4/4)
(L F R) // 2X2X2 (3/7)
(D' B' D2 # L D' B2) // (6/13) L6C
SKEL -- B2 D L' @ D2 B D R' F' L' B' D' F D *
@ -- B' R' # F' R B R' F R
# -- L2 F' R F L2 F' R' F
* -- D' F' D B2 D' F D B2 (24-11/26)

166 R' U' F U2 F2 D U L2 B2 F2 U' B2 D' F' U2 R' F2 D' B' U' F' L' D2 U R' U' F F U L B' R B' U2 B2 U' F2 U' B2 D2 F2 B' D' R2 D L2 F L2
21 moves
FSDGFSGDFH
165 R' U' F U F2 R2 F2 D L2 U' F2 D2 B2 R' D L2 F' D' L2 R2 U' L2 D B2 R' U' F U F D' B2 L' D' B2 L2 U' B U F2 U' F2 B' L' U2 B2 L' B' L F' L' F2 B
25 moves
U F D' // 1X2X3 (3/3)
B2 L' @ B2 L // + square (4/7)
U2 B2 // 2X2X2 (2/9)
# F' L' F2 // L3E4C (3/12)

@ -- D' B2 L2 * F2 U' F2 L2 B2 (8-3/17)
* -- U' B U F2 U' B' U F2 (8-4/21)
# -- L' B' L F' L' B L F (8-4/25)

164 R' U' F L2 F2 L2 U F2 D2 L2 D2 U' L2 B' U L' R U2 F D U2 L' B R U' R' U' F F2 D F2 B2 D' B' D B' R D' R' F2 L F D' R' D F' L2 B R' D R
23 moves
F2 D // 2 пары (2/2)
(R' D' R) // 2X2X2 (2/5)
(B L2) // Ps 2X2X3 (2/7)
(F D' R D F') // к-б ребро на место + с-к-ж пара (5/12)
(L' F2 R D R' F2) // L3E3C (6/18)
(F2 B D' B D B2 F2) // (7-2/23)

163 R' U' F U' R2 D U2 F2 D2 F2 L2 F' L2 D' F' U' R D2 F' U' L' D R' U' F U L2 R2 F' L' F R2 F2 R2 F L2 F' R2 L' B' L F L' F D2 L2 B2 U2 D2 L' D' L'
27 moves
(L D L) // EO
(D2 U2 B2 L2 D2 B L2 U) L7C

163 R' U' F D' F2 R2 F2 L2 D' U2 B2 U' B U2 R' U' L' F L F2 R' B R' U' F D R' B D B2 R' B' R' B' L' B2 L' B' R B L B2 L D2 R2 B D2 R' B F2 R D R'
28 moves
(R D' R' F2) // 2X2X2
(B' R B) //2X2X3
(B' D2 B') // EO
(R2 D2 B2 R B2 D' B' R D') // L5C

163 R' U' F L2 F2 L2 R2 D L2 D' U' F2 R D' F2 D2 B D L' U' B F' R' U' F U' B R' B L' B F U' F2 U R F' L' U' B L' B' U' L2 U L2 B L2 B' L2 F
26 moves
U' B R' B L' B //2X2X2
F U' F2 U R //2X2X3

162 R' U' F D2 L2 F2 L2 B2 D2 L2 U2 B U' F2 L' F' D2 B' F U B L2 R' U' F D' B' R' L U L' R2 B U2 B2 L2 D' B' L2 D' F2 D U2 F2 R2 B F2 L2
23 moves
D' B' R' L U L' -- EO
R2 B U2 B2 L2 D' B' L2 D' F2 D -- DR
U2 F2 R2 B F2 L2

160 R' U' F D2 L2 D R2 F2 D F2 L2 D B2 R U L F D L' R F2 R' D B2 R' U' F L2 D2 B2 L B R D2 R' U2 L' D' R' U2 L2 B' U2 R2 D2 F' L' D' R' L D L' D
26 moves
L2 D2 B2 L B R D2 / 2 sq (7/7)
R' / + 2pair (1/8)
U2 / 2x2x2 (1/9)
L' D' L' / XX cross (3/12)
# R D' R' / + sq (3/15)
L D L' D / L3E (4/19)
# -- R2 U2 L2 B' U2 R2 D2 F' / (8-1/26)

159 R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F U' F U D' L U' L' U' D' F U F' D2 L D2 L F2 L' B2 L F2 D L U D' B U' F R' D'
30 moves
U'
(D R F' U B' D U' L' D' L' B2 D2 L' F') / L3E5C

159 R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F D L' F L F L' F R' U' R L B' U' D L' U' L D' L U L2 U2 L D L' U2 L2 U L' D' L2 B L2
33 moves
D L' F L F L' F / 2X2X2
R' U' R / Ps 2X2X3
L B' U' L' U' L2 U2 L B L2 / L5C

158 R' U' F D B2 R2 B2 U2 L2 U B2 F2 D2 R' U2 B2 R B2 R' B' L D R2 B' U2 R' U' F R B' L2 B R' B' L F2 D F L2 D F' B2 D' F D B2 D F' B' D' R' U2 F' D2
26 moves
(D2 F U2 R D B F) // Ps 2X2X3 (7/7)
B' F' // 2X2X3 (2/9)
F L' F2 D F // Ps F2L-1 (5-2/12)
L2 D F' D' F D2 // L4C (6/18)

@ B' L' F2 D F L2 D F' D' F # D2 F' B' D' R' U2 F' D2
@ - R B' L2 B R' B' L2 B
# - F' D B2 D' F D B2 D'

