• FMC
 • Results
 • Links
 • Results of contest #153 (Apr 19, 2019)

  Scramble

  • R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F
  1 Svetlana Skachkova 21 1. R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F
  F' R2 F' L' D B2 R B L2 F L' B' L F' L R B' D B R2 L (21)
  F' R2 F' L' / Ps 2X2X3 (4/4)
  (L )/СИНЕ-КРАСНО-БЕЛЫЙ БЛОК 1X2X3 (1/5)
  (F' U' F) / СТАВИМ КРАСНО-БЕЛОЕ РЕБРО НА МЕСТО(3/8)
  (B L' B )/почти все собралось, но как всегда противный паритет(3/11)
  (D' )/решаем паритет и выходим на L3E4C
  Insert at @1: B' R B L B' R' B L'
  After the 1st insertion: F' R2 F' L' D B2 R B L [@2] B' R' F' U F L'
  Insert at @2: L F L' B' L F' L' B
  After the 2nd insertion: F' R2 F' L' D B2 R B L2 F L' B' L F' L' R' F' [@3] U F L'
  Insert at @3: F R2 L2 B' D B R2 L2 F' U'
  Fewest moves: 21. 17 moves cancelled

  бонусом красивое решение без формулы алгоритмов за 24 хода.
  F' R2 F' L' / Ps 2X2X3 (4/4)
  (B' R2 B' ) 2X2X3 (3/7)
  (D' R' D' R')/F2L-1(4/11)
  (L D2 L' )/сине-бело-оранжевый квадрат , но выгнали зелено-оранжево-белую пару(3/14)
  (F' R F R')/переворачиваем ее(4/18)
  (D' F' D F ) / загоняем её (4/22)
  (F' R F R' )/загоняем зелено-красно-белую пару и все собралось(4-2/24)
  2 Kirill Litvinov 23 1. R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F
  F2 L2 D2 F' L B2 R' L2 F L' U R2 L F' R' F' R' F2 R2 F L' U L' (23)
  F2 L2 D2 F' //1x2x3 with saved pair
  L B2 R' //square
  L2 F //line on green
  (L U' L) L' U L //2-gen reduction
  x' z2 L2 U' L' U' L' U2 L2 U //finish
  3 Korakot Inkaew (กรกฎ อิ่นแก้ว) 25 1. R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F
  F2 B U B U R B L2 D F' U' R' D2 R U R' D2 F D2 R' D B R2 B' L (25)
  (L') //premove (1/1)
  F2 B U B U R B L2 //2x2x3 (8/9)
  D F' R' * F D2 R' D B R2 B' //F2L (10/19)

  * = R U' R' D2 R U R' D2 //(8-2/25)
  3 Sebastiano Tronto 25 1. R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F
  F' R2 F' L' B R' B' R D2 R' F' R B' R' F B R2 B' R2 D' R D2 B D' B2 (25)
  F' R2 F' L' (B2) //223 (5/5)
  B R' B' R D2 //F2L-1 + pair ready (5/10)
  (D B' D' B) //F2L-1 (4/14)
  (B' D' R' D R B) //OLL (6-3/17)
  (B' R B R2 B' F' R B R' F R) //PLL - I'm so good at CFOP! (11-3/25)
  5 KitClement 26 1. R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F
  F2 B2 U2 B' D B U' B' D' U' B' L' D' L F2 L' B2 L F2 L2 F2 R' F L2 U L' (26)
  F2 //square
  (L U' L2) //2 squares
  (F' R F2) //222
  (L B2 D L) //F2L-1.5
  B U B' U' B2 //good 6c

  F2 B2 U (1) B' U' B' L' D' B2 (2) L' F2 R' F L2 U L'
  1: U B' D B U' B' D' B
  2: B2 L F2 L' B2 L F2 L'
  5 holyrubik 26 1. R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F
  F' R2 F' L' D R' D' R B R2 B' R D2 R2 D B' D' B R' B R2 B' R' B R' B (26)
  F' R2 F' L' //2x2x2 [4/4]
  convert 2x2x2 block to a premoves
  L F R2 F //2x2x2 [4/4]
  B2 [2x2x3]
  back to normal
  B2 [1/1] //premove
  F' R2 F' L' [4/4]
  D R' D' R B R2 B' R D2 R2 D B' D' B //F2L [14/18]
  R' B R2 B' R' B R' B' //Skip PLL [8/26]
  B2 //Premove [1/27]
  Cancel move : 27 - 1 = 26
  7 Laurent Reynaud 28 1. R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F
  F2 L2 F' R' L' F2 R' F' L2 B D' R' L2 D R D' L2 D2 B' D' R D B' D' B2 R2 B R' (28)
  F2 L2 F' // 3x2x1 (3/3)
  R' L' F2 R' F' L2 // 3x2x2 (6/9)
  (R B2) // F2L-1 (2/11)
  (B R2 B2 D B D' R') // EO (7/18)
  (D B D' R' D' R D B') // AB3C (8-1/25)
  Skeleton = F2 L2 F' R' L' F2 R' F' L2 B D' R' D R (*) D B' D' R D B' D' B2 R2 B'
  3C cycle in (*) : R' D' L2 D R D' L2 D (8-3/28)
  7 Konstantin Solovev (Константин Соловьёв) 28 1. R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F
  F2 U2 B U2 L2 F' B R' U' F B' R2 F' B U' F B' R D' R' D R D' R2 D R L B2 (28)
  F2 U2 B
  (B2 L')
  U2 L2 F' B R' @ F B'
  (R' D' R2 D R' D' R D R') // L3E - 21
  @ - U' F B' R2 F' B' U' // 21+7 = 8
  7 Valeriy Sluchek 28 1. R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F
  F' R2 F' L' D2 F D F2 R F R' D2 B R2 B' D B R2 B2 L D2 B' U' B D2 B' U L' (28)
  sol F' R2 F' L'
  inv L B L' B2 R2 B' D' B R2 B' D2 // R F' R' F2 D' F' D2

  L3C

  F' R2 F' L' D2 F D F2 R F R' D2 B R2 B' D B R2 B2 L B' * L'
  *: B D2 B' U' B D2 B' U
  10 Samuel Knoll 31 1. R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F
  F2 B U2 B L' U' B2 U D' R D R B' F' R B' R' F R2 B R' U R2 U' R' L' D L D' R2 D (31)
  F2 B U2 B L'//222
  U' B2 U
  D' R D R B'
  R B' R B R' U R2 U' R
  (L' D L)//25 to 4c

  Cancelled 10
  11 Vladimir Okenchits 33 1. R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F
  F2 L2 F' L' R' F2 R' F' L2 D' R D B R2 B' D R B R' B' D' U' R D' R2 U R' U' R2 U D B2 R' (33)
  sol: F2 L2 F' // 123
  L' R' F2 R' F' L2 // 322
  inv: R B2 // F2L-1
  sol: D' R D B R2 B' // F2L
  D R B R' B' D' // OLL
  U' R D' R2 U R' U' R2 U D // PLL