• FMC
 • Results
 • Links
 • holyrubik

  Best result: 22
  Mean: 28.99 (σ=2.93)
  Score (total): 9
  Best МО3: 23.67
  Last МО3: 28.00
  Solves total: 77

  Submitted solves

  362 30 R' U' F L2 B2 D' F2 U B2 D B2 U' F2 L D B R' D' R2 B' R2 D U' R' U' F L2 R2 U2 B' L' U' R' F L2 R F' U2 L U2 L2 U' L2 U' L2 U2 L B' U' B U2 L2 U L' U' L' (30) L2 R2 U2 B' //222
  L' U' R' F L2 R F' //223
  (L U L U' L2) //F2L-I
  (U2 B' U B) //F2L
  (L' U2 L2 U L2 U L2 U2 L' U2) //Skip PLL
  359 29 R' U' F R2 D L2 D2 R2 B2 D R U' L R2 F U2 B2 L' D' F' R' U' F R' F L D R B' U' R D U2 B U L U' L' B U' B U B U' B U B' R B' R' B' F2 (29) (F2) //premove
  R' F L D R B' U' R D //2x2x3
  U2 B U L U' L' //F2L-I
  B U' B U B U' B U B' R B' R' B' //1LLL
  343 25 R' U' F B2 F2 U B2 L2 F2 L2 D2 F2 D' L F2 L2 R B F D R2 U B D R' U' F U' L F2 D R D R2 D2 R U R' D R U' R2 F' D2 U B L2 R' B U L2 F' (25) (F L2 U' B' R L2 B' U' D2 F) //EO + 2x2x3 + 1x2x2 [10/10]
  U' L F2 //F2L-I [3/13]
  D R D R2 D' //F2L [5/18]
  D' R U R' D R U' R2 //L3C [8-1/25]
  341 30 R' U' F U' F2 U' L2 U' B2 F2 L2 D2 F2 L D2 R' F L2 F2 D2 F L D2 R' U' F L U' B R' D F2 B2 R' B2 F U F' D F U' L F L' F2 L F L F' L' F' L F L' F L' (30) D' B2 R B2 F2 D' R B' U L' //F2L-I premoves [10/10]
  (L F' L F' L' F L F L' F' L' F2 L F' L') //F2L [15/25]
  (U F' D' F U' F' D) //L3C [7-2/30]
  340 32 R' U' F R2 D' L2 R2 F2 D' B2 L2 D2 R2 F L' U' F2 U L2 U2 R' D2 U2 R' U' R' U' F L2 D' U2 L U2 L2 B U B' F' U2 D R D' R2 F2 B U2 F' U' F U' B2 D B' U2 B D' B' U2 B2 R2 (32) L2 D' U2 L U2 L2 //222
  B U B' F' U2 //223
  D R D' R2 F2 //F2L
  B U2 F' U' F U' B' //OLL
  B' D B' U2 B D' B' U2 B2 R2 //PLL
  303 29 R' U' F U L2 F2 U' L2 U2 B2 F2 L2 R2 B L' D L' R' U L2 F2 L' F L2 U' R' U' F B L' F' L B' L F L F' L' F L' F' L' D F D2 F2 D' F U' B U2 R2 U L B' L' R' (29) (R L B L') //EO
  (U' R2 U2 B' U) //222
  (F' D F2 D) //223
  (D F' D' F) //F2L-I
  (F' L F L F' L2 F) //F2L
  (F' L' F L' F' L F F' L F) //L3C
  (F' L B L' F L B') //Solve
  268 30 R' U' F L2 D R2 F2 D' L2 R2 D2 R2 U F' R' U F2 U' B2 U2 L U' F' R' U' F L D2 B2 L2 U L F2 U' B L B' U2 B' U B' L' U D' B2 U' D L' B' R2 B' L' B R2 B' D' (30) L D2 B2 //222
  L2 U L F2 //223
  U' B L B' U2 B' U B //F2L-I
  B2 L' U D' B2 U' D L' //L3E
  B' R2 B' L' B R2 B' //L3C
  D' //Premove
  266 30 R' U' F L2 D L2 B2 D2 L2 D' F2 L2 R B U2 B L2 D' F' U2 F R2 F' R' U' F F U D B R' L F2 U L' D' F2 L D' B' L2 B F L' F' D' L D F L F' L' F L F' L (30) F U D B R L F2 U L' D' F2 //223
  L D' B' L2 B //
  F L' F' D' L D //F2L-l
  F L F' L' F L F' L //LL
  228 29 R' U' F D2 L2 D' R2 F2 D2 U R2 U' F' U' L F2 D2 U B U' L2 U R' U' F D' B' R2 U2 R2 U2 D R' D' R D F' R2 F R F R U F' U' F' L F' R2 F L' F' R2 F (29) D' B' R2 U2 R2 U2
  D R' D' R D
  F' R2 F R F R U F' U' F'
  L F' R2 F L' F' R2 F
  228 31 R' U' F B2 R2 B2 U F2 R2 U B2 D2 B' R B' U R F D L R2 F' D' R' U' F F L F2 D L2 D' B D' F' D B' D' F R F' R' F2 D' F' D R' D' F D R F2 U2 R' F R' F (31) D2 L2 D' F2 L' F'
  F' R F' R U2