153 R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F F' R2 F' L' D B2 R B L2 F L' B' L F' L R B' D B R2 L
21 moves
F' R2 F' L' / Ps 2X2X3 (4/4)
(L )/СИНЕ-КРАСНО-БЕЛЫЙ БЛОК 1X2X3 (1/5)
(F' U' F) / СТАВИМ КРАСНО-БЕЛОЕ РЕБРО НА МЕСТО(3/8)
(B L' B )/почти все собралось, но как всегда противный паритет(3/11)
(D' )/решаем паритет и выходим на L3E4C
Insert at @1: B' R B L B' R' B L'
After the 1st insertion: F' R2 F' L' D B2 R B L [@2] B' R' F' U F L'
Insert at @2: L F L' B' L F' L' B
After the 2nd insertion: F' R2 F' L' D B2 R B L2 F L' B' L F' L' R' F' [@3] U F L'
Insert at @3: F R2 L2 B' D B R2 L2 F' U'
Fewest moves: 21. 17 moves cancelled

бонусом красивое решение без формулы алгоритмов за 24 хода.
F' R2 F' L' / Ps 2X2X3 (4/4)
(B' R2 B' ) 2X2X3 (3/7)
(D' R' D' R')/F2L-1(4/11)
(L D2 L' )/сине-бело-оранжевый квадрат , но выгнали зелено-оранжево-белую пару(3/14)
(F' R F R')/переворачиваем ее(4/18)
(D' F' D F ) / загоняем её (4/22)
(F' R F R' )/загоняем зелено-красно-белую пару и все собралось(4-2/24)

151 R' U' F B2 L2 D' R2 U' L2 F2 D2 L2 U2 L' D2 F L' U2 L B2 D2 U B' R' U' F B U' F' D2 B U B' D2 U' F U B U R' U2 R' U2 R2 B R U L2 B' F L' U
26 moves
(U' L F' B L2)/ 2X2X2 (5/5)
(U' R' B' R2 U2 R U2 R) / Ps 2x2x3 (8/13)
(U2 B' U B' )/ L5C (4/17)
B U' B [@1] U2 R' U2 R' U2 R2 B R U L2 B' F L' U
Insert at @1: F' U B' U' F U B U'
After the 1st insertion: B U' B F' U B' [@2] U' F U B U R' U2 R' U2 R2 B R U L2 B' F L' U
Insert at @2: B U' B' D2 B U B' D2
Fewest moves: 26. 7 moves cancelled

147 R' U' F R2 B2 F2 D L2 B2 L2 D' F2 D F L' U F R U' F U L B' U R' U' F U B2 R F R' B L' F L B' L' F L B2 L' F2 R B' L B' L' B2 U' R' U R
26 moves
U R F L' /2X2X2+SQ (4/4)
(R' U' R U B2 L B L' B ) / L7C / (9/13)
после вставки коммутаторов решение сократилось на 11 ходов

143 R' U' F R2 U R2 F2 U' R2 U L2 U2 F' U2 B' L B D' F' U2 R' B' D R' U' F D L F' L2 B D2 B' D2 L F' D2 B' U R2 F D B R' B' D' F U' F' R D
25 moves
(D') / 3 ПАРЫ
D F' D2 B' /2X2X2 (5/5)
(R' F U F2 U') / ~ F2L-1 (5/10)
F' U R2 U' R' / L3E 2C FLIP (5/15)
D [@1] F' D2 B' F' U R2 U' R' U F2 U' F' R D
Insert at @1: L F' L2 B D2 B' D2 L F' D2 F D2 F
After the 1st insertion: D L F' L2 B D2 B' D2 L F' D2 B' U R2 U' R' [@2] U F2 U' F' R D
Insert at @2: R U F D B R' B' D' F' U'
Fewest moves: 25. 13 moves cancelled

140 R' U' F U' L2 U R2 F2 D R2 F2 L' F2 R2 D U2 F' L' B' D B2 U2 R' U' F F R2 B2 U F U F2 R' F2 D F L2 U L2 D' L U' L' D2 U' L D L' U L D2 L
27 moves
F R2 B2 U F U F2 R' /2X2X2 (8/8)
F2D F L2 U L' U' / F2L-1 (7/15)
L' D L D' L / L4C (5/20)
F R2 B2 U F U F2 R' F2 D F L2 U L' [@1] U' L' D L D' L
Insert at @1: L' D' L U' L' D L U
After the 1st insertion: F R2 B2 U F U F2 R' F2 D F L2 U L2 D' L U' L' D2 L [@2] D' L
Insert at @2: L' U' L D L' U L D'

139 R' U' F U F2 D B2 U' R2 D2 B2 U' B2 F' L D2 F U' B L D F2 L' F2 U2 R' U' F F L D F2 D' F' R F' L' F' R' B U F2 R' U R' U' R' B' L B D L D' B
26 moves
B U F2 R' U R' U' R' /2X2 (8/8)
B' L B D L D' B / L3E4C (7/15)
[@1] B U F2 R' U R' U' R' B' L B D L D' B
Insert at @1: F L F' R F L' F' R'
After the 1st insertion: F L [@2] F' R F L' F' R' B U F2 R' U R' U' R' B' L B D L D' B
Insert at @2: B' D F2 D' F' B R F2 R' F
After the 2nd insertion: F L B' D F2 D' B [@3] F' R F' L' F' R' B U F2 R' U R' U' R' B' L B D L D' B
Insert at @3: B' D F2 D' B D F2 D'
Fewest moves: 26. 15 moves cancelled