  F2 R' D' F' D R D' F D F2 R F R' F' D B D' F D B' D'
  228 27 R' U' F U R2 B2 F2 D2 U R2 F2 L2 B L R D' R2 U B' D' B L' F' R' U' F U F' U' L2 B' R2 B L' B' R2 L F L' B L2 F' D L B R' D' B2 L R2 B' U2 B (27) B' U2 B R2 L'
  B2 D R B'
  L' D' F L' F'
  L2 L2
  F L' B' L F' L' B
  B' R2 B L B' R2 B L2 U F U'
  226 30 R' U' F R2 B2 F2 D' U' B2 L2 U F2 R2 B R U' L' R' F' D L2 U2 L F2 U' R' U' F R' D' R D' R' D2 R D2 F D2 F' D' F L' F2 L F2 D2 F D2 U L' B' U B F2 L' B' R F' (30) F R' B L F2 B' U' B L U'
  D2 F' D2 F2 L' F2 L F'
  D F D2 F' D2
  R' D2 R D R' D R
  224 32 R' U' F U2 R2 D' L2 R2 D' B2 R2 D' U' F R' D L' D2 R2 B' U2 R' D U' R' U' F R' U' B' F' L D2 L D2 U' R U R' U R' F R' F' U' R' U R U' B U B' L U F U' F' L' U (32) R' U' B' F' L D2 L D2
  U' R U R'
  U R' F R' F'
  U' R' U R U' B U B'
  L U F U' F' L' U
  224 23 R' U' F U B2 L2 U R2 B2 L2 F2 R2 D' R U2 R2 D B F U' R2 B U' R' U' F L U' L2 U R' U' L2 U D' R' F D' F' R F' R F' D' L B2 U' D' L' (23) L //Double 1x1x2 [1/1]
  (L U D B2 L' D F2) //2x2x3 [7/8]
  R' D' R' F D' F' //2x2x3 + Pseudo 1x2x2 [6/14]
  R F' R F // [4/18]
  skeleton : L * R' D' R' F D' F' R F' R F F2 D' L B2 D' U' L' [18-1/17]
  * = U' L2 U R' U' L2 U R //L3C [8-2/23]
  223 27 R' U' F U2 B2 U' R2 D U' R2 B2 U B2 L B' F2 R' U2 L2 B L' R' D' R' U' F F2 B2 U B2 D2 L' D' L D' B2 U R2 D F' R D' L B D' B' D2 B' D' B D2 B D (27) (F2 B2 U2 * R' D F' R D' L B) //Skip OLL [9/19]
  D' B' D2 B' D' B D2 B D //223 + EO [10/10]
  Skeleton : F2 B2 U2 * R' D F' R D' L B D' B' D2 B' D' B D2 B D
  * = U' B2 D2 L' D' L D' B2 U R' //2E2C [10-2/27]
  220 35 R' U' F B2 R2 D U' L2 B2 D L2 R2 U2 B' F' L U' L2 R' U' L U B2 U' R' U' F F D2 B D' L' D2 B' L B' R' U R U' B U B' U F U' F' U' L' U2 L F' L F L2 U L U' L' U L U2 (35) F D2 B D' L' D2
  B' L B'
  R' U R U' B U B'
  U F U' F' U' L' U2 L
  F' L F L2 U L U' L' U L U2
  215 34 R' U' F U B2 F2 L2 U' L2 B2 D' B2 F2 L' D B2 U F R' U' L F L B' R' U' F F2 D B2 D2 B' D B L2 D2 F' D2 F D2 B' D B R' B R B2 D2 B2 R' B' R B' D2 B D' B' D' L2 R2 D' (34) F2
  D B2 D2 B' D B L2
  D2 F' D2 F
  D2 B' D B R' B R B'
  B' D2 B2 R'B' R B' D2 B D' B' D' L2 R2 D'
  215 26 R' U' F U' L2 F2 R2 U L2 U R2 B2 D2 B U L' D B' U' F2 U' B' L' F2 R' U' F B R' B' D' B D R D' B' U' F L' F R2 F' L F2 R D' F2 R D' L2 B L' D (26) U' //2x2x2 [1/22]
  (D' L B' L2 D R' F2 D R' F' R2 F2) //F2L [12/12]
  B R' B' D' B D R D' B' //OLL [9/21]
  skeleton :
  B R' B' D' B D R D' B' U' F2 * R2 F R D' F2 R D' L2 B L' D
  * = F' L' F R2 F' L F R2 [8-4/26]
  213 26 R' U' F R2 U B2 R2 D' B2 F2 D B2 U2 B' L U F' L F' U' R F' U2 R' U' F D2 L' B' L' U F' L2 D' L' F L' F' L F L' F2 D F D' L2 F' D F D' L' R' (26) (R) //double 1x1x2 block [1/1]
  D2 L' B' L' U //222 [5/6]
  F' L2 D2 //2x2x3 [3/9]
  D //F2L-I [1-1/9]
  L' F L' F' L F L F' //F2L [8/17]
  F L2 F2 D F D' L2 F' D F D' L' //Skip PLL [12-3/26]
  212 27 R' U' F R2 D2 F2 R2 F2 U' L2 F2 R2 U R U' F' R' B2 D' F2 R D' F' D2 R' U' F U' D2 B R B L B' R' F B R L' B L F2 L' B' L D2 B' L2 B2 L2 B' L2 B L' (27) D2 U' B2 L F R F2 D2 //223 [8/8]
  B' L2 B2 L2 B' L2 B L' //L3C [8/16]
  skeleton : D2 U' B2 * L F R @ F2 D2 B' L2 B2 L2 B' L2 B L'
  * = B' R B L B' R' B L' [8-3/21]
  @ = L' B L F2 L' B' L F2 [8-2/27]
  210 24 R' U' F U' B2 R2 U2 F2 R2 D' B2 R2 D B L U' F' U2 B2 D2 L' R' B2 R' U' F F' U' R2 F' L' U2 D B D B' R' U2 B D' B' U2 D B2 L2 U' B U B' L2 (24) F' U' R2 F' L' U2 D2 * R' B2 ^ U' B U B' [13/13] //L6C
  * = D' B D B' R' B D' B' D R [10-3/20]
  ^ = L2 U' B U B' L2 B U' B' U [10-8/22]
  F' U' R2 F' L' U2 D B D B' R' @ B D' B' D B2 L2 U' B U B' L2
  @ = U2 B D' B' U2 B D B' [10-8/24]
  209 32 R' U' F D B2 U' F2 U' L2 D2 L2 B2 F U' L R2 B2 L B' U R U' L' U2 R' U' F L2 D' L' D F' B D' B' L D2 L2 D' B D' B' D L' D L F D2 F' D' F D' F' D B2 R' D' R' L2 (32) L2 D' L' D F'
  B D' B' L D2 L2
  D' B D' B' D L' D L
  F D2 F' D' F D' F' D
  B2 R' D' R' L2
  205 28 R' U' F U2 L2 R2 U R2 F2 D' U2 F2 U B L D2 L' B2 R U' R U B2 U2 R' U' F U2 B' U F2 U' B U F U F U' F2 U F' L D' F2 D2 L' D2 B2 U' B' R U2 L U' B (28) (B' U L' U2 R' B U B2) //222 [8/8]
  (D2 L D2 F2 D L') //F2L-I [6/14]
  (F U' F2 U F' U' F U) //F2L [8/22]
  (U' F2 U' B' U F2 U' B U2) //L3C [10 - 3 /28]
  204 28 R' U' F D L2 F2 L2 D' L2 U R2 B2 D R B F' L' R2 D2 L U' B2 U' F2 U' R' U' F D' L' B L B' L' B L B2 U B L B' U2 B2 L B' U2 B2 L2 B2 L2 R2 D2 B R' F U (28) D' //Premove [1/1]
  (U' F' R B' D2 R2) //222 [6/7]
  (L2 B2 L2 B2) //223 [4/11]
  (U2 B L' B2 U2 B L') //F2L-I + 122 [7/18]
  (B' U' B2 L' B' L B L' B' L) //LL [10/28]
  201 28 R' U' F B2 L2 R2 D R2 F2 D' B2 F2 D2 L B R D' L' U' B2 U B F' R' U' F R2 L2 U R2 U' L2 U R2 U2 F R F2 R B R' B' R B R2 B' R D B' D2 B2 D2 R' B' (28) R2 U' F R F2 //2x2x2 [5/5]
  (B R D2 B') // 223 [4/9]
  (B' D2 B D') // F2L-1 [4-1/12]
  (R' B R2 B' R' B R B' R') //Skip OLL [9/21]
  Skeleton : B R D2 B2 D2 B D' R' B R2 B' R' B R B' R' F2 R' F' U * R2
  * : U R2 U' L2 U R2 U' L2 //L3C [8-1/28]
  200 23 R' U' F D' L2 D' B2 R2 D' L2 D L2 D' L' U F D' L' B2 L F2 R B R' U' F F' R F' R2 F2 R' U2 R2 U2 F' R' D2 B R' U L2 U' R U L2 F' D' U' (23) (U D F) //1X2X2 [3/3]
  (U' B' D2) //2X2X2 [3/6]
  (R F U2 R2 U2) //2X3X3 [5/11]
  (R F2 R2 F R' F) //Skeleton
  Skeleton : U D F * U' B' D2 R F U2 R2 U2 R F2 R2 F R' F
  * : L2 U' R' U L2 U' R U
  197 27 R' U' F D' B2 D B2 R2 F2 U2 L2 D2 R' U' F' L2 B' U L' U R' D2 L' R' U' F L' F2 R' B' D' R2 B' R B U2 L' U2 L F2 U2 R U R' F2 U F U' F U R U2 R' (27) L' F2 R' B' D' R2 B' R B U2 L' U2 L F2 U2 R U R' F2 U F U' F U R U2 R'
  196 28 R' U' F D U B2 F2 L2 D R2 B2 D' B F' U2 B' L B' U L2 D B2 R' U' F D' F' R2 F D L F2 L B' U F B R U' R' F' U F2 U F L' B' L F L' B L U (28) D' F' R2 F D //2x2x2 [5/5]
  L F2 L B' U B //2x2x3 [6/11]
  F R U' R' F' //EO [5/16]
  U F2 U F2 //F2L [4/20]
  F' L' B' L F L' B L U //L3C [9-1/28]
  191 27 R' U' F L2 U' L2 B2 D L2 D2 B2 R2 D L' D B2 L B L D' R B2 F' R' U' F R2 L' B2 U L2 F L F' R2 F L' F' U' R' F U2 F' R' B' R B R U' B U2 B' U (27) R2 L' B2 U L2 //2x2x2 [5/5]
  R2 U' R' F U2 F' //2x2x3 [6/11]