135 R' U' F R2 D2 B2 D2 F2 R2 B2 D R2 U2 L F' D' L2 R D B2 L2 F' U' R U' R' U' F U F D' F' U' F' B' R' F U F' L' U2 R' D2 R U F B' D' L2 D B L' U L2
26 moves
F D' F2 B' R'/ 2X2X2 (2/5)
F U F' L' U' F L' U / F2L-1 (8/13)
L2 /L3E4C (1/14)
после вставки коммутаторов решение сократилось на 14 ходов (26-14/26)

134 R' U' F U2 F2 R2 B2 L2 U' L2 U2 B2 L B2 F R2 D' F D L' D F' L' U2 R' U' F L2 B' D' B R2 B' R2 L D B' U R' L U R2 B2 D L2 B2 R' L' B U2 D' B2 U' B' U L
29 moves
L2 B' D' B R2 B' R2//2X2X2 (7/7)
L B' U B' U' B' //2X2X3 (6/13)
U // F2L-1 (1/14)
L // L4E3C (1/15)
ПОСЛЕ ВСТАВКИ КОММУТАТОРОВ РЕШЕНИЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 12 ХОДОВ (26-12/29)

131 R' U' F B2 D L2 R2 U' L2 B2 U' B2 U2 L B R' D' B2 F' R F2 D B2 R' U' F F' L U' R U L' U2 L' U2 R' B L B' R2 L' D L D' R' D L' U2 L' D2 R F' B
27 moves
F // +ПАРА (1/1)
(B' F R' D) // Ps 2x2x2 (4/5)
(L2 U2) // + квадрат (2/7)
(L U' R' U L') // L3E5C (5/12)
после вставки коммутаторов сократилось 11 ходов (26-11/27)

129 R' U' F R2 D2 L2 D' B2 U' R2 F2 R2 U' R B' F2 U F U' F2 D R2 U2 R' U' F U2 F2 B L B' L' D2 B' L U' L' D L U L' B' L B L' R F' R' F D' R2 B2 F D'
28 moves
U2 F2 // Ps 2X2X2 (2/2)
(D F' B2 R2 D F' R F R') // PsF2L-1 (9/11)
(L B' L' B @ D' B D2 L B L' B') // L3C (11/22)
Skeleton:
U2 F2 B L B' L' D2 B' D @ B' L B L' R F' R' F D' R2 B2 F D'
@ -- D' L U' L' D L U L' (8-2/28)

128 R' U' F U2 F2 L2 U2 B2 U2 F2 U' R2 B2 L U R2 F D2 L' U R2 U' R' D' R' U' F R F' R' F D F D' F' L' D' L D L' D L D' R D2 R' D2 R F' R2 F2 D L F' U' L'
29 moves
(L U F L' D' F') // 2X2X2 (6/6)
(F' R2 F) Ps 2X2X3 (3-1/8)
(R' D2 R D2 R') // F2L-1 (5/13)
(D L' D' L D' L' D L) // F2L (8/21)
(F D F' D' F' R F R' ) // PLL скип (8/29)

128 R' U' F D' L2 F2 U' F2 D' L2 U2 B2 R' F L' B2 L' D U' R' D2 U2 R' U' F B2 U2 B' R L' U F2 U L U' R' U L2 U' R U F U' F2 L2 U' L2 D' L' U L D L2
28 moves
B2 U2 B' R // 2X2X2 (4/4)
L' U F2 // Ps 2x2x3 (3/7)
U L' * F U' F2 L2 // L3E5C (6/13)
U' L U # L' // L4C (4/17)
* -- L2 U' R' U L2 U' R U
# -- U' L D' L' U L D L'

128 R' U' F U' R2 B2 D2 R2 D2 R2 F2 D2 B D2 R B L R D2 B' R' F' U R' U' F R L' B2 D F R D2 F L2 F' L' D' R2 U' L U R2 D' B2 U' D L U L2 B2 L2 D
27 moves
R L' B2 D F R // 2х2х2 (6/6)
D2 F L2 F' L' D' @ L2 B2 // (8/14)
L2 D // L3e3c (2/16)
@ -- R2 U' L U R2 U' # L' U
# -- U D' B2 U' D L2

127 R' U' F D2 R2 B2 D2 R2 D L2 D F2 R2 F U' L U2 L D L2 B L D2 F' R' U' F U' B' U' D L U L' U D2 F' D' F B L B' R' B L' D2 B2 D R B D2
24 moves
* B' D' F' D' F // 2х2х2 + пара (5/5)
# R' B D2 B2 // + квадрат (4/9)
D B // Ps F2L-1 (2/11)
B' R B D2 // L3e3c (4-2/13)
* -- U' B' U' D L U L' U D' B
# -- B L B' R' B L' B' R

126 R' U' F L2 F2 D R2 F2 U' B2 D2 U' F2 R' F D2 L2 R2 B2 D' L D' F R' U' F B' U R U R' L D' L' R F L F' R' F' D' F L' D R D' L D R' U' F' U L2 F'
28 moves
B' U R U R' L // 2X2X2 (6/6)
(F L2 U' F U) // F2L-1 (5/11)
(D' @ F' D F2 L' F' # L D) // L4c (8/19)
# -- R F L F' R' F L' F'
@ -- L' D R D' L D R' D'

125 R' U' F D' L2 R2 D U2 R2 D' L2 R2 U2 F U B' D F' R' U F2 L2 F' R' U' R' U' F D' R' D R F D' F D R F R' F' D' F R D2 R' D F D' U B' R B' U F
26 moves
(F' U' B R' B U') // 2X2X2 (6/6)
(D F' D' R D2 R') // 2X2X3 (6/12)
(F' D F R F' R') // Ps F2L-1 (6/18)
(D') // Ps F2L (1/19)
(F' D F') // L3e4c (3/22)
(R' D' R D) // и всё собралось (4/26)

124 R' U' F U F2 U L2 R2 U2 B2 L2 D' U2 R D2 F' R' U' B' L' R' F L2 U2 R' U' F L2 D' R' F' B2 L' B R U2 L' U' R L2 U' L' R' F' R B2 R' F R B' L B' U L F U' F' U2
31 moves
L2 D' R' F' B2 L' B R U // 1X2X3 (9/9)
U L' U' R // Ps F2L-1 (4-1/12)
L2 U' L' @ B L B' U L F U' F' U2 // L3C (12/24)
@ -- R' F' R B2 R' F R B2

124 R' U' F L2 D' F2 U' L2 D' F2 D B2 R' B' D2 L D' L R2 U' F' R' U' F B D' B' D2 B U' B R' F' D' B D2 R' B2 U2 L' B' L F2 L' B2 D B' U2 F2
25 moves
@(F' B R B' U) // 2x2x2 (5/5)
(B' D2 B D) // 2x2x3 (4/9)
(B') // L4C3E (1/10)
@ -- F2 B D' B' U2 # B D B' U2 F2
# -- L F2 $ L' B' L F2 L' B
$ -- F2 L' U2 B2 D2 R' B2 U2

124 R' U' F B2 D2 F2 U L2 F2 D L2 D' U' L U' L2 B' R F D L D' B2 R' U' F U D' B' U R' U B' R B2 L' B2 L2 B' F L B L' F' B' R L' D L D' R2 B R B'
28 moves
U D' B' U R' U B' R // 2х2х2 (1/8)
B2 L' B2 L2 // 2х2х3 (4/12)
B' @ R' B R B' // L3с3е (5/17)
@ -- F L B L' F' L B' L' #
# -- L B L' B' R L' D L D' R'

123 R' U' F U R2 F2 U R2 F2 L2 R2 U B U' F2 D' L' D2 B D' F' D R' U' F F2 D R B R2 L' U' R U R' L F' R2 B' R L2 D L2 R' B' D2 L2 B L' B' L'
26 moves
F2 D R2 # F' L2 D L2 // 2 квадрата + пара (7/7)
R' // 2х2х2 (1/8)
B' D2 // F2L-1 (2/10)
L2 B L' B' L' // L3с3е (5/15)
# -- R' B R F' @ R' B' R F (8-3/20)
@ -- F R L' U' R U R' L F' R' (10-4/26)

122 R' U' F U2 L2 R2 D' R2 D2 F2 U L2 B D U2 L2 R' F2 U F2 U2 R U2 R' U' F F' D U2 F D2 F' U2 F D2 R' B R D' F2 B D2 F' L F' R' F L' D' F' D2 B'
26 moves
F' D # // подгоняем сине-белое ребро под сине-красно-белую пару, собрались еще 2 пары (2/2)
F // убираем пары, чтобы не разбить (1/3)
R' B R // загоняем сине-белое ребро на место (3/6)
D' F2 // + квадрат (2/8)
B D2 // + квадрат (2/10)
F2 // Ps F2L-1 (1/11)
R' // Ps F2L-1 + квадрат (1/12)
F @ D' F' D2 B' // L4C (5/17)

# - U2 F D2 F' U2 F D2 F' (8-2/23)
@ - F' R F L F' R' F L (8-5/26)

121 R' U' F B2 D F2 U2 B2 L2 U F2 L2 F2 L F' R2 B' L' U2 R B2 L' F' R' U' F R F' U' L B2 U' D F D' B' D F' D B U B' D R' F' R' F' U F B' R2 B R
27 moves
R F' U' L B # D' R' F' // 2X2X2 (8/8)
R' F' U F // 2X2X3 (4/12)
B' R2 B R // L5C (4/16)
# -- B U' B' @ D2 B U B' D2 (8-2/22)
@ -- B D F D' B' D F' D' (8-3/27)

120 R' U' F U' L2 B2 L2 R2 D B2 F2 D' F2 L' D' R B' F U' L' B R2 U L' R' U' F F2 R' B R F R' B' R2 D' L' D2 B' L D2 B U' B' D2 B U' B' D' B' D B' U' F' L F L'
30 moves
F' # R D' L' D2 2x2x2 (5/5)
B' L @ B U2 2x2x3 (4/9)
B' D' B' D Ps F2L-1 (4/13)
B' U' F' L F L' L5c (6/19)
# -- F' R' B R F R' B' R (8-2/25)
@ -- D2 B U' B' D2 B U B' (8-3/30)

120 R' U' F B2 D R2 U2 L2 U F2 L2 B2 D' F R2 B R B' U F' R' D B' D' R' U' F F' D B R2 F2 U L2 F2 R2 F D B D2 R' U' R B2 F U R L' U L R2 B' R B U' R
29 moves
# D' R' U' R B2 // 2х2х2 (5/5)
F U R L' U L // 2х2х3 (6/11)
R2 B' R B // Ps F2L-1 (4/15)
U' R // L3e3c (2/17)
# -- F' D B' D' @ F D B D' // (8-1/24)
@ -- D B2 R2 F2 U L2 F2 R2 // (8-3/29)