  R' B' R B R //F2L-I [5/16]
  U' B U2 B' U //L3C [5/21]
  skeleton : R2 L' B2 U L2 * R2 U' R' F U2 F' R' B' R B R
  U' B U2 B' U
  * = F L F' R2 F L' F' R2 //L3C [8-2]
  190 29 R' U' F D' F2 L2 U' B2 L2 B2 D2 B2 U' L' B R' B F' L' B2 D' B2 R U R' U' F F U F U' F' R' F' R F' R F' R2 F D2 F' R' D R F' L' D' U2 F2 D U' R D2 B' F' (29) (F B D2 R U' L) //222 [6/6]
  (F R' D' R F D2) //223 [6/12]
  (F' R2 F R') //F2L-I [4/16]
  (F R' F R F U F' U' F') //3E [9/25]
  Skeleton = F B D2 R * U' L F R' D' R F D2 F' R2 F R' F R' F R F U F' U' F'
  * = R2 U D' F2 U' D (6-2)
  188 29 R' U' F D B2 D' R2 B2 D' F2 R2 U' R' F2 R2 F L' B2 F U' L B U' R' U' F U2 R' D2 B R' D' U R' F R F U' F L U L' D L2 U' L D' B' F' L2 B F2 L' F' L (29) U2 R' D2 B R' D' //2x2x2 [6/6]
  U R' F R F U' //2x2x3 [6/12]
  F //F2L-l + EO [13]
  (L' F L F') //Skip OLL [4/17]
  (F' B' L2 F B D L' U L2 D' L U' L') //Solve [13-1]
  186 26 R' U' F U' L2 U R2 D R2 U' L2 F2 U' B L F2 U L' R D' U2 F2 L' U R' U' F D B' D' B D L B L' D' B L B L' B' D B D' R' L2 U F' L' D' B R2 F2 (26) (F2 R2 B' D L F U' L2 R) //223 [9/9]
  (D B' D' B L B' L' B') //F2L-I [8/17]
  (D L B' L' D' B' D B D') //LL [9/26]
  183 28 R' U' F U L2 U R2 U' R2 D' B2 U R D' B2 U' R U2 F R2 U' F' U2 R' U' F L F U' F D' B2 R2 U2 R2 D' L2 B U L U' B' R B L' B' R' U' F2 U2 F' U F U2 (28) F2 U2 F' U F U2 //17
  L F U' F D' B2 R2 U2 R2 D' L2 //11
  B U L U' L' B' //23
  B L B' R B L' B' R' U' //32 - 4
  182 35 R' U' F D2 B2 D R2 F2 L2 U' F' R2 B' U' F' L' B' F2 D L' B R' U' F F R' F' D R' D L D' L' F2 D2 F' D2 F' D2 F' D F D2 F' D2 F B' U' L' R2 D2 B' L2 B R B' L2 B R' (35) (D2 R2 L U B) //2x2x2 [5/5]
  F R' F' D R' //2x2x3 [5/10]
  D L D' L' //EO [4/14]
  F2 D2 F' D2 F' D2 F' D F D2 F' D2 F //F2L [13/27]
  B' L2 B R B' L2 B R' //L3C [8/35]
  181 27 R' U' F L2 B2 D2 U L2 D' U' F2 U' R2 B' D2 R B2 R2 B' D B L2 F' U2 R' U' F D' L2 D2 L D2 L D2 L2 D' L' D' B D B' L D2 L D' B2 D' B D R' U D2 L2 U' (27) (U L2 D2 U' R) //2x2x2 [5/5]
  (D' B' D B2) //2x2x3 [4/9]
  (D L' D2 L' B D' B' D) //F2L [8/17]
  (L D L2 D2 L' D2 L' D2 L2 D) //Skip PLL [10/27]
  178 31 R' U' F U L2 U2 L2 B2 U' B2 R2 D U' R' F2 U R' D' B F' U2 L' D2 B R' U' F U B' U R' B L B' R B L' U L U L' U' L U L' B L2 B' F2 R B R D' F U R F2 R (31) Inv
  R' F2 R' U' F' D R' B' R' F2 //2x2x3 [10/10]
  B L2 B' //F2L-I [3/13]
  L U' L' U L U' L' U' B' U' B U' //L3C [12/25]
  Skeleton : R' F2 R' U' F' D R' B' R' F2
  B L2 B' L U' L' U L U' L' U' * B' U' B U'
  * = L B' R' B L' B' R B
  177 23 R' U' F L2 F2 R2 D' L2 D' F2 D2 U L' F' L2 B2 U2 B L' B U L' R' U' F D2 F U L2 D B2 U2 F L' U' L U L U' L' B L2 B' L U' L U L' (23) D2 F U L2 D B2 U2 F //2x2x3 [8/8]
  L' U' L U L U' //F2L-I [6/14]
  L' B L2 B' L U' L U L' //LL [9/23]
  175 22 R' U' F R2 B2 F2 D2 R2 F2 U' R2 B2 R' F' D L R D' U' R D' L2 F' R' U' F D' F U2 F' D' F2 L2 U' D L U L2 B' L2 D' B U B D B' U' B' (22) F U2 F' D2 F2 L2 D //2x2x3 [7/7]
  U' L U L2 B' L2 //EO [6/13]
  D' B2 D B2 //L5C [4/17]
  Skeleton : * F U2 F' D2 F2 L2 D U' L U L2 B' L2 D' B2