120 R' U' F D2 F2 D B2 L2 B2 L2 U' F2 D' B' U R U2 F U F' R U2 B R' U' F B' U' B' R' B F' R' L F U2 D F' B R' B F' L2 F R F' L2 F2 B' D B2 D
26 moves
B' U' B' R' B F' R' L F U2 # // 2X2X3 (10/10)
B D2 B2 D // L3E3C (4/14)
# -- D F' B R' B R @ F B' D' B' // (10-3/21)
@ -- R' F' L2 F R F' L2 F // (8-3/26)

119 R' U' F B2 R2 D U2 B2 D L2 R2 D2 U' L R D' B L' R' D B L' U2 R' U' F L U2 L F U L' B2 R' B' R F2 R' B R2 U2 R' F U' B' U F2 U2 B2 U F2 U' B2 U F B
30 moves
L U2 L F U L' B2 // 2X2X2 (7/7)
F2 // Ps 2X2X3 (1/8)
R U2 R' F' U' F' // L6C (6/14)
три коммутатора встроились с сокращением всего 8 ходов
расшифровывать не буду (24-8/30)

118 R' U' F U2 R2 D' F2 U' L2 D F2 D R2 F' D' U B2 D F' L' B U L U' R' U' F R F2 U' F' D F U F' B D' F' D B' R2 F R' D2 R F2 R2 F U' F' U' F2 R F' R' U' R'
30 moves
R @ D R2 F R' D2 // 2х2х2 (6/6)
R F2 R2 F // Ps F2L-1 (4/10)
U' F' U' F2 R F' R' U' R' // L5C (9/19)
@ - F D # B D' F' D B' D' // (8-2/25)
# - D' F U' F' D F U F' // (8-3/30)

117 R' U' F R2 D R2 U2 R2 B2 L2 U L2 R2 B' F' D' R' B2 L2 B2 L2 D' L F' R' U' F L2 B' U B D2 B' U2 B D2 U2 B' U2 B U R U2 R' U F' U F U2 L' U' L' D2 L2 F2 L2 F2
30 moves
(F2 L2 F2 L2 D2) // 2X2X2 /(5/5)
(L U L) Ps F2L-1
L2 B' U' B #
U2 B' U2 B U R U2 R' U F' U F U2 // L3C

116 R' U' F L2 R2 U R2 U R2 D' R2 D2 B2 R' U2 F' L D' B L F' L' B2 R' U2 R' U' F R2 B2 F D R' U2 B2 D' B' D2 R F2 R' D L' R U' F' U F' L F R' L2 U'
25 moves
R2 B2 F D R' U2 B2 D' B' // Ps F2L-1 (9/9)
(U L2) // F2L-1 (2/11)
(# F' L F R U' F U R' D2) // (9/20)
# - R F' L' F R' F' L F // ( 8-3/25)

115 R' U' F U B2 D' B2 R2 F2 R2 D R2 D' L' B U' B' R' F' L' D' L D' F' R' U' F B' L2 U R U' L U' R' D R U2 R' U' F' L' B' R2 B2 D' R D R' U R U R' U'
27 moves
B' L' # D F' L' // 2X2X2 (5/5)
B' R2 B2 D' R D R' // F2L-1 минус один угол (7/12)
U R U R' U' // L5C (5/17)
# L' U R U' L U @ R' U' // (8-1/24)
@ U2 R' D R U2 R' D' R // (8-5/27)

115 R' U' F U R2 D L2 U' L2 B2 L2 R2 D' F R D R F' L D2 B' U F' R2 U R' U' F L' B' D R U R' D' R U2 L' U R U' L R' U' B L2 U D' B D U' F' L F U L U2
29 moves
L' B' # R2 U' @ R' // 2X2X2 (5/5)
U' B L2 U // 3X3X3 (4/9)
D' B D // Ps F2L-1 (3/12)
U' F' L F U L U2 // L4C (7/19)
# D R U R' D' R U' R' // (8-1/26)
@ U R' U' L' U R U' L (8-5/29)

115 R' U' F D L2 D B2 L2 B2 D' U' R2 D R' D B F U2 F2 D R2 U B' L' R' U' F L U' L' U' B' L' B L2 B' U B U' L2 B R' B' L B2 L2 B' R B L2 B2 D' B D2 B'
28 moves
L U' L' U' // 2x2x2 (4/4)
B' L' B L // 2X2X3 (4/8)
L B' U B U' L' // F2L-1 (6-1/13)
# D' B F2 B' //L5C (4/17)
# L' B R' B' L B R @ B' // (8-1/24)
@ R' B L2 B' R B L2 B' // (8-4/28)

114 R' U' F L2 U2 L2 F2 U' B2 U B2 L2 U B' D' R' U2 L2 U' R' U2 R' U' F B2 R2 D L' F' U R U B' R2 B2 R U R2 U' R U R2 U' R' F' R B' R' F R' B2
27 moves
B2 R2 D L' F' // 2x2x2 + 2 пары (5/5)
U R U // 2x2x3 (3/8)
B' R2 B2 // Ps F2L-1 (3/11)
(B2 R2 # B U R2 U' R' U R2 U' R') // L3C (11/22)
# B R' F' R B' R' F R // (8-3/27)

113 R' U' F B2 D U L2 B2 D' F2 L2 F2 D R' B' F2 U F' R B' D' B' L2 R' U' F L B R' B R2 B' L' B R' B L B2 L2 D L' U2 L D' L' U2 R' U L2 U2 F D F
27 moves
(F' D' F') // Ps 2X2X2 (3/3)
(U2 L2 U' R L2) // 2X2X3 (5/8)
(L B2 L' B' R' B' R) // F2L-1 (7-1/14)
(L B' L') // L4C (3/17)
Записываем скелет меняя местами R-L
L B R' L' # B R B L B2 L @ R' U L2 U2 F D F
# L B R2 B' L' B R2 B' // (8-5/20)
@ L D L' U2 L D' L' U2 // (8-1/27)

112 R' U' F U' L2 F2 U L2 D' L2 U2 B2 U' L' B2 F' U' F2 U2 F2 L R' B F2 R' U' F R2 F2 L' U2 R D' R' U' R U2 R' D2 R' U R D R' U' R2 D' F L D2 L' B
25 moves
R2 F2 L' U # R U2 // Ps 2X2X3 (6/6)
(B') // Ps F2L-1 без 1 угла (1/7)
расставляем по местам ребра:
(L D2 L' F' D R' @ D R D) // L6C (9/16)
# - U R D' R' U' R D R' // (8-5/19)
@ - D' R' U R D R' U' R // (8-2/25)

110 R' U' F U2 B2 D B2 U2 L2 D' B2 R2 B L2 F2 U2 L' B' L' B U' F' R' U' F U' L2 D2 B' L B F2 D' F2 R2 D' F D F R F' R' U R' D' R U' D L2 D' R' D L2
28 moves
U' L2 D2 B' L B // 2X2X2 (6/6)
F2 D' F2 R2 D' F D // F2L-1 (7/13)
F R F' R2 # // L6C (4/17)

# R U R' D' R U' R' D @ // (8-1/24)
@ D' R D L2 D' R' D L2 // (8-4/28)
решение за 10 минут, коммутаторы не встраивала, они сами собой в конце сократились на 5 ходов.

109 R' U' F U F2 U2 B2 R2 B2 F2 U' R2 D2 B U2 L' B F' U' L D B2 F L2 U' R' U' F F U2 R2 D2 F R' F2 L2 U2 L' D' L U L' D2 L U L' D' R D2 B2 D2 B D' B2 D2 B D
29 moves
F U2 R2 D2 F R' F2 L# // 2*2*2 (8/8)
R // 2*2*3 (1/9)
D2 B2 D2 B D' B' // F2L-1 (6/15)
B' D2 B D // L5C (4-1/18)
# - L U' L' @ D L U L' D'
@ - L U' L' D' L U L' D

108 R' U' F B2 R2 U' R2 B2 D' B2 U2 L2 F L' B D F2 U2 B' F' L' B2 U2 R' U' F B' D2 B D2 B2 L U B D B' U' B D2 B' D' F' L B2 L' F D2 F D' L' R
25 moves
Все решение с конца:
R' L D F' // 2x2x2 (4/4)
D2 @ L B2 L' D B // Ps 2x2x3 (6/10)
D B' # L' B2 // F2L-1 (4/14)
D2 B' D2 B // L4C (4/18)
@ L B2 L' F' L B2 L' F
# U B D B' U' B D' B'

105 R' U' F L2 B2 D' L2 F2 D2 L2 D F2 D' B' R2 D F2 R B' D R U R' U' F D' R' U2 B' L' U2 B' R F' U' F' L' F R2 F' L2 B2 L' F' L B2 L' D R2 D' R2 F' R'
28 moves
D' R' U2 B' L' U2 B' // 2x2x2 (7/7)
R F' U' // 2x2x3 (3/10)
# R2 F // F2L-1 (2/12)
F @ D R2 D' R2 F' R' // L4C (7-1/18)
# F' L' F R2 F' L F R2 // (8-3/23)
@ F L B2 L' F' L B2 L' // (8-3/28)

104 R' U' F R2 F2 U L2 F2 U R2 B2 D2 L B2 U' F' D R U2 B' D' L' U' R' U' F L2 B2 R2 F' B2 D B' D' R' U2 F2 B D2 B' U F L2 F' U' R F' R' F
23 moves
L2 B2 R2 F' // квадрат (4/4)
B2 D B' D' // второй квадрат (4/8)
R' U2 @ // 2X2X2 (2/10)
F2 R F' R' // Ps F2L-1 (4/14)
F // L3E3C (1/15)
@ F2 B D2 B' U B D2 B' # U' F2 // (10-2/23)
# B D2 B' F L2 F' // (6-6/23)

103 R' U' F L2 R2 D L2 U F2 D F2 L2 D B U' L' U' B2 L' F2 R2 D2 B' R' U' F U2 B D B' U2 B D' F U L' D2 L2 B D' R' L F' L' B2 L2 F L'
22 moves
@ F B U // 1x2x2 (квадрат) (3/3)
L' D2 L2 B D' // +2 квадрата (5/8)
R' // Ps F2L-1 (1/9)
B2 L // L3E5C (2/11)
F' # L F L' // L5C (4/15)
@ U2 B D B' U2 B D' B // (8-2/21)
# F L' B2 L F' L' B2 L // (8-7/22)

102 R' U' F L2 D2 R2 U L2 R2 D R2 U' B D' F' L' D U' B R' B2 U' L' R' U' F D B R U2 B U' B' U B L B2 D' B2 D B' R D L' D' L F' R' B' R F R'
26 moves
D B R // 2X2X2 (3/3)
U2 B U' B' U // 2X2X3 (5/8)
B L // F2L-1 (2/10)
B2 D' B2 D B' @ D L' D' L B' # // L4C (10/20)
@ R D L' D' R' D L D' // (8-6/22)
# B R F' R' B' R F R' //(8-4/26)