  ^ D B2
  * = D' F U2 F' D F U2 F' // 8- 7 = 1 [1/18]
  ^ = B' U B D B' U' B D' // 8 - 4 = 4 [4/22]
  174 26 R' U' F U' L2 B2 L2 F2 R2 D L2 D F L F R' B2 D B D' F R U R' U' F L U B U' B' U B U' L' B' D' B' D B L D L' F' D2 F D B' L F U R (26) inv
  R' U' F' L' //2x2x2 [4/4]
  B D' F' D2 F L D' L' /F2L-I [8/12]
  B' D' B D B L B' L' //F2L [8/20]
  L B U B' U' B U B' U' L' //Skip PLL [10-4/26]
  173 29 R' U' F L2 D B2 D' U2 B2 F2 U' F2 U2 R D B F R D2 B L' U2 F' U' R' U' F R B R L B' L2 U F' B' D F' R2 F D2 L F' D2 L2 B' L2 B D2 L' D F L' F' L D (29) R B R L B' L2 U F' B' //222
  D F' R2 //333
  F D2 L' * F' L //F2L-I
  D F L' F' L D //Skeleton
  * = L2 F' D2 L2 B' L2 B D2 L2 F
  172 30 R' U' F L2 U' B2 D' R2 U' B2 D' L2 B2 R F R F2 D' R2 U2 R D' F U' R' U' F L' D L' U2 L D' L' U' L' F' U' L2 B U B' U' B U' B' U2 R2 U2 R' U' R' L' B2 L U' B' (30) L2 U L' F' U' L2 //2x2x2 [6/6]
  inv
  B U L' B2 L //2x2x3 [5/11]
  R U R U2 R2 //F2L [5/16]
  U2 B U B' U B U' B' //F2L [8/24]

  skeleton : B U L' B2 L R U R U2 R2 U2 B U B' U B U' B' L2 U F L U' L2 "*"
  * : L2 U2 L D L' U2 L D' L [9-3/30]
  172 26 R' U' F L2 D B2 U F2 D2 U' R2 U B' U F' L B' F2 U R F2 D R U' R' U' F D L2 B D' R F U2 B F R L' U' L R' F' U R' L F2 L' R U F2 L' U L (26) D L2 B D' R F U2 //2x2x3 [8/8]
  F R L' U' L R' F //F2L-I + EO [7/15]
  L' U L //L3E [3/18]
  Skeleton : D L2 B D' R F U2 B F R L' U' L R' F * L' U L
  * = F2 U R' L F2 L' R U F2 // [9 - 1/23]
  172 29 R' U' F U B2 F2 R2 B2 F2 D F2 U R2 B L F' D B U L2 D U2 B2 R2 U' R' U' F L R B R' L' B' F' L F' L' D' L2 F2 D2 F D2 F2 R F' R' L F2 L2 F' L2 F' L2 F2 L (29) L R B R' L' B' //2x2x2
  F' L F' L' D' L2 //2x2x3
  F2 D2 F D2 //F2L-I
  F2 R F' R' //F2L
  L F2 L2 F' L2 F' L2 F2 L //Skip PLL
  169 30 R' U' F L2 U' L2 D2 F2 R2 B2 R2 D2 L U B' R2 D2 L2 D L B D' L U' R' U' F D' R' U2 L' B' R U2 R2 B U B U' B' U' D L U L2 D' L D L' D' B L B U' B2 U B2 (30) D' R' U2 L' B' //EO [5/5]
  R U2 R2 //2x2x2 [3/8]
  inverse solution
  B2 U' B2 U //2x2x3 [4/12]
  B' L' B' L //F2L-I [4/16]
  L' D L D' L' D L D' //F2L [8 - 2 / 22]
  D L U' L' D' U B U B' U' B' //Skip PLL [11 - 3 /30]
  168 35 R' U' F L2 U' L2 D F2 U F2 U F2 U2 R' F U L2 R2 B F U2 B D' U2 R' U' F R L' F' B L R' B' R B R' U' R' D' F' R F R' F' R' F2 D F' R2 F' R' F R' F' R' F R B R2 B' R2 (35) R L' F' B L R' B' R B R' U' //2x2x3 [11/11]
  inverse case
  R2 B R2 B' //F2L-I [4/15]
  R' F' R F R F' R F R F' R F //F2L + OLL [12/27]
  F' R' F R F D' F2 R F R F' R' F D R //PLL [15-7/35]
  167 34 R' U' F U2 F2 U2 B2 R2 D' B2 U' L2 D L' F' R2 F' U2 R F' D U F R' U' F B L U R F B2 D F' D U2 B U2 B' D U2 R U' R' D' F U F' U' F U F' R' F' L F' L' F2 R U (34) B L U R F B2 D F' D U2 B U2 B' //2x2x3
  D U2 R U' R' D' F U F' U' F U F' //F2L
  R' F' L F' L' F2 R U //Skip PLL
  167 33 R' U' F D2 L2 D' F2 L2 U L2 B2 U2 L U R2 U F' U' B D F2 L B' R' U' F B' D' B R' U L' B L B' U' B' U' B' U' L' B' L2 U' L' U L' B L B L' F U' F' U F' U2 F' U' (33) B' D' B R' //2x2x2
  U //??