102 R' U' F D' B2 D' R2 F2 U' L2 B2 U R2 F R2 F' D R' F2 R D2 L B R' U' F F U B2 U' D2 F' D B2 D' F D2 L B L' B R D2 R2 B' L B R' D R D B2
26 moves
F - пара
(B2D' R' D') // ~2X2X2 (5/5)
(R B' L' B R2 D2 R') // 2X2X3 (7/12)
(B' L B' L' D' # B2 D U B2 U') // L3C (10/22)
# B2 D' F' D B2 D' F D // (8-4/26)

102 R' U' F R2 F2 U' F2 D2 F2 R2 B2 U F2 R D' U B U B2 L D2 L2 D F' R' U' F R D R2 D' R' D' R2 D' B U R U' B' U' L' F L B L' F R B L' B' R' B L' R
28 moves
(L2 R' # F2 B' L B' * U) // 2X2X3 (7/7)
(B U R' U' B' D R2 D) // F2L-1 (8/15)
(R D R2 D' R') // L4C (5/20)
* L' F L B L' F' L B' // (8-5/25)
# B' R B L' B' R' B L // (8-3/28)

100 R' U' F R2 U F2 D F2 D' B2 U L2 F2 L' R U F L U2 F' R2 B' L R' U' F L2 R B' R' B R B R B R' B R F' U F U' F' U2 F B' R B D2 L D' U R2 U' B U
30 moves
L2 R2 B2 // квадрат+ две пары (3/3)
(U' B' D B2 L' D2) // 2X2X2 // (6/9)
(B' R' B F' U2 F) // Ps F2L-1 // (6/15)
(U F' U' F R') // 2E FLIP // (5/20)
скелет L2 R2 B2 * R F' U F U' F' U2 F B' R B D2 L B2 # D' B U
# B2 D' U R2 U D // срываем ребра со своих мест // (6-4/22)
* B2 R' B' R' B R B R B R' B // расставляем ребра по своим местам // (11-3/30)

99 R' U' F U B2 F2 D' F2 U' F2 U2 F2 D2 F' R' B' L2 B' D2 U B U R' U2 R' U' F R D2 B2 D' F2 L U B D' B' U' B D R2 D2 F' L D' B F' D' F' D B' F L' D R'
28 moves
R D2 B2 D' F2 L B # // 2X2X2 // (7/7)
R2 // Ps 2x2x3 // (1/8)
D2 F' L D' L' // Ps 2FL-1 // (5/13)
F' @ D R' // L3E3C // (3/16)
# B' U B D' B' U' B D // (8-2/22)
@ F L B F' D' F' D B' F L' // (10-4/28)

96 R' U' F U' B2 D' B2 R2 U B2 D' R2 U2 L B U' F2 D2 B R B2 U2 B' F2 R' U' F B' L' B' R' L B2 R B' R' B F2 U F U' F2 R' D R D' R' B U' L2 D L2 B2 U R2 D' R2 D B
32 moves
B' L' B' R' L B2 2x2x2 (6/6)
R B' R' B 2x2x3 (4/10)
F2 U F U' F2 // F2L-1 // (5/15)
R' D R D' R' B' // L2E2C // (6/21)
B2 U' L2 D L2 B2 U R2 D' R2 D // 11х т-шка
B // (11/32)

95 R' U' F R2 U' B2 R2 F2 R2 F2 U2 F2 D R F L' F2 D' R2 U2 L' U L U2 R' U' F D2 U L U2 L' B' U2 B F' L' F U' F' L U' D F2 R L' U' F D2 F' U F D2 B'
27 moves
D2 // + еще две пары (1/1)
(B F' L R' F2 D') // 2x2x3 (6/7)
(U L' F) // + квадрат (3/10)
(U F' L F) // F2L-1 (4/14)
(B' U2 B L U2 L' U')// L3C (7/21)
скелет:
D2 U L U2 L' B' U2 B F' L' F U' F' L U' D F2 R L' # F B'
# U' F D2 F' U F D2 F' // (8-2/27)

94 R' U' F D2 L2 D2 U B2 R2 B2 R2 D F2 L' U L' R2 D R2 U2 B' D F R' U' F B D2 B2 L U2 D2 F' R' D' R D2 L D F L F' L' D2 B D F' D' B' D' F
25 moves
B D2 B2 L U2 // 2x2x2 (5/5)
D2 F' R' D' R // 2x2x3 (5/10)
(F' D2 F) // Ps - F2L (3/13)
(D L F L' F' D' L' D2) // L3C (8/21)
скелет - B D2 B2 L U2 D2 F' R' D' R D2 L D F L F' L' D' F' * D2 F
* - F D' B D F' D' B' D // (8-4/25)

93 R' U' F R2 U2 R2 F2 L2 R2 U' F2 D2 R B' U' F' L U2 R2 B' F U R' U' F U' F2 L' D B2 D R2 B D2 R B' D' B F' D' R' U' R D R' U F R' F' R F R'
27 moves
U' F2 L' // (2x2x2 (3/3)
D B2 D R2 B / 2x2x3 (5/8)
D2 R B' D' B F' R' * F R' F' R F R' // L3C
* R D' R' U' R D R' U