  L' B L B' U' B' U2 B //F2L
  B' U B' U' L' B' L2 U' L' U L' B L B //PLL
  L' F U' F' U F' U2 F' U' //premoves
  167 35 R' U' F B2 D2 R2 D2 L2 F2 U R2 D B2 L F' U R F U B' L D R2 U2 R' U' F R2 L' F U2 F B' L D L2 B D L' B L B L' B' L B L' B L' F U' B U' B' U F' L2 D' B D B2 L2 (35) R2 L' F U2 F B' L D L2 B D //2x2x3
  L2 //premoves in inverse
  L' B L B L' B' L B L' B L //Skip OLL
  L2 F U' B U' B' U F' L2 D' B D B2 //PLL
  166 27 R' U' F U2 F2 D U L2 B2 F2 U' B2 D' F' U2 R' F2 D' B' U' F' L' D2 U R' U' F U R2 D B' U B' U' B D' R' U2 R' F R U2 R' F' R' F D' F' R F' U' L B R' (27) R B' L' U F R' F D F' R //2x2x3 [10/10]
  F R U2 R' F' //F2L-I [5/15]
  R U2 R' F' U F //F2L Skip OLL [6/21]
  F' U' F R2 D B' U B U' B D' R2 U' //PLL [13-7/27]
  165 29 R' U' F U F2 R2 F2 D L2 U' F2 D2 B2 R' D L2 F' D' L2 R2 U' L2 D B2 R' U' F F' L F L2 U B' U' B U' L U F' U' D F U2 D B2 D' F' D B2 D' B2 D2 U2 F' R' B2 (29) inverse
  B2 R F U2 D2 B2 F U2 F' D' //2x2x3 [10/10]
  U F //F2L-I [2/12]
  U' L' U B' U B U' L2 F' L' F //L3C [11/23]
  skeleton :
  B2 R F U2 D2 B2 * F U2 F' D' U F U' L' U B' U B U' L L F' L' F
  insertion * = D B2 D' F D B2 D' F' //L3C [8]
  24 + 8 - 3 = 29
  163 31 R' U' F L2 F2 L2 R2 D L2 D' U' F2 R D' F2 D2 B D L' U' B F' R' U' F D F2 L' F D L U' F R F' R' F' L' F' L2 D F D' F' L' U' R' F' R F U F2 B2 L' B R (31) B2 L' B R //2x2x2 inverse case
  D F2 L' F D L U' //2x2x3
  F R F' R' F' L' F' L //F2L
  L D F D' F' L' U' R' F' R F U F2 //Skip PLL
  Cancel 1 move.
  163 30 R' U' F U' R2 D U2 F2 D2 F2 L2 F' L2 D' F' U' R D2 F' U' L' D R' U' F D F2 D' U' B U R2 F2 B D L' D' L B' L' B U' L U L' U' L' U F' L B L' F L B' (30) D F2 D' U' B U R2 F2 //2x2x3
  B D L' D' L B' L' B //F2L-I
  U' L U L' U' L' U //F2L
  F' L B L' F L B' //L3C
  163 31 R' U' F D' F2 R2 F2 L2 D' U2 B2 U' B U2 R' U' L' F L F2 R' B R' U' F B D' B2 R2 B2 R' B' D L' D2 L D' B D B D2 R D R D2 R U2 R' D2 R U2 R F2 R D R' (31) R D' R' F2 //2x2x2 inverse case
  B D' B2 R2 B2 R' //2x2x3
  B' D L' D2 L D' B D B D2 R D R' //F2L
  R2 D2 R U2 R' D2 R U2 R //L3C
  32 - 1 = 31
  162 31 R' U' F D2 L2 F2 L2 B2 D2 L2 U2 B U' F2 L' F' D2 B' F U B L2 R' U' F F L2 R' U F R' F2 R2 B' D' R D B U B' L U2 L' U' B U2 B' U' R' F R B R' F' R U (31) F L2 R' U F R' F2 R2 B' D' R D //2x2x3
  B U B' L U2 L' U' B U2 B' U' B //F2L
  B' R' F R B R' F' R U //L3C
  2 Cancel moves.
  161 28 R' U' F L2 R2 D' B2 D2 L2 B2 F2 D' B2 F U' L' F2 U L R2 D' U B R' U' F F' D F2 U L' R U2 L' U D2 L2 U' L' B D2 B' D L' D2 F' D' F D F' D' F D L (28) F' D F2 U L' R U2 L' U D2 L2 U' L' //F2L-I
  B D2 B' D L' D2 L //F2L
  L' F' D' F D F' D' F D L //Skip PLL
  Cancel 2 Moves
  160 27 R' U' F D2 L2 D R2 F2 D F2 L2 D B2 R U L F D L' R F2 R' D B2 R' U' F B2 L2 B2 D L' B R' B R D' B' D2 B D' R F' R' B' R F R' D F' R' F U2 L (27) Inverse case.
  L' U2 F' R F //2x2x2 [5/5]
  convert to normal case(Premoves).
  F' R' F U2 L //2x2x3 [5/5]
  B2 L2 B2 D L' B //2x2x3 [6/11]
  R' B R B' //F2L-I [4/15]
  B D' B' D2 B D' B' //F2L [7/22]
  B R F' R' B' R F R' D //L3C [9/31]
  Cancel Moves = 31 - 4 = 27
  159 28 R' U' F U2 R2 F2 L2 B2 D2 F2 D R2 D R' B L B' D' U' F' R F R' U' F L2 F' L B R B' F2 U2 R' F U' F U' R' U D' F2 R2 F' D U' R2 D' U F' R2 D F (28) L2 F' L B R B' //2x2x3 [6/6]
  F2 U2 R' F U' F U' R' U //F2l-I [9/15]
  D' F2 D //Corner First, But I found U-perm [3/18]
  find U-perm soltion in inverse scramble
  F' D' R2 F U' D R2 U D' F R2 D //Premoves [12/30]
  Cancel moves = 30 - 2 = 38
  159 28 R' U' F U R2 B2 L2 B2 U' B2 R2 D' B' L D2 L2 F' U' L D2 F' R' B R' U' F R U' B' F2 R' L' U' L' U' D' B2 D' B' U2 B D L U' L' B' U2 B' D' B U' B' D B2 (28) R U' B' F2 R' L' U' L' U' D' B2 //2x2x3 [11/11]
  D' B' U2 B D //F2L-I [5/16]
  L U' L' B' U //F2L [5/21]
  U B' D' B U' B' D B2 //L3C [8/29]
  Cancel move = 29 - 1 =28
  159 23 R' U' F U' B2 D2 L2 U L2 U' F2 D2 L2 F U' L' R2 D R' F' R2 U' B U R' U' F R2 U B D' B2 R2 F2 U L2 U' L2 U2 L U L' B U' R' U' R2 B' R' B2 (23) R2 U B D' B2 R2 F2 U L2 U' L2 //2x2x3 [11/11]
  U2 L U L' B U2 B //F2L-I + Pseudo Block [7/18]
  Convert to premoves and find solution in inverse scramble.
  B2 R B R2 U R U' B //1LLL [8/26]
  Cancel Moves = 26 -3 = 23 moves
  158 32 R' U' F D B2 R2 B2 U2 L2 U B2 F2 D2 R' U2 B2 R B2 R' B' L D R2 B' U2 R' U' F U' L' D2 U B U B L D2 F L' D L' F R' D R D L D' L' F' D F' R F' L2 F R' F' L2 F2 (32) U' L' D2 U B U B //2x2x2 + 1x1x2
  L D2 F L' D L' //2x2x3 + 1x1x2
  F R' D R //F2L
  D L D' L' F' //OLL
  D //Skeleton I'm lazy to find insertion LOL
  F' R F' L2 F R' F' L2 F2 //PLL
  157 28 R' U' F D F2 U L2 D2 U' R2 U' B2 U F L2 F' U B F2 R2 U' L B R U' R' U' F B U' R B R2 F2 D2 F' L' D' L2 F' D' F R F2 R' F D' F2 U F' D2 F U' F2 D' U' (28) B U' R B R2 //2x2x2
  F2 D2 F' L' D' L2 //2x2x3
  F' D' F R F2 R' F D' F D2 F' //F2L
  F D2 F U F' D2 F U' F2 D' //L3C
  U' //Premoves
  Cancel moves 33 - 5 = 28 moves
  156 29 R' U' F L2 F2 R2 D' R2 D L2 U2 B2 F' U2 F' L' R' B D U' B' D2 L' R' U' F D2 F D F' U2 F L F U F' L2 D2 B U' B' F' U F R2 F R U' B' U F' U' B U R2 (29) D2 F D F' U2 F L F U F' L2 D2 //2X2X3
  B U' B' F' U F R2 F R F' R2 //F2L
  R2 F U' B' U F' U'B U R2 //L3C
  Cancel moves 32 - 4 = 29
  155 32 R' U' F D' L2 R2 B2 D B2 D2 U' R2 F D' L' R2 F D' L2 F' D2 R' U2 R' U' F L F U' F' L U2 B' U2 B L F' L F L B U' B2 L' D F' U' B2 L F' R' U R D' R' U' R D (32) B U' B2 L' D F' U' B2 L F' //premoves from inverse scramble
  L F U' F' L U2 B' U2 B L F' L F L //F2L
  i'm try to find insertion but I have no idea. and used premoves continues with F2L. Finally I found L3C.
  R' U R D' R' U' R D //Solve
  153 26 R' U' F B2 R2 U' R2 D' L2 U' B2 L2 D L R' U' B' R2 F U2 F2 D B' R' U' F F' R2 F' L' D R' D' R B R2 B' R D2 R2 D B' D' B R' B R2 B' R' B R' B (26) F' R2 F' L' //2x2x2 [4/4]
  convert 2x2x2 block to a premoves
  L F R2 F //2x2x2 [4/4]
  B2 [2x2x3]
  back to normal
  B2 [1/1] //premove
  F' R2 F' L' [4/4]
  D R' D' R B R2 B' R D2 R2 D B' D' B //F2L [14/18]
  R' B R2 B' R' B R' B' //Skip PLL [8/26]
  B2 //Premove [1/27]
  Cancel move : 27 - 1 = 26
  152 32 R' U' F U' R2 F2 U2 R2 U L2 U2 B2 D' L U' R' F2 R F' U B R2 F' R' U' F B2 D L2 D' B' U L F R' U2 R2 F2 U F U' F' U F2 U' F U' R' D R' D' R D R' D' R2 U2 F2 (32) U F2 [2/2] //PREMOVES
  B2 D L2 D' B' U L [7/9] //2x2x2
  F R' U2 R2 [4/13] //2x2x3
  F2 U F U' F' U F2 U' F [9/22] //F2L
  U' R' D R' D' R D R' D' R2 U [11/33] //Skip PLL
  Cancel 33 - 1 = 32
  151 30 R' U' F B2 L2 D' R2 U' L2 F2 D2 L2 U2 L' D2 F L' U2 L B2 D2 U B' R' U' F B' U2 B U B U2 B R2 U2 R U R' U' R' U R' D' R2 D2 B' D' B D' R2 D L2 B' F L' U (30) inverse case
  2x2x2 = U' L F' B L2 [5/5]
  normal case
  L2 B' F L' U = premoves
  2x2x3 : B' U2 B U B U2 B [7/12]
  F2L : R2 U2 R U R' U' R' U R' [9/21]
  Skip PLL : D' R2 D2 B' D' B D' R2 D [9/30]
  149 32 R' U' F B2 U L2 U' R2 D' U' F2 U2 L' F U' L U2 L F2 D R' F2 R' U' F L2 B2 L F2 L' B2 L F2 L D' L B' L B F' D R F R' D2 R' D' R D' F U' F2 L2 U2 D' R' L' (32) in an inverse case
  L R D U2 L2 F2 U F' D R' D R
  D2 R F' R' D' F B' L' B L' //F2L
  in a normal case
  L2 B2 L F2 L' B2 L F2 L D' //L3C
  L B' L B F' D R F R' D2 R' D' R D' F U' F2 L2 U2 D' R' L' //Premoves
  148 31 R' U' F U' F2 U' R2 U2 F2 U' L2 R2 D2 F L' F2 L' B U' R' D L B D2 R' U' F U2 F U2 F' L F' L' F U' F U' F' R U R' U2 R' F2 R U2 F2 U' F' L2 F2 U D R' B R2 F (31) Solved in inverse scramble.