93 R' U' F L2 U F2 D' R2 B2 U2 B2 U' B2 R B R B2 F2 L U F' L D R U2 R' U' F B R' D B' D B F U' R U2 F' R' U' R' U' R B F' U2 F U2 B D2 B' U B D2 B2 U2
29 moves
B R' D B' D B // 2x2x2 (6/6)
F U' R U2 F' // 2x2x3 (5/11)
R' - пара (1/12)
(U2 B U F' U2 F B' R' U R U) // L3C (11/23)
скелет B R' D B' D B F U' R U2 F' R' U' R' U' R B F' U2 F U' * B' U2
* U' B D2 B' U B D2 B' // (8-2/29)

93 R' U' F L2 D' R2 F2 U2 B2 U' L2 D B2 R' F L2 U2 F' U' B F D R' U' F L' F' D B R F' U' F' L B2 L' F L B2 L B2 R D2 L' D2 B2 R' U2 L U2 B' L B' L U'
30 moves
1. B R' D B' D B
92 R' U' F L2 F2 U B2 L2 U R2 B2 U2 R F L' U B L2 D' R2 B U R' U' F R' B2 D2 F D B' D' F' D2 L2 D R2 D' L D R2 D' F D R2 F2 R' F' U F2 U' F D2
28 moves
R' B2 D' # B' D L' // 2x2x2 (6/6)
@ F D R * D2 // L3E5C (4/10)
* R F2 R' F' U F2 U' F // L5C (7/17)
# D' F D B' D' F' D B // (8-4/21)
@ L' D R2 D' L D R2 D' // (8-1/28)

91 R' U' F D' U' B2 U F2 R2 D' B2 L2 F2 R' D L' D' B' L2 R' D2 R' B' F2 R' U' F B2 R D' R2 F U R F2 L2 B' D' B D B' U B D2 B' U' D' L D2 L2 D' L' D L'
27 moves
B2 R D' R2 F U R F2 // 2x2x2 (8/8)
L2 B' // 2x2x3 (2/10)
D' B D' * B' // Ps F2L-1 (4/14)
D' L D2 L2 D' L' D L' // L3C (8/22)
* D2 B' U B D2 B' U' B (8-3=5)

87 R' U' F D' L2 D F2 D2 R2 U2 L2 B2 L2 R B D L U2 F2 R2 D2 U F' R' U' F R U' B' L U' L F' R' B2 R' U' F' L F L2 U2 B' R' B L' B' R B L2 U' F U2 F' U'
29 moves
R U' B' L U' L F' R' B2 - 2x2x2 (9/9)
R' - F2L-1 (1/10)
U' F' L F L2 U2 * L U' F U2 F' U' L3C - (12/22)
*B' R' B L' B' R B L

84 R' U' F U' F2 L2 B2 U2 B2 D2 U' R2 D' R' U' B' L2 F R F D' L' R' U' R' U' F L F' U2 R' F D B L2 B' R B L2 B' U2 R' F U F' R2 F' L R B2 R' F2 R B2 R' L' U' F U F
33 moves
L F' U2 R' F D // 2*2*2 (6/6)
@ R U2 R' F U F' R2 // F2L-1 (7/13)
F' L F2 # L' U' F U F // L5C (8/21)
@ B L2 B' R B L2 B' R' // (8-2)
# F2 R B2 R' F2 R B2 R' // (8-2)

78 R' U' F R2 D' U2 L2 B2 U F2 U' L2 B F D F2 R B U L2 D2 B R' U' F F2 B D L2 D' R2 L2 D2 L B2 R U' B2 U R' B2 D L' D' U' R D R' U R L B' D
28 moves
F2 B D L2 D' R2 L2 D2 L // 2*2*3 (9/9)
B2 R U' B2 U // F2L-1 (5/14)
R' B2 R @ D B' D // L4C (6/20)
@ - R' D L' D' R # D L D' // (8-4) // (4/24)
# - R' U' R D R' U R D' // (8-4) // (4/28)

75 R' U' F U B2 D F2 D R2 D' F2 D L D' R' B' U2 R2 B2 U F L R' U' F U2 L' D2 F2 U' F L2 R2 B R2 D B' D R D2 R' B' F L' F' R F L F' D'
25 moves
U2 L' D2 F2 U' F L2 // 2*2*2 (7/7)
R2 B R2 // 2*2*3 (3/10)
D B' D R D2 R' B' * R D' // L3C (9/19)
* F L' F' R F L F' R' // (8-2) // (6/25)

74 R' U' F U' R2 D' R2 B2 D' L2 U' F2 L2 F' L' D' U2 R2 B F' D' B R2 U' R' U' F R2 F R' F2 R' U B2 R' B' R B2 U2 F' L' F' L' D' L' D L' D' B' D F D' B D L2
28 moves
R2 F R' // квадрат (3/3)
F2 R' // 2-й квадрат (2/5)
U // 3-й квадрат (1/6)
B2 R' B' R B2 // 2*2*2 (5/11)
U2 // 2*2*3 (5/12)
F' // F2L-1 (1/13)
L' F' L' D' L' D L' F * L2 // L3C (9/22)
* F' D' B' D F D' B D - комм. с сокращением двух ходов

73 R' U' F D2 B2 U2 R2 D2 R2 B2 U' L2 U2 L' D U' L2 U' B U B2 U2 R' U' F B2 D' F B2 U2 L' D B R' Fw' F R B2 R' Fw F' B' D' B' D2 U' L U R2 U' L' U B R B2 D B D' B' D2
35 moves
B2 D' F B2 U2 L' (6) - 2x2x2
D B' R' B' D' B' D2 (7/13) - псевдо F2L-1
дальше не успеваю