  F' R2 B' R D' //2x2x2 [5/5]
  U' F2 L2 //2x2x3 [3/8]
  F U F2 U2 R' //2x2x3 + Pseudo Block [5/13]
  F2 R //F2L-I [2/15]
  U2 R U' R' //F2L [4/19]
  F U F' U F' L F L' F U2 F' U2 //Skip PLL [12/31]
  147 26 R' U' F R2 B2 F2 D L2 B2 L2 D' F2 D F L' U F R U' F U L B' U R' U' F R' U B' U' B R2 U R' U' R U R' U' R U R B' R' B R B' R' F L U' L2 (26) solved in inverse scramble
  L2 U L' F' //2x2x2 + EO = [A']
  convert [A'] to [A]
  F L U' L2 = [inv]
  R' U B' U' B R2 //2x2x3 + Pseudo Block
  U R' U' R //F2L-I
  U R' U' R U R B' R' B R B' R' //Skip LL
  146 32 R' U' F L2 D' B2 U L2 F2 D' F2 U B2 R B' U2 F' L R' U B' F' D2 R' U' F B' U2 R' B D L2 F' D2 L D' B L B2 L' D B' D' B R D F' D' R' D R F R' L' B' D B D (32) B' U2 R' B D L2 F' //2x2x2 + Pseudo Block
  D2 L D' //2x2x3
  B L B2 L' //F2L-l
  D B' D' B //F2L
  R D F' D' R' D R F R' //OLL
  L' B' D B D //premoves from inv
  144 31 R' U' F U' F2 D2 B2 R2 D' B2 F2 U L' U' L2 R B' F' D' L D F' R' U' F R U L U F2 B2 U2 L' F' L F U B U B U B2 U' B' R' U2 F R B' R' F' R B U' F' B' (31) U' F' B' //premoves = [0]
  R U L U F2 //2x2x2 [5]
  B2 U2 L' F' L F //2x2x3 [6/11]
  U B U B U B // F2L=l [6/17]
  B U' B' R' U2 R //F2l=ll [6/23]
  R' F R B' R' F' R B //L3C [8/31]
  cancel move = 31 - 3 = 28 & then 28 + [0] =31
  143 28 R' U' F R2 U R2 F2 U' R2 U L2 U2 F' U2 B' L B D' F' U2 R' B' D R' U' F U2 F' U B2 U' F U2 B' U' B' U B2 R' B R B2 R' B U' B' R L U2 L D' U' F' D (28) D //premoves
  convert to inverse scramble
  F' U R D' B R U2 F D B' L' B U2 F U2 L2 U' R2 U F2 R2 U' R2 F' U R
  D' //premoves
  F U D L' U2 L' //2x2x2 + Pseudo Block
  R' B U B' R B2 R' B' R //OP
  B2 U' B U B U' B2 U //F2L
  U' B2 U' F' U B2 U' F U2 //L3C
  142 29 R' U' F R2 U' F2 U B2 D2 U' F2 R2 U' F' D F2 D2 B R U' B' R' U2 R' U' F U2 R B R U B' U B2 R B' D B2 D' B2 D2 L' D' L U2 F' U2 F B2 U' F U B U' F' (29) U2 R B R U B' U B2 R B' D B2 D' //2x2x3 + Block
  B2 D2 L' D' L //Solve
  U2 F' U2 F B2 U' F U B U' F' //premoves from inverse scramble
  141 31 R' U' F B2 F2 D2 R2 U F2 U' B2 L2 F2 L' D B U' R D L D2 B' R2 U' R' U' F L B' R' D' F D2 F D2 F D' B2 L B2 L' B2 R B2 L' B' L B2 R' B' L' B' L B' U B U' B2 (31) L B' R' D' F D2 F D2 F D' //2x2x3
  B2 L B2 L' //Pseudo block + F2L unfinished
  B2 R B2 L' B' L B2 R' B' L' B' L B' U B U' B2 //premoves from inverse scramble WV
  141 29 R' U' F U' L2 U' B2 L2 U' R2 F2 R2 U' L' B' F L2 D' F D' L2 R' D' R' U2 R' U' F U' B R' B2 D' R' L U' L R' F L2 B D B' D2 F D' L D L' B' L2 F L F' L B D' (29) U' B R' B2 D' R' L U' L R' F L2 //tsudo block + 2x2x2
  B D B' D2 F D' L D L' //F2L
  B' L2 F L F' L B D' //Skip PLL
  141 29 R' U' F L2 U' F2 L2 D' F2 L2 U' B2 U' F D' R' B D' U2 F2 R D' F' R U' R' U' F F2 B L D' B' U2 L' B' R B U' L2 U' L2 F U2 F R' F' U' F' U F R F' U2 F U2 F' (29) F2 B L D' B' U2 L' B' R B U' L2 U' L2 F U2 //Skip OLL
  F R' F' U' F' U F R F' U2 F U2 F' //premoves from inverse scramble
  140 28 R' U' F U' L2 U R2 F2 D R2 F2 L' F2 R2 D U2 F' L' B' D B2 U2 R' U' F L' U B' L2 F2 D' B' U L2 U2 L' U' L2 U' L' U R B' D2 F D' B D F' D2 B R' B (28) L' U B' L2 F2 D' (2x2x2)
  B' U L2 U2 L' U' L2 U' L' U (F2L)
  R B' D2 F D' B D F' D2 B R' B (Commutator)